Anda di halaman 1dari 22

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

BAND 1 TARIKH : PERNYATAAN BAND Mengetahui pengetahuan tentang konsep dan prinsip asas sains DESKRIPTOR Menyatakan kerjaya dalam sains

B1D1E1
EVIDENS Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains

Berdasarkan gambar rajah di bawah, namakan kerjaya dalam sains yang telah anda pelajari. 1) 2)

Arkitek/jurutera

Ahli kimia/saintis

3)

4)

angkasawan

Guru sains

5) Saintis/ahli kimia

6) doktor

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. BAND 2 TARIKH : PERNYATAAN BAND Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi DESKRIPTOR Menyatakan fenomena alam sains

B2D1E1
EVIDENS Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains

Berdasarkan gambar rajah- gambar rajah di bawah, senaraikan fenomena alam yang dapat anda lihat.

Jawapan : a) matahari terbit b) kejadian matahari c) pembentukan pelangi d) kejadian hujan e) tumbesaran manusia f) kejadian siang dan malam

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. BAND 3 TARIKH : PERNYATAAN BAND Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik

B3D1E1
EVIDENS Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan

Susun semula langkah-langkah dalam suatu kajian saintifik mengikut urutan yang betul. Berikan nombor bagi susunan itu dari 1 hingga 8.

Langkah-langkah a) Menulis laporan b) Membuat kesimpulan c) Mengenal pasti masalah d) Menganalisis dan menginterpretasi data e) Mengumpul data f) Menjalankan eksperimen g) Membentuk hipotesis h) Merancang eksperimen

Susunan 8 7 1 6 5 4 2 3

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya BAND 3 TARIKH : PERNYATAAN BAND Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

B3D2E1 & B3D2E2


DESKRIPTOR Mengenal pasti kuantiti fizik EVIDENS B3D2E1 Menyenaraikan lima kuantiti fizik B3D2E2 Menulis unit S.I. dan simbolnya.

1) Senaraikan lima kuantiti fizik dengan menulis unit S.I dan simbolnya.

Kuantiti Fizik

Panjang

Jisim

masa

suhu

Arus elektrik

Unit S.I

meter

kilogram

saat

Kelvin

Ampere

Simbol

kg

CUBAAN PERTAMA Kuantiti Fizik Panjang

Unit S.I

saat

Simbol

A CUBAAN KEDUA

Kuantiti Fizik

Panjang

Unit S.I

saat

Simbol

A CUBAAN KETIGA

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya BAND 3 TARIKH : PERNYATAAN BAND Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian

B3D2E3 & B3D2E4


DESKRIPTOR Mengenal pasti kuantiti fizik EVIDENS B3D2E3 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E4 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek

1) Jadual berikut menunjukkan simbol dan nilai bagi imbuhan awalan. Lengkapkan jadual tersebut. Imbuhan awalan a) b) c) d) e) f) mega kilo centi mikro mili m Simbol M k c Nilai 1 000 000/ 106 1000/103 0.01/10-2 0.000001/10-6 0.001/10-3

2) Tukar nilai kuantiti fizik di bawah kepada nilai imbuhan. a) 300 g = __________ kg b) 5 000 000 g = ___________ Mg c) 3.47 kg = __________g d) 0.01 m = ____________ cm e) 850 m = ________km f) 12 500 000 m = ____________Mm

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami penggunaan alat pengukuran BAND 3 TARIKH : PERNYATAAN BAND Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

B3D3E1
EVIDENS B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang

Tujuan : Mengukur panjang (a) garis lurus dengan menggunakan pembaris meter dan pita pengukur. (b) garis lengkung dengan menggunakan benang dan pembaris. Bahan : Benang, pensel, pen dan bola. Radas : Pembaris meter, pita pengukur.

Proesedur : 1. Ukur panjang pensel dan pen seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a) dengan pembaris meter. Ukur sebanyak tiga kali dan tentukan nilai purata panjangnya dalam jadual yang disediakan. 2. Ukur panjang lilit sebiji bola seperti Rajah (b) dengan menggunakan pita pengukur sebanyak tiga kali. 3. Ukur sepanjang garis lengkung dalam Rajah (c) dengan bantuan seutas benang dan pembaris. 4. Ulangi pengukuran sebanyak tiga kali untuk menentukan nilai purata panjangnya. Catat keputusan dalam jadual yang sama. Objek Pensel Pen Bola Garis lengkung Pengukuran/cm 1 2 3 Purata

Soalan : 1. Apakah maksud panjang? _________________ antara dua titik. 2. Mengapakah nilai purata daripada beberapa bacaan perlu diambil? Untuk mendapat keputusan yang lebih _______________________. 3. Tandakan (/) pada kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan panjang paku besi dalam Rajah 1.8.4. Tulis panjang paku besi itu.

4. Panjang objek dapat diukur dengan menggunakan ________________________ atau __________________________. 5. Panjang garis lengkung dapat diukur dengan menggunakan _____________________ dan ______________________. 6. Rajah (d) menunjukkan pengukuran diameter sebuah bikar dengan menggunakan dua alat pengukur X dan Y.

a) Namakan alat-alat pengukuran yang ditunjukkan dalam Rajah (d) (i) X : ___________________________________________ (ii) Y : ___________________________________________ (b) Kenal pasti alat yang sesuai (X atau Y) untuk mengukur kuantiti-kuantiti yang ditunjukkan dalam rajah (d) (i) Diameter dalam bikar : ________ (ii) Diameter luar bikar : ________ (c) Daripada Rajah (d), nyatakan diameter bikar tersebut. (i) Diameter dalam bikar : _____________________cm. (ii)Diameter luar bikar :_____________________cm.

(d) Hitungkan ketebalan dinding bikar. Ketebalan bikar = Diameter luar Diameter dalam 2

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami penggunaan alat pengukuran BAND 3 TARIKH : PERNYATAAN BAND Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

B3D3E2
EVIDENS B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair

Tujuan : Mengukur isi padu cecair dengan menggunakan silinder penyukat. Bahan : Air, kertas putih. Radas : Silinder penyukat 100 cm3, tabung didih, tabung uji, 25 ml pipet, pam sedutan,buret, kaki retort dan pengapit. Prosedur : 1. Isi satu tabung didih penuh dengan air. 2. Tuangkan air ke dalam silinder penyukat dan rekodkan isi padu air. 3. Ulangi langkah 1 dan 2 dengan menggunakan satu tabung uji. 4. Isi sebuah bikar dengan air. 5. Dengan bantuan pam sedutan, guna satu pipet untuk menyedut air sehingga ke tanda senggatan 25 ml. 6. Lepaskan air ke dalam sebuah silinder penyukat kosong dan rekodkan isi padu air. 7. Isi sebuah buret dengan air. 8. Lepaskan 25 ml air ke dalam sebuah silinder penyukat kosong dan rekodkan isi padu air.

Keputusan : Jenis bekas Tabung didih Tabung uji Pipet Buret Isi padu air/ml (cm3)

Soalan : 1. Apakah maksud isi padu? ____________________ yang diisi oleh suatu objek. 2. Apakah unit sukatan bagi silinder penyukat, pipet dan buret? ______________________. 3. Daripada aktiviti ini, radas manakah akan anda gunakan untuk memindahkan 24 ml air? Berikan alasan anda. (Buret 50 ml/ pipet 25 ml). Kerana ________________ hanya dapat memindahkan isi padu air yang tetap setiap kali iaitu ______________ ml manakala ________________ dapat memindahkan sebarang isi padu air dalam lingkungan _____________ml. 4. Isi padu cecair boleh disukat dengan menggunakan __________________, _______________ dan ___________________.

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami penggunaan alat pengukuran BAND 3 TARIKH : PERNYATAAN BAND Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

B3D3E3
EVIDENS B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan

Tujuan : Mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer klinik. Radas : Termometer klinik Bahan : Cecair nyahkuman. Prosedur : 1. Jalankan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. 2. Perhatikan termometer klinik, cari binaan khas yang terdapat pada termometer ini, dan julat suhu yang mampu disukat. 3. Rekodkan pemerhatian anda. 4. Rendamkan bebuli termometer dalam cecair nyahkuman untuk menghapuskan kuman-kuman pada bebuli. 5. Sukat suhu badan ahli kumpulan secara bergilir-gilir mengikut langkah-langkah berikut : a) Goncangkan termometer dua kali atau lebih untuk memastikan aras merkuri jatuh bawah pencerutan. b) Letakkan bebuli termometer di bawah lidah seorang ahli kumpulan. Dia perlu menutup mulutnya selama 2 minit dengan bebuli termometer di bawah lidahnya. c) Keluarkan termometer selepas 2 minit. Pegang batang termometer, putar perlahan-lahan sehingga aras merkuri dapat dilihat dengan jelas. d) Ambil bacaan suhu pada hujung garisan merkuri dan rekodkan. e) Ulangi langkah (a) (d) untuk ahli kumpulan yang lain.

Keputusan : Lengkapkan jadual berikut : Ahli kumpulan A B C D Suhu badan (0C)

Soalan : 1. Termometer klinik boleh digunakan untuk mengukur ______________________________________. 2. Termometer klinik boleh mengukur suhu dari _________________ hingga ______________________. 3. Suhu badan seseorang yang sihat dalam unit darjah Celcius ialah __________________________.

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami penggunaan alat pengukuran BAND 3 TARIKH : PERNYATAAN BAND Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

B3D3E4
EVIDENS B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair.

Tujuan : Mengukur suhu ais, air dan air panas. Radas : Termometer, bikar 250 ml. Bahan : Air berais, air, air panas (80oC-90oC) Prosedur : 1. Isi bikar separuh dengan air berais. 2. Letakkan termometer ke dalam bikar tersebut. Bacaan hanya boleh diambil selepas satu minit. 3. Rekod suhu air berais tersebut. 4. Ulangi langkah 1 hingga 3 untuk air dan air panas. 5. Rekod suhu tersebut.

Pemerhatian dan Keputusan : Jenis cecair Air berais Air Air panas Suhu (oC)

Soalan : 1. Apakah kegunaan termometer? _________________________________________________________________________________________ 2. Adakah suhu air pili sama dengan suhu bilik? _________________________________________________________________________________________ 3. Mengapakah kita tidak boleh memegang bebuli termometer semasa mengukur suhu air? _________________________________________________________________________________________

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami konsep jisim BAND 3 TARIKH : PERNYATAAN BAND Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

B3D3E5
EVIDENS B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas.

Tujuan : Menyukat jisim dan berat bagi pelbagai objek. Bahan : Botol plastik, buku, kotak pensel, gunting. Radas : Neraca tuas, neraca spring.

Prosedur : 1. Periksa sebuah neraca tuas dan neraca spring seperti dalam Rajah (a) dan Rajah (b). 2. Tentukan jisim objek yang disenaraikan dalam jadual dengan menggunakan neraca tuas. 3. Ulangi proses di atas untuk menentukan berat setiap objek dengan menggunakan neraca spring. Catat berat tersebut dalam jadual yang diberi. 4. Bandingkan nilai jisim dan berat setiap objek yang anda ukur.

Keputusan : Objek Jisim disukat dengan neraca tuas/g Jisim disukat dengan neraca spring/N Bandul Bongkah kayu Kotak pensel

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. BAND 4 TARIKH : PERNYATAAN BAND Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah DESKRIPTOR Memerihalkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

B4D1E1
EVIDENS Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian

Soalan : 1. Berapakah berat bongkah kayu dalam g? ______________________. 2. Berapakah berat bongkah kayu dalam kilogram? _________________________.

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. BAND 4 TARIKH : PERNYATAAN BAND Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah DESKRIPTOR Menjalankan satu penyiasatan saintifik

B4D2E1
EVIDENS Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik.

Laporan aktiviti : Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam jangka masa melalui penyiasatan saintifik.

Tujuan

: ________________________________________________________________________________________

Radas/ bahan :_____________________________________________________________________________________

Arahan : 1. Sediakan satu bandul dengan benang sepanjang 10 cm. 2. Tarik bandul pada suatu kedudukan dan kemudian lepaskan. 3. Catat masa bagi 10 ayunan lengkap dalam jadual. 4. Ulangi eksperimen dengan menggunakan panjang bandul yang berbeza-beza seperti dalam jadual.

Tatacara :
1. _______________________________________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________________________________ 4. _______________________________________________________________________________________

Keputusan : Eksperimen 1 2 3 4 5 Panjang bandul/cm 10 20 30 40 50 Masa bagi 10 ayunan lengkap/s

Perbincangan : 1. Nyatakan perbezaan dalam masa bagi bandul panjang dan bandul pendek untuk melakukan 10 ayunan lengkap. Bandul yang lebih __________________________ mengambil masa yang lebih _______________ untuk melakukan 10 ayunan lengkap. 2. 3. Berdasarkan jadual di atas, lukis sebuah graf garis. (Pelajar lukis pada kertas graf yang disediakan) Berdasarkan graf yang dilukis, ramalkan masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap jika panjang tali ialah 35 cm. ____________________________________________________________________________________ 4. Apakah inferens yang dapat dibuat bagi eksperimen ini? Masa bagi 10 ayunan lengkap ____________________ kerana bandul __________________.

Kesimpulan : ____________________________________________________________________________________

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami penggunaan alat pengukuran BAND 4 TARIKH : PERNYATAAN BAND Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B4D3E1 & B4D3E2


DESKRIPTOR Menentukan luas permukaan EVIDENS B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf

Tujuan : __________________________________________________________________________________________ Bahan/ Radas : ____________________________________________________________________________________ Arahan : 1. Tentukan bilangan petak segi empat sama yang diliputi dengan bongkah kayu. Bilangan segi empat sama yang separuh atau lebih daripada separuh dihitung sebagai satu segi empat sama. Tandakan (/) pada setiap segi empat sama yang dikira. (Setiap segi empat sama berukuran 1 cm2) 2. Ulangi langkah 1 dengan menggunakan sehelai daun. Tatacara : 1. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________________________________ Keputusan : (lihat lampiran jawapan pelajar)

1. Luas permukaan bongkah kayu : _____________________cm2. 2. Luas permukaan daun : _____________________cm2.

Perbincangan : 1. Apakah yang dimaksudkan dengan luas? __________________________________________________________________________________ 2. Nyatakan unit sukatan bagi luas yang dianggarkan dalam aktiviti ini. __________________________________________________________________________________ 3. Adakah luas objek yang ditentukan dalam aktiviti ini jitu? ____________. Kesimpulan : ___________________________________________________________________________________

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. BAND 4 TARIKH : PERNYATAAN BAND Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah DESKRIPTOR Menentukan isi padu pepejal

B4D4E1
EVIDENS Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air

Tujuan : Mengukur isipadu pepejal sekata dan tidak sekata. Bahan/ Radas : ____________________________________________________________________________________ Prosedur :

1. Isikan air sehingga separuh penuh dalam sebuah silinder penyukat. 2. Catat bacaan awal paras air. 3. Masukkan lima biji guli yang sama saiz (objek sekata) perlahan-lahan ke dalam silinder penyukat itu seperti yang ditunjukkan dalam Rajah (a). 4. Catat bacaan akhir (isipadu) paras air pada silinder penyukat. 5. Ulangi aktiviti di atas dengan menggunakan sebiji batu (objek tidak sekata) seperti dalam Rajah (b). Ikat batu dengan benang dan masukkan batu ke dalam silinder penyukat dengan perlahan-lahan. Keputusan : Pepejal Lima biji guli Batu Bacaan awal/ml Bacaan akhir/ml Isipadu pepejal/ml

Analisis : 1. Apakah kaedah yang digunakan dalam aktiviti ini? ____________________________________________________________________________________________ 2. Hitung isipadu bagi satu biji guli. _____________________________________________________________________________________________ 3. Bolehkah kaedah ini digunakan untuk menentukan isi padu seketul hablur gula? Berikan alasan kepada jawapan anda. _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 4. Tentukan isi padu blok plumbum dalam rajah di bawah.

a) i) Bacaan awal : ________________________ b) Isi padu blok plumbum : _________________________ 5. Tentukan isi padu kunci dan gabus yang ditunjukkan di bawah.

ii) Bacaan akhir : _______________________

a) i) Isi padu kunci : ______________________

ii) Isi padu gabus : ______________________

b) Mengapakah gabus ditenggelamkan dengan bantuan kunci yang boleh tenggelam? ___________________________________________________________________________________________

Kesimpulan : _____________________________________________________________________________________

NAMA KELAS TEMA Memperkenalkan Sains OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memahami konsep jisim BAND 4 TARIKH : PERNYATAAN BAND Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah DESKRIPTOR Memerihalkan tentang konsep jisim dan berat

B4D5E1
EVIDENS B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti