Anda di halaman 1dari 1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA UJIAN LISAN BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS PERNYATAAN PENCAPAIAN Calon yang tersebut

namanya di bawah telah melaksanakan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan memperoleh pencapaian seperti yang tercatat di bawah.

Nama : NOR SYAFIQ HAIKAL BIN AHMAD SUFIAN No. K/P : 951204065177 Angka Giliran : CP028A046
Konstruk Kosa kata dan tatabahasa Sebutan,intonasi dan nada Kefasihan Bermakna BAHASA MELAYU Peringkat Pencapaian 9 9 10 9 Keterangan Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik

BAHASA INGGERIS Level of Achievemen t Converse on a topic effectively/Give 5 appropriate responses Speak fluently using correct and 5 acceptable pronunciation Speak coherently 5 Speak the language using a wide range 4 of appropriate vocabulary within context Speak using correct grammar 4 Construct

Band Descriptor Good Good Good Good Good

(Hj Mohd Dzulkifri bin Hj Nordin) Pengetua SMK Seri Pekan Tarikh : 5 Nov 2012