Anda di halaman 1dari 48

Matematik Rekreasi

Palindrom Anagram

Siapa cepat dia dapat


Kata atau frasa yang dibaca sama, baik di
depan mahupun di belakang.

Dari segi matematik, Palindrom ialah:

Jumlah nombor yang di baca sama di depan


dan di belakang.
 Menyelesaikan Masalah.

 Palindromic-Riddle.
Objektif:
 Untuk mengukur kebolehan pelajar dalam
menyelesaikan masalah palindrom.

 Menguji minda pelajar dalam membuat


masalah campur/tambah.

 Supaya pelajar dapat mengira nombor dengan


tepat.

* Sesuai untuk pelajar rendah bawah.


Cara-cara membuat palindrom:

1. Mula2 membuat suatu nombor, contoh= 68,

3. Nombor dari contoh1 (68) di terbalikkan menjadi 86,

5. Kemudian dicampurkan kedua-dua nombor dari contoh1&2,


seperti 68 + 86 = 154,

7. Jadi jumlah 154 itu diterbalikkan lagi menjadi 451, dan di campur
(154 + 451 =605),

9. Dan jumlah 605 itu terbalikkan lagi menjadi 506, dan kemudian
di campur lagi (605 + 506 = 1111).

Akhirnya jumlah di kehendaki mestilah


sama dibaca di depan & di belakang!
Contoh:

68
86
154
451
605
506
1,111 Jumlah yang sama…
1. Keluarkan kertas kosong (blank paper)
dan pen/pensil.

3.Kemudian, selesaikan masalah yang telah


disediakan oleh cikgu.

5.Masa diberikan 1 minit.


Contoh: Selesaikan masalah palindrom di
bawah ini.

257
257
752
1009
9001
10010
01001
11011
Soalan 1: selesaikan masalah palindrom di bawah
ini.

453
453
354
807
708
1515
5151
6666
Objektif:
 Supaya pelajar dapat menjawab/ menulis
jawapan dengan betul dan tepat.

 Supaya pelajar dapat membiasakn diri


untuk menyelesaikan masalah matematik yang
sukar.

 Supaya pelajar boleh membuat masalah


campur dengan betul.
Sesuai untuk pelajar
rendah atas

Peraturan Permainan:

• Pelajar hendaklah memecahkan kod


untuk menyelesaikan riddle, dengan
menyiapkan masalah palindrom yang
telah disediakan.
Clue: What is black and
yellow and goes buzz?

65 86 93 22 32 58 22 22

a = 77 h = 121

b = 484 o = 1111
Kod: e = 44 y = 55

n = 363
What is black and yellow and goes buzz?

65 86 93 22 32 58 22 22
121 1111 363 44 55 484 44 44
h o n e y b e e
a = 77 h = 121

b = 484 o = 1111
Kod: e = 44 y = 55

n = 363
 Anagram adalah kata atau frasa yang dibentuk dari
kata atau frasa yang lain.

 Kata anagram ini berasal dari bahasa Latin iaitu


Annagramma atau dari bahasa Yunani
Annagrammatismos. Anna bererti ‘lagi, baru’
sementara ‘gram’ bererti huruf atau nombor.

 Contoh anagram berbentuk huruf adalah seperti:


Gabus = Bagus
Mother in Law = Woman Hitler
 Anagram boleh dibentuk mengikut kesukaan
seseorang asalkan ianya boleh difahami.

 Anagram dan Palindrom sesuai digunakan dalam


pengajaran Matematik kerana ia melibatkan
pemikiran yang dalam terhadap sesuatu masalah,
sekaligus menguji minda kanak-kanak.

 Anagram dan Palindrom sesuai untuk kanak-kanak


darjah 6.
• Sudoku atau Su Doku
adalah sebuah puzzle
yang didasarkan pada
konsep Latin square.
Papan Sudoku disusun
dari ukuran 3x3 dan
disusun sedemikian
rupa sehingga
menghasilkan kotak
besar berukran 9x9.
Cara Permainan
 Beberapa kotak sudah diisi sebagai
petunjuk awal. Tugas pemain adalah
melengkapkan angka-angka pada kotak
yang lain sehingga keseluruhan papan
permainan terisi.

 Bagi Papan Sudoku yang berukuran 6x6


hanya menggunakan angka 1 hingga 6
sahaja.
Isikan ruang yang kosong dengan jawapan yang betul
untuk melengkapkan papan Sudoku.

21
1 3 2 4

• Jawapan bagi setiap 4 3 2 5 1 6


baris yang menegak dan 2 1 4
melintang mestilah sama
iaitu 21. 3 2 4 6 5 1
6 1 2 3
21 5 1 4 3 2
Jawapan:

1 5 3 2 6 4
4 3 2 5 1 6
2 6 1 3 4 5
3 2 4 6 5 1
6 4 5 1 2 3
5 1 6 4 3 2
• Aktiviti ini adalah serupa dengan aktiviti
mencari perkataan tersembunyi.

• Aktiviti ini menggunakan nombor yang


tersembunyi ia tertumpu pada aktiviti
tambahan/campur.
Cara-caranya:
 Buat 6 kumpulan.

 Guru akan memberikan kertas yang telah pun siap


dilukis puzzel.

 Pelajar dikehendaki mencari sebanyak mana kumpulan


nombor yang apabila dicampurkan berjumlah 25.

 Masa diberikan selama 2 minit.

 Kumpulan yang mendapat jawapan yang terbanyak


adalah pemenang.
9 8 3 5 6 • Cari jumlah
6 9 3 7 7 ’25’ dalam
‘puzzle’
9 3 3 9 1
berikut.
1 4 7 4 9
6 3 8 8 9
7 7 8 3 7
6 8 2 4 5
9 8 3 5 6
6 9 3 7 7
9 3 3 9 1
1 4 7 4 9
6 3 8 8 9
7 7 8 3 7
6 8 2 4 5
• Aktiviti ini menggunakan asas matematik
seperti mencampur, menolak dan darab.

• Sesuai untuk pelajar rendah atas.

Objektif:
• Melatih murid-murid dalam kemahiran
menambah, tolak dan darab.
Cara-cara bermain:
 2 pemain diperlukan.

 Lengkapkan kotak kosong dengan mengunakan


3, 4 dan 5.

 Masa diberikan selama 1 minit.

 Pemain yang pertama menyiapkan semua soalan


adalah pemenang.
Contoh:

3 + 4 + 5 = 12

4 + 5 – 3 = 6

5 + 3 – 4 = 4
+ x = 27

x – = 11

x + = 17

x x = 60
Jawapan:

4 + 5 x 3 = 27

5 x 3 – 4 = 11

4 x 3 + 5 = 17

3 x 4 x 5 = 60
 Aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada bahagian
ini adalah diantara koleksi aktiviti yang
terdapat dalam mata pelajaran matematik
rekreasi.

 Keseluruhan bahagian ini adalah berbentuk


permainan soal dan jawap yang menggunakan
alat bantu seperti kad Manila, pen dan
sebagainya yang telah disediakan oleh cikgu.
Objektif:
 Menguji kepantasan minda pelajar untuk
berfikir dalam menyelesaikan masalah yang
diberikan oleh cikgu.

 Memupuk semangat kerjasama semasa


melakukan aktiviti berkumpulan.

 Meningkatkan kefahaman pelajar dalam


menyelesaikan masalah matematik.
• Menggunakan bentuk-bentuk dalam matematik
seperti segi tiga, segi empat dan lain-lain
sebagai alat utama dalam permainan.

Objektif:
• Memahirkan pelajar untuk membezakan
bentuk dengan pantas.
Cara-cara bermain:

 Bahagikan pelajar kepada 6 kumpulan.

 Perhatikan gambar yang telah dilekatkan pada


papan tulis.

 Pilih jawapan yang betul.

 Masa diberikan selama 1 minit untuk menjawap.

 Kumpulan yang pertama menjawap dengan betul


adalah pemenang.
Antara bentuk berikut
yang manakah yang
ganjil?
Jawapannya..

Tidak ada garisan menegak


Yang manakah
dari berikut yang
ganjil?
Jawapannya..
 Permainan yang menggunakan kalkulator sebagai
alat bantu untuk mencari jawapan yang
tersembunyi.

Objektif:
 Membantu pelajar membiasakan diri menggunakan
kalkulator.
Cara-cara bermain:
 Bahagikan pelajar kepada 6 kumpulan.

 Cikgu akan memberikan pen dan kertas untuk pelajar membuat


jawapan.

 Gunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

 Setelah mendapat jawapan, terbalikkan kalkulator kamu


(upside down). Jadikan nombor-nombor tersebut sebagai abjad
(A-Z).

 Perkataan yang tertulis pada skrin kalkulator adalah jawapan


bagi soalan tersebut. JAWAPAN ADALAH DALAM BAHASA
INGGERIS.

 Masa diberikan 2 minit.

 Kumpulan yang memberikan jawapan yang betul dikira


pemenang.
Contoh:
2. Apakah yang dibuat oleh guru apabila kamu tidak
menyiapkan kerja rumah? Ingin mengetahui
jawapannya? Gunakan kalkulator kamu.

1777 x 4 = 7108
Jawapan:

7108 BOIL
Soalan 1

Cari apakah yang akan diberi oleh cikgu


apabila kamu telah menyiapkan kerja
sekolah.

37223949 ÷ 7 = ??
Jawapan:

5317707

LOLLIES
Soalan 2
Cari bahagian Swiss Cheese manakah yang
tidak dimakan oleh tikus.

(7060 - 347) x 8 = ?
Jawapan:

53704

HOLES
Soalan 3
Apakah yang dikatakan oleh ketua Indian
apabila dia melihat Gunung Everest?

( 3 x 3 + 500000 ) x 6 + 3530693 x 21 + 7 = ?
Jawapan:

77144614

HIGH HILL
Harizah
Leeja
Khairunnisa