Anda di halaman 1dari 2

MATAPELAJARAN : MATEMATIK

TOPIK : BAB 8. KOORDINAT

KELAS : 2 CEKAL TARIKH : 12 JULAI 2017

MASA : 8.10 9.10 PAGI

STANDARD KANDUNGAN : 7.1 JARAK DALAM SISTEM KOORDINAT CARTES

STANDARD PEMBELAJARAN : 7.1.1 MENERANGKAN MAKSUD JARAK ANTARA DUA


TITIK PADA SATAH CARTES.

7.1.2 MENERBITKAN RUMUS JARAK ANTARA DUA TITIK


PADA SATAH CARTES.

TAHAP PENGUASAAN : 2

PDPc ABAD 21 : THINK PAIR SHARE

AKTIVITI PDPc :

Set induksi 1. Guru memanggil seorang pelajar ke hadapan.


2. Guru meminta pelajar bergerak 4 langkah ke kanan dari titik A dan 3 langkah ke
bawah sampai ke titik B.
3. Guru bertanya soalan kepada pelajar-pelajar.
* Berapa jarak terdekat di antara titik A dan titik B yang diambil oleh pelajar ?

Pencetus Idea 1. Guru mengkaitkan pergerakan pelajar dengan paksi-x, paksi-y dan asalan dalam
satah cartes.
2. Guru menunjukkan slide Modul HEBAT dari slide 22 hingga slide 25 yang
mengandungi jarak dua titik.
3. Pelajar mengira petak yang ditunjukkan dalam slide 22 hingga slide 24.
4. Guru menerangkan bahawa satu petak sebagai satu unit dalam satah.
5. Pada slide 25, pelajar diminta berfikir adakah kaedah yang sama untuk mengira
jarak AB apabila garisan condong diberi.
6. Guru mengkaitkan pengetahuan sedia ada teorem pithagoras untuk mengira jarak
bagi garisan condong.
7. Guru juga menunjukkan rumus untuk mencari jarak antara dua titik dalam slide 28.
8. Aktiviti 1 : Pelajar diberi lampiran 1 yang berlainan titik dan secara berpasanagan
menyelesaikan soalan dan berkongsi jawapan bersama pelajar lain.
Guru sebagai pembimbing.

Pengukuhan diberi lampiran gangsa (soalan 14 dan 15)

ELEMEN KBAT : Aplikasi

BBM : LCD, Projector, Modul HEBAT, lampiran 1

REFLEKSI :

Contoh Lampiran 1 :
Titik Jarak paksi-x Jarak paksi-y Rumus Jarak

A(0,4) , B(3,0)

M(1,7) , N(9, 15)

X(0.5) , Y(12,0)

P(0, -7) , Q(-24, 0)

# Soalan berubah mengikut kesesuaian pelajar

DIHASILKAN OLEH:

HEE KIEW LOO


SMK PUTERI WILAYAH

ROHANA MAT YAACOB


SMK BANDAR BARU SENTUL

NORAZLIN BINTI SALMAN


SMK TAMAN SERI RAMPAI