Anda di halaman 1dari 8

Contoh RPH Matematik Tingkatan 4

Hari

: Khamis

Masa

: 7.40 a.m. 9.00 a.m.

Tarikh

: 17/7/2013

Tingkatan

: Tingkatan 4 Semangat

Bilangan Pelajar

: 30 orang pelajar

Topik

: Topik 6 : Statistik

Subtopik

: 6.2 Mod dan Min.

Objektif Pembelajaran : Pelajar akan diajar untuk :


Memahami dan menggunakan konsep mod dan min bagi data yang terkumpul.
Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran pelajar akan mampu untuk :

i)

Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan terkumpul.

ii)

Mengira nilai titk tengah sesuatu kelas.

iii)

Mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul.

iv)

Membincangkan kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min bagi set data terkumpul.

Pengetahuan Sedia
mod, penengah

: Mengenali jenis data, mengetahui asas dalam melukis histogram, & memahami cara mendapatkan

Ada

(median) dan min.

Kaedah Mengajar

: Pembelajaran konstruktivisme

Strategi Mengajar
bahan dan arahan.

: Bebas untuk bermain dengan bahan yang diberi, menjana sesuatu idea dan formula berdasarkan

Alat Bantuan Guru


perisa yang sama,

: Satu balang yang dipenuhi dengan pelbagai warna lipatan bintang, sejumlah gula-gula daripada
sehelai kertas yang tertulis dengan nombor dari 50 hingga 99, computer riba, LCD

CCTS

: Menjana idea, membuat analisis dan kesimpulan.

Nilai-nilai Murni
mengaplikasikan.

: Kerjasama, keyakinan, penumpuan, berfikir secara kreatif dan kritis, mampu untuk mecuba dan

Langkah /
Waktu

Pengisian

Langkah 1 :

Konsep mod dan min.

Set Induksi

Aktiviti
Peranan Guru

Peranan Pelajar

Kelas
dimulakan dengan
guru memberikan

Duduk bersedia
untuk menerima ilmu
baru beserta buku

Strategi /
Kaedah / Bahan
Mengajar / CCTS / NV
Strategi :
Mendengar dengan

(10 minit)

Memahami
kepentingan kekerapan
dan purata pada sebuah
data.

penerangan awal
serta gambaran
mengenai subtopik
yang akan diajar.

Guru memberi
peluang kepada
pelajar untuk
memberi pendapat
perkaitan beserta
kepentingan subtopik
ini dengan kehidupan
seharian.

catatan dan alat tulis.

teliti

Mendengar
penerangan daripada
guru dengan teliti dan
berkongsi pendapat
bersama seperti yang
dikehendaki oleh guru.

Kaedah :
Perbincangan bersama
guru

Bahan Mengajar :
Papan putih, pen
marker

CCTS :
Menjana idea

Nilai Murni :
Fokus

Langkah 2 :

Definisi mod dan min :

Pembanguna

Mod adalah nilai


yang paling kerap wujud

Pelajar diminta
untuk membentuk
kumpulan yang terdiri

Membentuk
kumpulan yang terdiri

Strategi :
Menggunakan bahan
ransangan yang

n Pengajaran

di dalam set data.

(25 minit)

Mod digunakan
untuk menentukan
kategori yang kerap
terjadi.

Min adalah nilai


purata bagi sebuah data.

Min merupakan
ukuran yang paling luas
penggunaanya dalam
statistik.

daripada 4 orang.

daripada 4 orang.

berbeza.

Guru
mengagihkan bahan
ransangan kepada
setiap kumpulan.

Menerima bahan
ransangan daripada guru.

Kaedah :

Mereka
diarahkan untuk
mencari kekerapan
dan membahagikan
bahan secara sama
rata antara ahli
kumpulan.

Membuat
pantauan di setiap
kumpulan pelajar
agar mereka tidak
beralih tumpuan.

Berbincang antara
satu sama lain untuk
menyelesaikan masalah
yang diberi berdasarkan
bahan ransangan.

Setelah itu, pelajar


perlu menerangkan
kaedah yang diperolehi di
hadapan kelas.

Berbincang antara ahli


kumpulan secara
kreatif dan kritis.

Bahan Mengajar :
Lipatan bintang
daripada pelbagai
warna, gula-gula, data
bertabur

CCTS:
Berbincang bersama
dan berfikir secara
terbuka tidak hanya
terikat pada formula.

Nilai Murni :
Menerima pendapat
orang lain,

bekerjasama

Langkah 3 :

Kesan saiz kelas ke atas


min.

Pembanguna
n Pengajaran
(20 minit)

Semakin kecil saiz


kelas, semakin tepat nilai
purata.

Guru meminta
pelajar untuk
menukar bahan
dengan kumpulan
yang lain.

Menggunakan
bahan yang baru,
bina kumpulan data
yang berbeza
daripada hasil
kumpulan sebelum
ini.

Guru akan
menerangkan tujuan
membina data
terkumpul yang lebih
kecil.

Menukar bahan
dengan kumpulan lain.

Bina data
terkumpul yang baru.

Saiz data perlu


kecil dari yang sebelum
ini.

Strategi :
Menukar bahan untuk
memberi ransangan
yang berbeza
Kaedah :
Perbincangan, kaedah
seperti di langkah 2

Bahan Mengajar :
Lipatan bintang
daripada pelbagai
warna, gula-gula, data
bertabur

CCTS:
Berbincang bersama
dan berfikir secara
terbuka tidak hanya

terikat pada formula

Nilai Murni :
Bekerjasama dan
konsentrasi

Langkah 4 :
Penilaian
(15 minit)

Nyatakan nilai mod dan


kira nilai min bagi setiap
data terkumpul.

Menyediakan
set soalan untuk
menambah lagi
kefahaman murid
akan subtopik ini.

Setiap kumpulan
akan memilih nombor dari
1 5, setiap nombor
mewakili soalan yang
berbeza.

Memberi
pendedahan akan
kegunaan formula
kepada pelajar untuk
subtopik ini.

Berdasarkan
persembahan slaid yang
memaparkan soalan,
pelajar perlu berbincang
di dalam kumpulan untuk
menyelesaikan masalah
tersebut

Strategi:
Kaedah :
Perbincangan

Bahan Mengajar :
Persembahan slaid

CCTS :

Menganalisis dan
mentafsir serta
menyelesaikan soalan
yang diberi

Nilai Murni :
Keyakinan

Langkah 5 :

Ringkasan pembelajaran :
i.

Penutup
(10 minit)

Konsep mod dan min

ii. Definisi mod dan min


iii. Kesan saiz kelas ke
atas min.

Guru akan
memberi peluang
kepada pelajar untuk
menerangkan kembali
apa yang mereka
faham akan subtopik
ini di hadapan kelas.

Menggalakkan
para pelajar memberi
contoh perkaitan
subtopik ini dengan
kehidupan
seharian.

Guru akan

Setiap kumpulan
akan menghantar wakil
untuk berkongsi kepada
kelas akan kefahaman
mereka.

Strategi :
Menggunakan peta
konsep

Kaedah :

Secara terbuka
pelajar diberi peluang
untuk memberi contoh
mengenai subtopik ini
dengan aktiviti seharian
mereka.

Perbincangan

CCTS :
Membuat refleksi dan
kesimpulan.

memberi peta konsep


kepada pelajar untuk
memudahkan mereka
membuat ulangkaji
pelajaran.

Memberi
latihan tambahan
kepada murid untuk
mempertingkatkan
lagi kefahaman
mereka.

Bahan Mengajar :

Menyempurnakan
kerja rumah yang diberi
oleh guru.

Peta konsep daripada


persembahan slaid.

Nilai Murni :
Bekerjasama, mampu
untuk mencuba dan
berkeyakinan,
menghargai ilmu ini
dan akan
menggunakan dalam
kehidupan seharian.

Anda mungkin juga menyukai