Anda di halaman 1dari 1

I. Osnove matematičke logike

24
24
 

I.5. PREDIKATI I KVANTIFIKATORI Predikat je rečenica koja uvrštavanjem konkretne vrijednosti postaje sud. Primjer: x+5=12.

Izjavna funkcija:

P(x) = " x + 5 = 12"

. Pomoću kvantifikatora od predikata formiramo sudove.

 

LINEARNA ALGEBRA

 

I. Osnove matematičke logike

25
25
 

Kvantifikatori:

- egzistencijalni kvantifikator (postoji); ! - egzistencijalni kvantifikator (postoji jedinstveni).

- univerzalni kvantifikator (za svaki);

Primjeri:

(

(

(

x

x

! x

)

x

< 0

)

+

)

x

<

4

2

x

= 7

2

2

LINEARNA ALGEBRA