Anda di halaman 1dari 1

1.

Mendapatkan maklumat dari internet dan sumber-sumner lain dalam mereka bentuk modul atau aktiviti serta nota ringkas melibatkan kemahiran proses sains asas dan bersepadu. 2. Bahan dan maklumat yang dikumpulkan perlu dimasukkan dalam satu fail secara sistematik mengikut tugasan. 3. Membuat rumusan tentang kemahiran proses dan manipulatif sains dalam bentuk pengurusan grafik.

1. Pilih satu tajuk dalam sains sekolah rendah tahap 2 2. Siasat, rancang dan reka bentuk aktiviti melibatkan sekurang-kurangnya 3 kemahiran proses sains. 3. Melaksanakan aktiviti kemaharan Proses Sains kepada rakan sebaya di dalam kelas. 4. Membuat laporan bergambar dan analisis selepas perlaksanaan aktiviti di atas.

1. Membuat penulisan reflektif mengenai pengalaman dalam menghasilkan aktiviti Kemahiran Proses Sains serta mengaplikasikan aktiviti tersebut dalam pengajaran dan pengajaran. 2. Mengorganisasikan bahab-bahab bacaan dan rujukan secara sistematik dan menulis bibliografi menggunakan format APA dengan betul.