Anda di halaman 1dari 1

Matlamat Sukatan Pelajaran 970 STPM Seni Visual.

Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan


pengetahuan dan kemahiran seni visual bagi membolehkan mereka
(a) mengikuti program seni visual atau program yang berkaitan di institusi
pengajian tinggi,
(b) memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan
dan bidang kerjaya.

Berpandukan matlamat yang kedua, emosi bersamaan dengan pendapat


Mayer & Salovey (1997), emosi dapat memanfaatkan pengetahuan dan
kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya kerana ia,
merangkumi kebolehan untuk mengerti, melihat dan merasa dengan tepat,
menilai dan mengganggar, dan menyatakan serta meluah emosi; Kebolehan
mendekati dan memasuki atau melahirkan dan menghasilkan perasaan
apabila mereka menenangkan fikiran; Kebolehan untuk memahami emosi
dan pengetahuan perasaan; kebolehan untuk mengatur emosi sebagai
penggalak perasaan dan pertumbuhan intelek .