Anda di halaman 1dari 1

1. John Arul Phillips (1997). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Teori dan Amalan.

Kuala Lumpur: Utusan Pub.