Anda di halaman 1dari 2

Nilai tempat / Place Value

Kemahiran mengenal tempat bagi setiap digit adalah amat penting. Ia adalah kemahiran asas yang perlu dikuasai sebelum menguasai kemahiran 4 operasi utama iaitu menambah, menolok, mendarab dan membahagi. Nilai tempat bagi nombor bulat (whole numbers) dan nombor perpuluhan (Decimals) adalah berbeza. Grafik berikut menunjukkan nilai-nilai tempat bagi dua jenis nombor ini.