Anda di halaman 1dari 2

Nama : Clara Octaveny Parhat NPM : 1102008060 11.

Memahami definisi hiperbilirubinemia pada bayi Hiperbilirubinemia adalah terjadinya pening atan adar pla!ma bilirubin 2 !tandar devia!i atau lebih dari adar yang diharap an berda!ar an umur bayi atau lebih dari per!entil "0# Penyebab hiperbilirubinemia pada ne$natal adalah arena pening atan pr$du !i atau penurunan clearance bilirubin dan lebih !ering terjadi pada bayi imatur# % &u u 'jar Ne$nat$l$gi edi!i 1 (

12. Memahami klasifikasi hiperbilirubinemia pada bayi Hiperbilirubinemia Fisiologi 1# Hiperbilirubinemia Patologis 8 teru! timbul dalam 22 jam pertama ehidupan+ !erum bilirubin t$tal 9 12 mg / Pening atan adar bilirubin , mg / atau lebih dalam 22 jam .$n!entra!i bilirubin !erum melebihi 10 mg / pada &&01 dan 12+, mg / pada bayi cu up bulan# 8 teru! yang di!ertai pr$!e! hem$li!i! % in $mptabilita! darah+ de3i!ien!i en6im 7-6P:+ dan !ep!i! ( &ilirubin dire lebih dari 1 mg / atau enai an bilirubin !erum 1 mg / ;dl;jam atau lebih , mg;dl;hari 8 teru! menetap !e!udah bayi umur 10 hari % bayi cu up bulan ( dan lebih dari 12 hari pada &&01 )imbul pada hari e 2 atau e *+ tampa jela! pada hari e ,-6 dan menghilang pada hari e 10# &ayi tampa bia!a+ minum bai + berat badan nai bia!a .adar bilirubin !erum pada bayi cu up bulan tida lebih dari 12 mg /+ pada &&01 10 mg /+ dan a an hilang pada hari e 12# Penyebab i teru! 3i!i$l$gi! diantaranya arena e urangan pr$tein 4 dan 5+ en6im 7lu $r$nyl tran!3era!e yang belum cu up jumlahnya#

% Nga!tiyah+ Pera<atan 'na =a it+ p 1"8 (