Anda di halaman 1dari 1

SOAL SELIDIK 1 SASARAN: MURID-MURID DI SJKC CHUNG HUA NO.4 1.

Adakah anda belajar subjek Kemahiran Hidup Bersepadu/ Reka Bentuk dan Teknologi ? Ya 2. Apakah topik yang paling anda sukai dalam subjek ini? Tidak

3. Adakah guru membawa anda ke bengkel semasa kelas Kemahiran Hidup Bersepadau/ Reka Bentuk dan Teknologi? Ya Tidak

4. Apakah projek Kemahiran Hidup Bersepadu/ Reka Bentuk dan Teknologi yang anda pernah buat?

5.