Anda di halaman 1dari 2

SOALAN TEMU BUAL

Temu bual dengan Guru Besar

Soalan 1
Apakah cabaran utama sebagai Guru Besar di sekolah?

Soalan 2
Apakah bidang tugas Guru Besar di sekolah?

Soalan 3
Apakah usaha dalam mencapai matlamat puan yang ingin menceriakan kawasan
sekolah serta meningkatkan prestasi dalam bidang kurikulum serta kokurikulum di
sekolah?

Temu bual dengan Guru Penolong Kanan 1 (Pentadbiran)

Soalan 1
Apakah bidang tugas puan sebagai GPK1 di sekolah?

Soalan 2
Dalam usaha mencemerlangkan murid-murid, apa program yang telah dijalankan untuk
meningkatkan prestasi pelajar?

Soalan 3
Bagaimana dengan kemudahan untuk murid-murid di sekolah ini?

Temu bual dengan Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Syaza Yasmin binti Ismail


Soalan 1
Apa aktiviti kokurikulum yang ada di sekolah dan bagaimana pelaksanaannya?

Syaza Yasmin binti Ismail