Anda di halaman 1dari 38

1.

BIODATA

1.1

NAMA

: NORAZLINDA BINTI ADAM

1.2

NO. K/P

: 850902-XX-XXXX

1.3

MAJOR

: PENDIDIKAN SENI VISUAL

AMBILAN

: AMBILAN KHAS DISEMBER 2011

1.4

TARIKH PBS

: 6 -16 OGOS 2012

1.5

2.0

PERNYATAAN PROFESIONAL

2.1

Sebelum PBS

Sebelum kami menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) kami telah menerima taklimat berkaitan dengan PBS daripada En. Ismail selaku pensyarah penyelaras PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah. Taklimat kami diadakan di Dewan Seri Budiman IPTHO. Ini merupakan kali pertama kami guru pelatih semester 2 menjalankan PBS. Program ini adalah bertujuan untuk memberi kefahaman kepada guru pelatih tentang alam persekolahan dan juga memahami perspektif seorang guru.

Menerusi program ini, kami dapat melihat

melalui pemerhatian, penelitian

dokumen, refleksi tingkah laku murid, pengurusan sekolah dan juga pengurusan bilik darjah di sekolah, guru pelatih akan dapat memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah untuk melaksanakan secara teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran selaras

dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara ringkasnya, dengan menjalani program PBS, guru pelatih akan dapat memahami bagaimana guru

mengajar, bagaimana murid belajar dan juga bagaimana pengurusan sekolah mentadbir sekolah.

Selain itu, antara fokus utama tugasan PBS adalah memberi kefahaman kepada pelajar tentang budaya sekolah, melatih pelajar untuk menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah. Selain itu, PBS juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal tentang pembelajaran murid, dan membantu guru pelatih untuk memahami pengurusan strategi pengajaran pembelajaran. Secara tidak langsung, pengalaman kemahiran berinteraksi dengan murid, guru dan kakitangan sekolah juga merupakan salah satu di antara objektif PBS.

Menerusi PBS juga guru pelatih dapat membina kemahiran mengumpul maklumat tentang peranan dan tanggungjawab Panitia Pendidikan Seni Visual dan maklumat yang berkaitan dan pengurusan bilik darjah. Di samping itu ia dapat 2

membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal. PBS membolehkan guru pelatih membina sikap positif terhadap profesion keguruan.

Di akhir tugasan, saya dikehendaki membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi nanti. Pada semester ini, kami dikehendaki membuat PBS selama dua minggu dan diberi peluang untuk menjalankan PBS mengikut tempat pilihan kami sendiri dan majoriti antara kami menjalankan PBS di kampung halaman masing-masing. Saya memilih untuk menjalankan PBS di kampung halaman, sekolah yang menjadi pilihan saya ialah Sekolah Kebangsaan Ayer Limau. Tidak menjadi masalah untuk saya menjalankan PBS ini kerana ini bukan kali pertama saya ke sekolah. Namun PBS ini adalah untuk membiasakan saya jika ditempatkan untuk mengajar pada suatu hari nanti. Oleh itu, tidak menjadi masalah jika saya ditempatkan untuk mengajar di kawasan bandar mahupun di kawasan pedalaman.

Selepas mendengar taklimat daripada pensyarah, barulah kami memahami serba sedikit tentang PBS ini. Selain mengenali budaya sekolah sewaktu menjalankan PBS, kami juga dikehendaki mencari bahan untuk tugasan bagi kursus Aspek Pedagogi Dalam PSV dan juga tugasan bagi kerja kursus Psikologi Pendidikan serta tugasan PBS. Menerusi kesemua tugasan yang kami perolehi, kami dikehendaki membahagikan masa yang ada selama dua minggu untuk mengkaji dan mendapatkan semua bahan bagi kesemua tugasan tersebut.

Selain itu, saya juga dikehendaki menyelesaikan soalan tugasan yang telah ditetapkan oleh pihak institut. Soalan tersebut mengkehendaki saya melihat bagaimana perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran pembelajaran, bagaimana murid dilibatkan dalam aktiviti perbincangan, bagaimana pengukuhan terhadap setiap isi pelajaran dilaksanakan, bagaimana cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid, bagaimanakah murid digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan, bagaimana guru menangani gangguan luar jangkaan semasa proses P&P sedang berjalan, bagaimanakah guru menangani masalah tingkah laku murid dalam proses P&P, adakah aktiviti berkumpulan 3

dijalankan? Jika ada, bagaimanakah aktiviti kumpulan diurus dan dijalankan dan bagaimana sesi P&P ditamatkan.

Saya telah menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Ayer Limau bermula dari 6.08.2012 sehingga 16.08.2012. Saya harap saya dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin. Sebelum menjalankan PBS, saya telah mengetahui terlebih dahulu tentang jumlah murid dan juga hari persekolahan bagi sekolah tersebut.

2.2

Semasa PBS

Semasa sedang menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah, saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai sekolah yang telah saya pilih. Saya telah melakukan kajian mengenai pengurusan sekolah. Sekolah ini diuruskan oleh 4 orang pentadbir yang berkarisma dan berwibawa dalam memastikan pengurusan sekolah berjalan dengan lancar. Jawatan-jawatan penting seperti Guru Besar, Penolong Kanan 1,Penolong kanan Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Kokurikulum dipegang oleh guru lelaki serta seorang guru perempuan. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini juga majoritinya adalah guru wanita.

Semasa menjalani PBS, saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai pengurusan bilik darjah, dengan kerjasama yang diberikan pihak sekolah saya dapat memasuki kelas 5 Bestari dan 3 Bestari. Setiap darjah hanya mempunyai 1 kelas setiap satu kecuali darjah 6 mempunyai 2 buah kelas. Melalui pemerhatian tersebut, saya dapat menyelesaikan sebahagian soalan yang berkaitan dengan tugasan PBS. Bagi menyiapkan keseluruhan tugasan ini, saya turut menemubual guru kelas tahap dua serta guru penanda kertas peperiksaan UPSR bagi menjawab soalan yang terdapat dalam tugasan tersebut. Selain itu, semasa PBS juga saya turut melakukan tugasan Psikologi Pendidikan EDM 2203, tugasan ini

mengkehendaki saya melakukan perbezaan murid ekstrovert dan juga introvert.

2.3

Selepas PBS

Selepas menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah, saya telah mengumpul dan mengemaskinikan maklumat-maklumat yang telah saya berjaya kumpulkan semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. Saya turut menjumpai beberapa ilmu pengetahuan yang berguna dan boleh saya gunakannya di masa hadapan kelak. Saya telah mempelajari mengenai teknik bertanya yang betul dan berkesan yang boleh digunakan apabila ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada mana-mana pihak. Teknik bertanya yang betul dapat membantu saya untuk memperolehi maklumat yang saya perlukan dengan cepat dan mudah. Berdasarkan teknik bertanya yang telah saya perolehi ini, saya dapat simpulkan bahawa apabila kita menghormati seorang manusia dengan baik, maka kita akan mendapat penghormatan yang setimpal dan begitulah sebaliknya.

Selain itu, saya juga mendapat input yang sangat berguna semasa berjumpa dengan Guru Besar, banyak nasihat yang diberikan kepada saya bagi menjadi seorang guru yang dapat membentuk dan membantu anak didik yang bakal menerajui negara kelak. Tambahan lagi, beliau turut mengingatkan saya agar sentiasa berkongsi ilmu yang berguna agar ilmu yang berada di dada kita sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Nasihat beliau, seorang yang kedekut ilmu, seorang yang sangat rugi sebenarnya. Di samping itu, beliau turut mengingatkan saya, walau ditempatkan di bandar mahupun pedalaman, janganlah menganggap semua itu sebagai beban, jadikanlah ia sebagai satu ibadah kita sesama manusia.

Selain itu, saya juga dapat membuat analisis bahawa persekitaran sekolah serta pengurusan bilik darjah memainkan peranan yang penting dalam membina perkembangan murid-murid sama ada dari segi Jasmani, Intelek, Rohani, Emosi mahupun Intelek. Persekitaran sekolah dan pengurusan bilik darjah yang menarik dapat mendorong perasaan ingin belajar kepada murid-murid. Murid-murid akan merasa tertarik untuk hadir ke sekolah dan seterusnya terdorong untuk belajar. Kemudahan yang mencukupi juga adalah perlu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Kemudahan yang tidak mencukupi akan membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran yang ingin dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. 5

Tambahan lagi, ruang pembelajaran yang sempit dan tidak terurus akan menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang dilakukan. Keadaan kelas yang mempunyai bilangan murid-murid yang ramai serta saiz kelas yang kecil akan menimbulkan keadaan tidak selesa kepada murid-murid. Guru-guru yang masuk ke kelas juga akan merasa tidak selesa kerana terpaksa bergerak di dalam ruang yang kecil serta terpaksa mengawasi murid-murid yang ramai.

2.4 Laporan Pelaksanaan Aktiviti yang Difokus

Semasa menjalankan PBS selama dua minggu, saya telah melaksanakan beberapa aktiviti seperti yang telah dirancang dengan berpandukan senarai semak tugasan yang telah disediakan. Saya telah belajar untuk berinteraksi dengan komuniti di sekolah sepanjang PBS ini. Berikut adalah tindakan yang telah lakukan sepanjang tempoh PBS di SK Ayer Limau

Bil. 1.

Tarikh 6 Ogos 2012 (Isnin)

Tindakan - Melapor diri melalui Guru Besar - Guru Besar meminta berjumpa dengan GPK Pentadbiran - Menghadiri perhimpunan rasmi - GPK Pentadbiran memperkenalkan saya kepada guruguru dan staf sekolah. - GPK membawa saya berjumpa dengan guru Panitia Pendidikan Seni Visual untuk membimbing. - Mendapatkan buku perancangan sekolah melalui GPK Pentadbiran.

2.

7 Ogos 2012 (Selasa)

- Menghadiri perhimpunan tidak rasmi - Mengambil gambar perjalanan sekolah - Mengumpul maklumat sekolah Sejarah

Carta organisasi Kemudahan - Mendapatkan maklumat sekolah selanjutnya dengan guru data emis Pn. Noryusniza bt. Md. Yusup - Mengambil gambar persekitaran sekolah

3.

8 Ogos 2012 (Rabu)

- Mendapatkan maklumat mengenai maklumat pusat sumber sekolah dan juga bilik BBM Dari En. Azmi bin Abdullah - Mengemaskini laporan - Memerhatikan proses P&P yang dijalankan di semua kelas termasuk kelas prasekolah, pemulihan khas dan juga pendidikan khas.

4.

9 Ogos 2012 (Khamis)

- Melihat perjalanan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid tahun 3 bagi subjek Pendidikan Seni Visual - Menemu ramah pelajar berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. - Mengemaskini laporan dan maklumat

5.

10 Ogos 2012 (Jumaat)

- Menghadiri bacaan yasin - Taklimat mengenai sumbangan anak yatim dan juga pelajar miskin sempena Hari Raya - Taklimat Ujian bulanan pada 12, 13, 14 Ogos 2012.

6.

13 Ogos 2012 (Isnin)

- Menghadiri perhimpunan rasmi - Menemu ramah Panitia Pendidikan Seni Visual - Melihat fail-fail Panitia Pendidikan Seni Visual - Menemu ramah GPK Ko-kurikulum - Menemu ramah GPK HEM

7.

14 Ogos 2012 (Selasa)

- Mengemaskini laporan dan maklumat - Melihat persekitaran murid di dalam perpustakaan. - Menemu bual murid. 7

8.

15 Ogos 2012 (Rabu)

- Mengambil rekod pelajar untuk dijadikan kajian bagi tugasan psikologi pendidikan. - Melihat guru menjalankan gerak gempur murid tahun 6 - Tadarus Al-Quran oleh murid Program sumbangan duit raya serta sumbangan anak yatim - Relief kelas 5 Bestari - Menyerahkan lampiran sahsiah kepada Guru Besar - Berjumpa dengan GPK Pentadbiran berkaitan struktur organisasi sekolah. - Bersalam-salaman sesama guru dan murid

9.

16 Ogos 2012 (Khamis)

Catatan :.

2.5 Penilaian dan Laporan

Kesimpulannya, Pengalaman Berasaskan Sekolah yang telah saya jalani bermula dari 6 Ogos 2012 hingga 16 Ogos 2012 banyak memberi pengetahuan baru kepada saya. Saya memilih Sekolah Kebangsaan Ayer Limau yang terletak di Kg. Ayer Limau, Masjid tanah, Melaka. Seperti yang kita semua tahu, sekolah merupakan satu institusi penting dalam mendidik seseorang anggota individu dalam kelompok masyarakat. Pendidikan yang diterima di sekolah bukanlah hanya menumpukan kepada aspek intelek sahaja, malahan ianya merangkumi pelbagai aspek seperti jasmani, emosi, rohani dan sosial. Insan yang seimbang dan harmonis akan dapat dicapai dengan berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Setelah menjalani tugasan ini, saya dapat mengalami sendiri suasana alam persekolahan berbanding sebelum ini, saya hanya mempelajari mengenai sekolah dalam teori-teori sahaja. Sebagai guru pelatih, pengalaman menjalani tugasan ini tidak mungkin dilupakan. Jika suatu ketika dahulu saya pernah menjadi seorang murid sekolah, tetapi hari ini saya telah menjadi seorang guru pelatih. Perasaan yang dialami tidaklah sama seperti semasa menjadi murid sekolah dahulu. Pengalaman

yang dilalui semasa menjalani PBS yang pertama ini banyak mengajar saya supaya 8

dapat menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. Melalui persekitaran sekolah, saya dapat melihat sendiri tingkah laku pelajar dan para guru yang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contohnya, saya dapat melihat sendiri bagaimana guru mengajar di dalam kelas. Pendekatan yang digunakan para guru juga berbeza mengikut kepintaran murid kerana murid tidak mempunyai minda yang sama walaupun mereka sebaya. Saya juga dapat mengetahui peranan kakitangan sekolah dalam memastikan sekolah berada dalam keadaan terbaik. Sebagai contohnya, seorang guru besar berperanan penting dalam mencorakkan masa depan sekolah. Usaha ini tidak akan berhasil sekiranya tidak mendapat kerjasama dari guru-guru yang lain.

Bukan itu sahaja, saya juga dapat memerhatikan bagaimana kawalan kelas sangat penting ketika guru sedang mengajar. Ini kerana purata saiz kelas di sekolah ini ialah sebanyak 20 orang. Guru-guru tidak boleh mengambil sikap lepas tangan terhadap murid-murid yang berada di kerusi belakang. Dalam melunaskan tugasan PBS, saya perlu mengumpulkan data mengenai sekolah. Data yang telah dikumpul akan direkodkan dalam senarai semak yang telah dibekalkan oleh pihak Institut. Dengan aktiviti pengumpulan data ini, tugasan ini melatih kami supaya lebih bersikap proaktif. Data-data yang ingin dikumpul termasuklah mengenai organisasi sekolah, prasarana sekolah dan kurikulum yang dijalankan di sekolah. Hal ini sekaligus memberi pengetahuan kepada saya mengenai apa yang sewajarnya ada dalam satu sekolah.

Selain itu, saya juga menjalankan temubual terhadap pihak pengurusan sekolah, guru-guru, kakitangan sekolah, dan murid-murid. Berdasarkan isi

perbincangan yang dibincangkan, saya dapat mengetahui peranan mereka terutamanya dalam bidang pengurusan sekolah dan guru serta melalui kajian kami ke atas para pelajar. Melalui temubual ini juga ianya melatih saya supaya bersikap berani dan kemahiran interpersonal dapat diwujudkan dalam diri saya.

Kesimpulannya, tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini banyak membina sikap positif dalam diri guru pelatih seperti saya. Semoga dengan adanya tugasan ini, kita dapat memantapkan lagi ilmu keguruan untuk dijadikan pengalaman

bagi memantapkan diri serta dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik sebagai seorang guru kelak.

3.0

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN

3.1 Pemerhatian

Dalam menjalankan tugasan PBS ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah yang salah satunya adalah pemerhatian. Apa yang saya dapat melalui pemerhatian saya adalah mengenai prasarana yang terdapat di sekolah ini. Secara keseluruhannya, prasarana yang disediakan di sekolah ini adalah sempurna dan

mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang baik terhadap murid-murid di sini. Walaupun begitu masih terdapat prasarana yang ke arah penambahbaikan.

Selain itu, saya juga memerhati kawasan sekolah. Landskap sekolah yang hanya berada dalam keadaan memuaskan, mungkin dipengaruhi oleh struktur bangunan yang lama . Namun begitu, pihak pentadbiran sedaya upaya untuk mewujudkan pelbagai tumbuhan hiasan dan herba yang telah ditanam di persekitaran kawasan sekolah tersebut. Terdapat juga mural yang dilukis di dindingdinding sekolah.

Bukan itu sahaja, saya turut memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah ini. Saya perhatikan guru-guru di sini mengajar

dengan penuh dedikasi. Sekiranya terdapat guru yang bercuti, waktu P&P tersebut akan diganti oleh guru ganti. Pelbagai pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memberi segala input kepada murid yang berada di bawah penjagaannya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan.

3.2 Temu Bual

Kaedah temubual juga telah saya gunakan dalam menjalankan tugasan ini. Saya telah menemubual beberapa orang responden seperti guru besar, guru penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan kokurikulum (KOKU), guru 10

penolong kanan hal ehwal murid (HEM), guru panitia, guru-guru lain kakitangan sekolah dan murid. Semasa menjalankan temubual ini, saya telah mengemukakan beberapa soalan kepada mereka. Kerjasama yang diberikan mereka sangat baik. Saya mendapat jawapan yang sangat memuaskan berhubung tugasan saya ini

3.3 Soal Selidik

Selain ketiga-tiga kaedah di atas digunakan, saya juga telah menggunakan kaedah soal selidik. Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai sekolah tersebut. Saya telah menemubual salah seorang pelajar sekolah ini. Saya menanyakan pelajar tersebut tentang suasana pembelajaran dan apa yang menarik mengenai sekolah ini.

4.0

KOLABORASI

Untuk tujuan kolaborasi, saya telah mencatatkan rekod kolaborasi bersama beberapa orang kakitangan sekolah dan juga pelajar ke dalam borang kolaborasi yang disediakan berserta tandatangan pengesahan. Saya berpendapat bahawa, kolaborasi adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang kita perlukan di samping meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan orang lain dan juga meningkatkan keyakinan diri ketika berinteraksi. Rujuk Lampiran Kolaborasi di muka surat sebelah.

4.1 Perbincangan dengan Pengurusan Sekolah 4.2 Perbincangan dengan Guru-guru 4.3 Perbincangan dengan Kakitangan Sekolah 4.4 Interaksi dengan Murid

11

5.0

ILMU/ PENGETAHUAN BARU MELALUI KAEDAH

Pengalaman Berasaskan Sekolah ( PBS ) merupakan satu program wajib bagi pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini dilaksanakan bagi setiap semester sehingga semester empat bagi pelajar-pelajar IPG. Program Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (DPLI) ditugaskan untuk mengikuti PBS pada semester kedua. Program PBS ini bertujuan untuk memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru.

Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah. Melalui PBS pelatih dapat memahami pengurusan sekolah dan pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid untuk menyatupadukan teori dan amalan dalam konteks pengajaran pembelajaran. Ringkasnya dengan menjalani program PBS pelajar akan lebih memahami bagaimana guru mengajar, bagaimana murid belajar dan bagaimana pengurusan sekolah mentadbir sesebuah sekolah tersebut.

Pernyataan professional/ kontrak tugasan merujuk kepada harapan/ tugasan yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.

Tujuan penyataan profesional adalah : Menyatakan hala tuju fokus tugasan yang hendak dilaksanakan dengan jelas. Membantu pelajar merancang strategi perlaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik. Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan. Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat penambahbaikan / tindakan susulan.

12

Objektif : Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah ( PBS ) pelajar dapat : Memahami budaya sekolah Menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah Mendapat pendedahan awal pembelajaran murid Memahami pengurusan strategi pengajaran pembelajaran Membina kemahiran berinteraksi dengan murid, guru dan kakitangan sekolah Membina kemahiran mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah, iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah Membina kemahiran inkuiri penemuandan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal Membina sikap positif terhadap profesion keguruan Membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru Mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi

5.1 Pemerhatian Melalui pemerhatian yang telah dijalankan, saya mendapat pengalaman tentang suasana dan juga budaya di sekolah terbabit. Saya dapat perhatikan bahawa setiap sekolah ditekankan dengan pelaksanaan program NILAM dan mendorong pihak sekolah menjalankan tugas dengan lebih komited. Dalam pada itu, saya juga dapat membandingkan bahawa pengurusan yang lebih sempurna membawa kepada kecemerlangan yang lebih besar berbanding pengurusan yang lemah atau pasif. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada pengurusan sekolah yang terdahulu yang mana proses perkembangan dalam beberapa aspek agak lambat berbanding pengurusan yang ada sekarang.

Dari segi disiplin pula, secara keseluruhannya, saya amat berpuas hati dengan disiplin yang tinggi dalam kalangan pelajar di SK Ayer Limau yang telah dibudayakan sejak beberapa tahun yang lalu. Pelajar-pelajar di sekolah tersebut menunjukkan kerjasama dan sikap yang hormat yang tinggi kerana perkara ini amat 13

ditekankan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, pelajar bukan sahaja mengucap selamat kepada guru ketika melintas tetapi juga turut bersalam dan mencium tangan guru. Ini merupakan satu budaya yang perlu diteruskan untuk terus membentuk modal insan yang gemilang.

Meskipun dikategorikan sebagai sekolah pedalaman yang kurang sempurna kemudahannya, namun saya mendapati bahawa sekolah ini sentiasa ingin maju dan cuba meningkatkan prestasinya dalam segenap aspek. Hal ini telah mendorong kepada pelbagai pelaksanaan aktiviti yang melibatkan peningkatan kepada reputasi sekolah dan seterusnya mendapat penghargaan daripada Jabatan Pelajaran Daerah. Hal ini menjadi satu dorongan kepada saya untuk menempuh alam perguruan kelak jika saya ditempatkan di sebuah sekolah yang sedemikian.

5.2 Temu bual

Melalui temu bual yang saya jalankan, banyak ilmu yang telah saya perolehi. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan, pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. Banyak perkara dan maklumat yang diperolehi. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum, guru panitia, kakitangan sekolah dan murid. Pada mulanya saya agak malu untuk menemu bual pihak berkenaan memandangkan ia adalah persekitaran yang baru, tetapi ia cuba diadaptasi.

Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. Antara yang telah saya perolehi adalah

peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. Selain itu, soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. Soalansoalan juga turut ditanyakan. 14

Antara soalan yang ditanyakan ialah: Apakah peranan guru dalam merealisasikan FPK? Bagaimanakah penglibatan kokurikulum dalam kalangan pelajar? Apakah bidang tugas yang dilakukan oleh pembantu tadbir? Apakah mata pelajaran yang menyumbang kepada kecemerlangan

akademik? Adakah keselamatan sekolah ini terjamin? Aktiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam memantapkan akademik murid? Bagaimana perkembangan kanak-kanak diukur? Apakah cadangan dalam meningkatkan pendidikan murid-murid?

5.3 Soal Selidik

Soal selidik yang telah saya laksanakan adalah dapat mengetahui siapa yang memegang jawatan sebagai Guru Besar, GPK, ketua panitia dan guru bilik darjah. Saya juga dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing selepas menjalankan soal selidik. Selain daripada itu juga, saya juga mengetahui nilai-nilai murni di kalangan murid-murid.

Definisi nilai-nilai murni adalah sifat yang baik yang terdapat dalam seseorang. Antara contoh nilai-nilai murni adalah keadilan, kejujuran, hormat, keberanian, rasional, kejujuran, semangat bermasyarakat, berdikari, kesyukuran, baik hati, berhemah tinggi, berpendirian teguh, disiplin, kasih sayang, setia kawan dan sebagainya. Terdapat murid-murid yang rajin membantu guru. Bukan itu sahaja, kami memperoleh maklumat tambahan ini dengan bertanyakan serba sedikit tentang sekolah ini pada beberapa orang responden. Contohnya, saya telah bertanyakan para pelajar mengenai pembelajaran yang dialami oleh mereka. Saya cuba mendapatkan maklumat ini pada masa kelas ganti

15

5.4 Pengalaman Di Sekolah

PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah Alamat Sekolah

: Sekolah Kebangsaan Ayer Limau : BT 19 Kg. Ayer Limau 78300 Masjid Tanah, Melaka

Kod Sekolah No Telefon E-Mail Homepage Gred Sekolah Sesi Sekolah Bilangan Kelas Biasa Bilangan Kelas Pra Sekolah Bilangan Kelas Pemulihan Bilangan Kelas P.Khas Bilangan Guru Bilangan Jaga Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Media

: MBA 007 : 06-3845496 : mba0007@ppdalorgajah.edu.my : www.sekolah.mmu.edu.my/skayerlimau/ : A (Luar Bandar) : Pagi Sahaja :7 : 1 Kelas : 1 Kelas : 2 Kelas : 25 Orang : 4 Orang : Tuan Haji Mohd Hatta bin Kechil : Pn. Noor Aini binti Othman : En. Mansor bin Maalip : En. Mansor bin Maalip (Memangku) : En. Azmi bin Abdullah

16

SEJARAH SEKOLAH

Pada tahun 1951 sekolah pertama dibina oleh penduduk kampung secara gotong-royong dan terletak di Jalan Sekolah Lama Nama asal Sekolah ini ialah SEKOLAH MELAYU AYER LIMAU. Beralamat : Bt. 19 Jalan Sekolah Lama , Kampung Ayer Limau ,Masjid Tanah, 78300 Melaka. Pengasasnya ialah Datok Pawang Haji Karim Tamby. Disokong oleh penduduk tempatan iaitu 4 orang pengasasnya, 4 orang ketua adat dan 2 orang lembaga serta seorang kepala tukang iaitu En. Lasim bin Tamby.

Sekolah ini merupakan sekolah atap. Bangunan dibina secara sukarela oleh penduduk dan mendapat sokongan kuat daripada Tn. Haji Hassan Yaakop J. Tapak bangunan seluas ekar dengan harga RM 300.00 Tiang dan alang dari kayu gelam, berdinding papan dan beratap rumbia serta berlantai simen. Pada mulanya hasrat murni penduduk-penduduk tempatan untuk mendirikan sekolah ditentang oleh kerajaan British. Tetapi dengan penuh tekad dan semangat ingin maju, maka bangunan sekolah tersebut dapat didirikan.

Mengandungi 3 buah kelas tetapi sebuah kelas diadakan di bawah pokok. Bangku dan meja panjang murid disediakan oleh kerajaan dan penduduk tempatan. Seramai lebih kurang 108 orang murid kampung Ayer Limau yang sedang bersekolah di Sekolah Melayu Masjid Tanah ditarik dan dihantar ke sekolah ini.

Seramai 4 orang guru disediakan iaitu : 1. Cikgu Yaakob bin Ab. Manap ( Guru Besar ) 2. Cikgu Ahmad bin Hassan 3. Cikgu Md Yaasin bin Ali 4. Cikgu Salmah bte Udin

17

Pada tahun 1955 sekolah ini ditukarkan namanya kepada:SEKOLAH UMUM AYER LIMAU.

Bentuk pentadbiran : Guru Besar dan J/Kuasa Penasihat Sekolah.

PERKEMBANGAN SEKOLAH. Oleh kerana bangunan sekolah Umum Ayer Limau telah buruk dan rosak dan murid-muridnya bertambah ramai , maka Allahyarham Datuk Pawang Hj. Kasim bin Hj. Tambi , menubuhkan jawatankuasa bertindak untuk mendirikan sekolah baru. 3 orang jawatankuasa Perunding telah dilantik :1. Allahyarham Datuk Pawang Hj. Kasim bin Hj. Tambi 2. Datuk Sidang Lasim bin Jaamat 3. Tuan Hj. Janom bin Latif Supaya membuat perundingan dengan Jabatan Pelajar Melaka yang pada masa itu bertempat di Jalan Kota Melaka Berjaya mendapatkan sebidang tanah di tepi jalan di Batu 19 Kg. Ayer Limau , Masjid Tanah, Melaka seluas ekar daripada tuan punya tanah En. Kasim bin Tahir dan En. Shamsudin bin Abdullah. Pembinaan sekolah baru dimulakan oleh kerajaan negeri pada awal tahun 1956 mengandungi 2 buah bilik darjah separuh simen, beratapkan adek dan berlantaikan simen. Pada 27.11.1956 sekolah ini siap pembinaannya dan dirasmikan oleh En. Baba bin Othman, Guru Pelawat Kawasan Kuala, disertakan dengan doa selamat oleh Pegawai Pentadbir Sekolah dan Guru Besar. Hanya 2 darjah sahaja berpindah ke situ i . Darjah 5 seramai 33 orang diajar oleh Cikgu Ahmad bin Hassan ii. Darjah 2 seramai 40 orang diajar oleh Cikgu Siti Rahmah bte Ali. Darjah-darjah lain masih lagi belajar di sekolah lama. Keramaian murid ialah :Lelaki - 87 orang } dari 6 aliran darjah Perempuan - 55 orang

18

SEKOLAH TAMBAHAN NO.2410 Memandangkan kesusahan guru besar mentadbir dua buah sekolah dan keramaian murid yang semakin bertambah maka Lembaga Pengurusan Sekolah Mendesak kerajaan mengizinkan lagi sekolah tambahan. Pada akhir tahun 1957 pembinaan sekolah tambahan bermula dan siap pada 05.02.1958 mengandungi 4 buah bilik darjah. Pada 09.02.1958 semua murid daripada 6 aliran daripada seramai 277 orang telah mula belajar di sini. Perasmian diadakan pada 03.05.1958, kerjasama daripada LPS dan masyarakat serta guru. Sekolah ini dinamakan SEKOLAH KEBANGSAAN AYER LIMAU. Dirasmikan oleh YB. Datuk Nik daud setiausaha kerajaan negeri. Turut serta ialah YB. Datuk Mohd Sudin Ab. Rahman DKSJ, BKT, MBE, SP, Ahli Majlis Mesyuarat, Penolong Pengarah Daerah Alor Gajah, Datuk Penghulu Masjid Tanah, Guru Pelawat Kuala dan 300 penduduk tempatan. Oleh kerana pertambahan murid-murid dan kurangnya bilik darjah , maka pada 01.07.1958 bermulanya sesi pagi dan petang :Pagi - Darjah 1A, 1B, 2A ,4 dan 6 Petang - darjah 3 dan 5.

SEKOLAH TAMBAHAN LAGI JKR NO. 2495 Dalam Rancangan Pembangunan Malaysia yang Ke 2 , Sekolah baru tambahan dimasukkan untuk sekolah ini. Jadinya pada akhir tahun1971, pembinaannya dimulakan dan pada 28.02.1972 bangunan ini siap dibina dan keadaannya :- konkrit bata setinggi 2 tingkat - mengandungi 4 bilik darjah, sebuah bilik rehat, 2 buah stor , 4 bilik tandas guru dan murid. - Lengkap api dan air Pada tahun1988 sebuah bangunan baru 4 bilik darjah didirikan yang berharga lebih kurang RM 50.000. bangunan ini di kenali sebagai Projek Gotong Royong Jabatan Pendidikan Melaka bersama PIBG. 19

Untuk meningkatkan lagi serta galakkan kepada murid-murid sebuah bangunan pusat sumber telah dibina, bangunan ini ditaj oleh Bank Dunia pada tahun 1990. Bangunan ini merupakan pusat kegiatan dan ilmu murid-murid dan guru-guru di sini.

Pada tahun 2000 ini sebuah makmal komputer akan didirikan berhadapan Pusat Sumber. Bangunan ini berukuran 30` x 80`. Peruntukan dari Kementerian Pendidikan.

NAMA-NAMA GURU BESAR YANG BERTUGAS Tahun 1951 1955 1956 1957 1957 1967 1967 1978 1978 1979 1980 1985 1986 1995 1995 - 13.10.95 1996 - 28.01.98 1998 - Feb. 2000 2001 2008 2008 2010 2010 sekarang Nama En. Yaacob b. Ab. Manap En. Shamsudin b. Bujal En. Yaakob b. Ab. Manaf Tn. Hj. Ab. Manaf b. Manan En. Bujang b. Mahmud En. Shaaban b. Abu En. Mohd Kamal b. Ab. Samad En. Isa b. Hj. Ahmad Tn. Hj. Ideris b. Hj. Latif Tn. Hj. Abu Samah b. Baba Pn. Hjh. Kalsom bt Muhamad Pn. Hjh. Zuleikha bt. A. Rahman Tn. Hj. Mohd Hatta b. Kechil

20

BENDERA DAN MOTTO SEKOLAH KEBANGSAAN AYER LIMAU

LOGO SEKOLAH

LAGU SEKOLAH

BELAJAR BERSATU KATA HIKMAH KITA BERSUNGGUH TUNTUT ILMU BEKALAN MASA DEPAN KITA

TULUS DAN IKHLAS MENDIDIK BANGSA ANAK BANGSA BERLANDASKAN RUKUN NEGARA KE ARAH WAWASAN KITA

AYUH, SK AYER LIMAU CAPAI CITA, CITA SEMUA BERGERAKLAH PENUH TENAGA BELAJAR DAN BERSATU

21

VISI KURIKULUM Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI KURIKULUM Membangun potensi individu melalui Pendidikan Berkualiti

MATLAMAT KURIKULUM i. Membina pelajar yang bercita-cita tinggi, beriltizam, dan mampu mencapai kecemerlangan akademik selaras dengan Falsafah

Pendidikan Negara. ii. iii. Menyerlahkan keterampilan pelajar dalam bidang akademik. Memperluas pengetahuan pelajar melalui pelbagai aktiviti dalam dan luar bilik darjah. iv. Mempertingkat pencapaian keseluruhan akademik ke tahap yang boleh dibanggakan. OBJEKTIF KURIKULUM Pelaksanaan perancangan kurikulum diharapkan akan dapat : i. ii. iii. Mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik Membina golongan pelajar yang berkebolehan dan berfikiran positif Mampu menyerap ilmu dari pelbagai sumber serta digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan. iv. Meningkatkan prestasi sekolah dalam semua jenis peperiksaan dan penilaian.

STRATEGI KOKURIKULUM i. Memastikan setiap jawatankuasa yang dilantik menyediakan

perancangan dan dilaksanakan mengikut takwim. ii. Mematuhi segala arahan dan bertindak seperti yang ditetapkan oleh pihak pentadbir, Pejabat Pelajaran Daerah Alor Gajah dan Jabatan Pelajaran Melaka. iii. Menyedarkan murid akan kepentingan pencapaian akademik seiring dengan pencapaian emosi dan sahsiah.

22

iv.

Memastikan segala kemudahan dan peluang belajar tersedia dan efisien.

v.

Melaksanakan aktiviti berbentuk kurikulum dengan penglibatan semua pihak serta kerjasama daripada ibu bapa.

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH


SEK KEB AYER LIMAU. CARTA ORGANISASI - 2012 TN.HJ.MOHD.HATTA BIN KECHIL GURU BESAR

PIBG

HAL EHWAL MURID EN MANSOR BIN MAALIP

KURIKULUM PN.NOOR AINI BTE OTHMAN

KOKURIKULUM

SETIAUSAHA PN SUHAINI BAKAR


KEBERSIHAN/KECERIAAN PN NOR ASYURA KESIHATAN & RAWATAN PN JAMILAH KESELAMATAN PN RASILAH KANTIN SEKOLAH PN SITI WARDAH EMIS & SMM NOR YUSNIZA BT YUSOF LAWATAN PN HAMIDAH BIMBINGAN PN FAZLEHAYANTI KEBAKARAN EN HALIS B AHMAD BUKU TEKS(SPBT) EN.ASRAF BIN AZMI DOKTOR MUDA HJH NORAZLINA INSURAN/SIMPANAN PN MASNIZA RIMUP EN AZMI ABDULLAH K.PENCEGAH JENAYAH EN ASRUL HAKIM DISPLIN/ PENGAWAS EN MOHAMAD NOR PENCEGAHAN DADAH UTZ MOHD NIZAM PROG. BEBAS DENGGI PN JARA BT KOMING RMT DAN PSS PN HJH SAMIAH KWAPM/KEBAJIKAN PN ROHANI SKIM BAUCAR TUISYEN

SETIAUSAHA PN.HASROLIZA BT M HASHIM


JADUAL WAKTU PN SUHAINI BT ABU BAKAR KECEMERLANGAN PELAJAR PN SITI WARDAH/MOHD NOR KEWANGAN SEKOLAH PN ZAILAN BT A.GHANI ICT/MAKMAL KOMPUTER PN HASROLIZA/ASRUL HAKIM PUSAT SUMBER SEKOLAH EN AZMI BIN ABDULLAH INVENTORI SEKOLAH PN.HJH SALMIAH PEP. UPSR/DALAMAN/SAPS PN SITI WARDAH/MASNIZA PIPP/NKRA PN JAMILAH WAHAB PERAN. STRATEGIK/PERAN.SK HJH AZLINA/EN HALIS DATA DAN EMIS PN NUR YUSNIZA YUSOF NKRA PN JAMILAH BT A WAHAB PANITIA B. MELAYU PN NOR ASYURA PANITIA B.INGGERIS PN.HASROLIZA PANITIA MATEMATIK MOHD NOR PANITIA SAINS PN SITI WARDAH PANITIA SAINS SOSIAL PN NUR YUSNIZA P.AGAMA ISLAM PN.HAMIDAH LAT. DLM PERK.(LDP) PN.HAMIDAH SIS.BIM.TAULAN(SBT) PN HASROLIZA PPSMI/ETeMS EN ASRUL HAKIM LINUS/MBMMBI EN.MOHD ASRAF PBS/KSSR PN NOR ASYURA

SETIAUSAHA HJH NORAZLINA


PENYELARAS KELAB EN.MOHAMAD NOR BAHASA HJH. SALMIAH AGAMA ISLAM UTZ NIZAM SAINS/MAT PN.SUHAINI SENI DAN BUDAYA PN.NORASYURA RUKUN NEGARA PN HAMIDAH PENGAKAP EN AZMI B ABDULLAH TUNAS KADET REMAJA PN.ELMA GAGOR BULAN SABIT MERAH PNMASNIZA HIJAU EN AZMI ABDULLAH KOMPANG EN HALIS KESEL JALAN RAYA EN ASRUL HAKIM BOLA SEPAK MOHD NOR BOLA BALING M.ASRAF BOLA JARING PN SITI RASILAH TAKRAW ASRUL HAKIM OLAHRAGA HASROLIZA SU SUKAN UTZ M.NIZAM MERAH EN ASRUL HAKIM BIRU EN MOHD NOR KUNING EN MOHD ASRF HOKI PN YUSNIZA

23

KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH

24

5.5 Pengalaman di Bilik Darjah

Saya berpeluang melihat perjalanan P&P seorang guru Pendidikan Seni Visual di kelas 3 Bestari semasa menjalankan PBS di SK Ayer Limau. Dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, saya mengambil peluang untuk mendalami suasana di dalam kelas dengan melihat aktiviti murid-murid sepanjang aktiviti seni dijalankan. Pada hari itu mereka telah membuat aktiviti membentuk dan membina arca mobail yang bertemakan mobail ikan.

Di samping itu, saya berasa seronok kerana begitu teruja dengan suasana pembelajaran kerana murid-muridnya begitu bersungguh-sungguh walaupun kemudahan kelas adalah bersifat sederhana. Dari situ, saya dapat mengetahui kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru untuk

memudahkan pelajar memahami proses pembelajaran mereka. Rata-ratanya, guru-guru lebih menggunakan kaedah pengajaran tradisional kerana

kebanyakan kelas tidak mempunyai kemudahan LCD melainkan bilik-bilik khas.

Ia tidak menjadi satu halangan kepada guru-guru semasa menjalankan aktiviti bersama murid-murid. Sepanjang pemantauan saya untuk aktiviti bidang membentuk dan membina ia sedikit sebanyak membantu saya dalam pengajaran kelak. Ini kerana pengawalan kelas oleh guru ini amat baik sehingga perjalanan pengajaran dan pembelajaran dapat dihabiskan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

25

Guru menerangkan isi pelajaran

Murid sedang mendengar arahan guru

26

Murid menyediakan alat dan bahan

Guru menunjukkan demonstrasi kepada murid

27

Guru membuat contoh

Murid mengikut contoh dan acuan yang diberikan oleh guru

28

Aktiviti murid

Antara Mobail murid yg dapat dibentuk

29

Murid membuat penggantung mobail

Arca Mobail yang dapat disiapkan oleh murid-murid

30

Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid secara berkesan

Pembelajaran yang berkesan juga bukan hanya terletak pada input yang diberi oleh para guru, malahan penggunaan bahan dan sumber pengajaran juga memainkan peranan. Saya menjalankan pengalaman berasaskan sekolah di Sekolah Kebangsaan Ayer Limau selama 2 minggu. Sepanjang menjalankan tugasan ini, saya dapat menjalankan pemerhatian terhadap

guru-guru yang mengajar di beberapa buah kelas. Guru-guru menggunakan pelbagai bahan dan sumber pengajaran untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik di bilik darjah. Antara bahan pengajaran yang digunakan adalah :

Papan Hitam

31

CD/ VCD Ilmiah

Carta

32

Buku Teks/ Modul

Bahan 3D

33

Alat dan bahan

Bahan Bantu Mengajar

34

Susun Atur Bilik Darjah Sepanjang pemerhatian yang dijalankan semasa pengajaran dan

pembelajaran di dalam kelas keadaan kelas bersih dan bersifat sederhana. Rata-rata setiap kelas di sekolah tersebut mempunyai susun atur yang hampir sama. Di bawah merupakan pelan susun atur kelas 3 Bestari :

PAPAN HITAM

MEJA GURU

BAHAN PAMERAN

35

6.0

REFLEKSI

Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar-pelajar dibimbing untuk menaakul, memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan

meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif.

Melalui refleksi, saya dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. Selain itu, saya juga dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk penambahbaikan dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Di samping itu, saya akan mampu memperkembangkan keupayaan celik akal bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Secara langsung juga, refleksi dapat meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu professional keguruan yang tinggi. Rujuk Amalan Refleksi di muka surat sebelah.

36

7.0

LAPORAN AKHIR

Apa yang dapat saya simpulkan ialah tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah amat berguna kepada guru pelatih seperti saya. Ini kerana, tugasan ini memerlukan saya menjalankan tugasan di sekolah rendah. Dalam memilih sekolah, saya telah memilih salah sebuah sekolah yang terletak di Kampung Ayer Limau, Masjid Tanah, Melaka. Sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Ayer Limau. Pemilihan sekolah ini dibuat kerana ianya merupakan sebuah sekolah yang berada berdekatan dengan rumah ibu bapa saya. Sekolah ini lebih menonjol ke arah KoKurikulum berbanding dalam akademik. Ini kerana pada tahun ini sekolah ini telah memenangi pingat emas dalam acara lempar cakera peringkat kawasan zon Masjid Tanah. Selain itu juga, telah merangkul tempat kedua dalam acara jalan kaki (800 meter) peringkat kawasan zon Masjid Tanah. Setelah beberapa hari menjalankan tugasan ini, saya dapati ianya sangat membina sikap positif dalam diri saya. Antara sikap positif yang saya dapati adalah keyakinan diri. Ianya memupuk sifat bergaul dengan pelbagai golongan yang ada di sekolah seperti guru-guru, kakitangan, pengawal keselamatan dan murid-murid. Ketika berhadapan dengan murid, saya belajar untuk memahami diri mereka dan dapat berinteraksi dengan mereka. Saya juga belajar bagaimana untuk mengawal keadaan kelas dan menjalankan peraturan di dalam kelas.

Bukan itu sahaja, malahan saya juga diberi penerangan bagaimana aktiviti kokurikulum dijalankan di sekolah ini. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan bukan sahaja merangkumi bidang sukan, malahan kelab dan persatuan serta unit beruniform. Penglibatan oleh murid-murid dalam bidang kokurikulum adalah

menyeluruh. Setiap pelajar diwajibkan menyertai setiap bidang kokurikulum tersebut. Sekolah ini juga menyahut seruan kerajaan iaitu 1 Murid 1 Sukan.

Bukan sahaja cemerlang dalam kokurikulum, sekolah ini juga cemerlang dalam akademik. Prestasi sekolah sentiasa meningkat pada setiap tahun. Teknik dan strategi pengajaran guru-gurulah yang membawa kepada kejayaan para pelajar di samping usaha mereka sendiri. Pihak sekolah juga berperanan menjalankan Sebagai contohnya,

aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan pencapaian para pelajar.

program LINUS dan PROTIM dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar yang lemah. 37

Selain itu, sekolah ini turut memantapkan sahsiah dan rohani dalam kalangan murid-muridnya. Pelbagai program seperti solat hajat dan bacaan doa dianjurkan oleh pihak sekolah. Sepanjang bulan Ramadan, waktu rehat murid-murid diisikan dengan program tadarus. Ia dijalankan bagi menggalakkan murid-murid menjalani aktiviti bulan ibadah dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan tugasan ini, dapatlah saya mengetahui bahawa saya banyak belajar mengenai suasana sekolah yang sebenar sekaligus dapat memahami budaya sekolah, organisasi sekolah dan prasarana yang perlu ada dalam mewujudkan pembelajaran yang berkesan.

38

Anda mungkin juga menyukai