Anda di halaman 1dari 2

BAHASA MELAYU TAN WAI KIAN Latihan 1: Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas

menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, serta menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa atau nama khas. i ii ahli haus ] [6 markah) Latihan 2: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i hias

iii habis

ii berhias iii menghiaskan iv menghiasi v perhiasan vi penghias [6 markah] Latihan 3: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i bahu-membahu

ii kenal-mengenal iii ejek-mengejek

BAHASA MELAYU TAN WAI KIAN iv karang-mengarang v tembak-menembak vi sayang-menyayang [6 markah] Latihan 4 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i Insentif ii Intensif iii Aspirasi iiv Inspirasi v Interaksi vi interpretasi [6 markah] Latihan 5 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i Keluh-kesah

ii Haru-biru iii Punah-ranah iv Desas-desus v Cacat-cela vi Lekak-lekuk