Anda di halaman 1dari 11

4 (KSSR) Tahap Penguasaan 1 1 , . , , 1.1 , 1.1.1 . .

1 Bernyanyi dengan cara mengajuk pic. 2 Bernyanyi dengan cara mengajuk pic dan sebutan yang betul. 3. Bernyanyi dengan cara mengajuk pic artikulasi dan dinamik. 4. Bernyanyi dengan cara mengajuk pic artikulasi dan dinamik yang betul.

. -

. -

. -

5. Bernyanyi dengan cara mengajuk pic artikulasi dan dinamik yamg betul dan konsisten. 6. Bernyanyi dengan cara mengajuk pic artikulasi dan dinamik yang betul secara ekspresif dan konsisten.

. -

. 2 1.1.2 .

1.1.3 -

, .

14.01.14 Nabi S.A.W Birthday 20.01.14 Kedah Sult.bday

. 4 1.1.4 ,

. 5 1.1.5 1.1.6 . 7 1.2 , 1.2.1 . 2/4, 3/4, 4/ 4


1. memainkan alat perkusi dengan cara mengajuk corak irama dan dinamik. 2. memainkan alat perkusi dengan cara mengajuk corak irama dan dinamik mengikut tempo. 3. memainkan alat perkusi dengan cara mengajuk corak irama dan dinamik mengikut tempo berdasarkan skor. 4. memainkan alat perkusi dengan cara mengajuk corak irama dan dinamik yang betul . 5. memainkan alat perkusi dengan cara mengajuk corak irama dan dinamik mengikut tempo berdasarkan skor secara konsisten. 6. memainkan alat perkusi

. (p) (f) (mf) .

31.01.201403.02.2014 Cuti tahun Baru Cina

. 8 9 1.2.2 . 1.2.3 . -(p) (mp) (f) (mf) .

10

1.3

1.3.1 . . /

11

1.4

1.4.1

12

1.4.2 . . . ,

dengan cara mengajuk corak irama dan dinamik mengikut tempo berdasarkan skor secara ekspresif dan konsisten. 1. meniru pergerakan berdasarkan melodi. 2. melakarkan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan melodi. 3. melakarkan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan ekspresif diri . 4. melakarkan pergerakan yang ditetapkan mengikut tema yang diberi berdasarkan melodi dan ekspresif diri. 5. Membuat interprestasi dan eksperesi diri melalui pergerakan terhadap muzik yang didengar. 6.Merancang pergerakan kreatif dan muzik yang didengar dan melakukan pergerakan secara ekspresif 1.memainkan rekoder dengan cara meniru teknik permainan rekorder. 2. memainkan rekoder dengan penjarian dan perlidahan yang betul. 3. Memainkan frasa lagu mengikut tempo berdasarkan skor. 4. Memainkan frasa melodi / melodi kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo berdasarkan skor. 5. Memainkan frasa melodi melodi kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo

berdasarkan skor. 6. Memainkan frasa melodi melodi kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo secara ekspresif berdasarkan skor.

13

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 1.4.3 .1.4.4 . (p)(f)

23.03.141.memainkan rekoder dengan cara meniru teknik permainan rekorder. 2. memainkan rekoder dengan penjarian dan perlidahan yang betul. 3. Memainkan frasa lagu mengikut tempo berdasarkan skor. 4. Memainkan frasa melodi / melodi kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo berdasarkan skor. 5. Memainkan frasa melodi melodi kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo berdasarkan skor. 6. Memainkan frasa melodi melodi kaunter dengan ton yang baik mengikut tempo secara ekspresif berdasarkan skor. 1.Menerima nilai murni dalam aktiviti muzik. 2. Menerima nilai murni dan mempamerkan dalam aktiviti muzik. 3. Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. 4. Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik. 5.Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik

27.03.14

14

15

1.5

1.5.1 .

16

2 . -

2.1

2.1.1 .

. . 17 18 19 2.1.2 . 2/4 2.1.2 . 2/4 2.1.3 . . 20 21 2.1.3 . 28.05.2014.-14.06.14 CUTI PENGGAL PERTAMA . / . /

dan menjadi contoh kepada murid lain. 6. Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik dan menjadi contoh kepada murid lain. 1. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar. 2.Mengenalpasti kesan bunyi yang didengar. 3.Mengaplikasikan pengetahuan Muzik yang sesuai untuk menghasilkan kesan bunyi. 4. Mengaplikasikan pengetahuan Muzik yang sesuai untuk menghasilkan kesan bunyi berdasarkan situasi yang diberi. 5.Mengimprovasikan idea muzik yang diberi untuk Menghasilkan karya muzik. 6. Mencipta karya muzik untuk mengiringi persembahan. 1. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar. 2.Mengenalpasti kesan bunyi yang didengar. 3.Mengaplikasikan pengetahuan Muzik yang sesuai untuk menghasilkan kesan bunyi. 4. Mengaplikasikan pengetahuan Muzik yang sesuai untuk menghasilkan kesan bunyi berdasarkan situasi yang diberi. 5.Mengimprovasikan idea muzik yang diberi untuk Menghasilkan karya muzik.

01.05.14CUTI HARI PEKERJA 13.05.14HARI WESAK

22

3 -

3.1 . -

3.1.1 .

6. Mencipta karya muzik untuk mengiringi persembahan. 1.Mengecam muzik yang didengar /ditonton. 2.Menyatakan cara persembahan muzik yang didengar /ditonton. 3.Mengenalpasti ciri-ciri muzik muzik yang didengar /ditonton secara bersepadu. 4.Membicarakan muzik yang didengar /ditonton dengan mengaplikasikan pengetahuan muzik. 5. Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar /ditonton dengan mengaplikasikan pengetahuan muzik. 6 Membuat penilaian muzik yang didengar /ditonton dan mengenal pasti identity utama muzik. 1.Mengecam muzik yang didengar /ditonton. 2.Menyatakan cara persembahan muzik yang didengar /ditonton. 3.Mengenalpasti ciri-ciri muzik muzik yang didengar /ditonton secara bersepadu. 4.Membicarakan muzik yang didengar /ditonton dengan mengaplikasikan pengetahuan muzik. 5. Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar /ditonton dengan

23

24

3.2

3.1.1 3.2.1 . . -

29.06.14AWAL RAMADHA N

25

3.2.1 . -

26

4.1 , . , .

4.1.1 -

mengaplikasikan pengetahuan muzik. 6 Membuat penilaian muzik yang didengar /ditonton dan mengenal pasti identity utama muzik. 1.Mengenal notasi muzik. (baluk) 2. Mengetahui dan memahami notasi muzik. 3.Mengetahui dan memahami dan menulis semula notasi muzik pada baluk.

, .

4.Menulis notasi muzik pada baluk.

27

4.1.1-

(garis bar)
5. Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat. 6.Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat secara konsisten.

28 4.1.1(klef trebal) (garis penamat)

28-29.07.14CUTI HARI RAYA PUASA

29

4.1.2 , G, A , B ,C, D .

30

4.1.2 -(Semibraf) -(Minim)-(Krocet)-

-(Kuaver)31 4.1.2-(Semibraf) -(Minim)-(Krocet)-

32

-(Kuaver)4.1.3

1.Mengenal notasi muzik. , . 2. Mengetahui dan memahami notasi muzik. 3.Mengetahui dan memahami dan menulis semula notasi muzik pada baluk. 4.Menulis notasi muzik pada baluk.

33

4.1.3

, .

5. Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan

31.08.14CUTI MERDEKA

tepat. 6.Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat secara konsisten

34

4.1.3

, .

35

CUTI 4.1.4 PERTENGAHAN TAHUN 4.1.4 2/4 , 4/4 24. : 2/4 = 4.1.4 2/4 , 4/4

14.08.2014 . .

18.08.2014

36

. .

244.1.4 2/4 , 4/4 24. : 4/4 = 4.1.4 2/4 , 4/4 244.1.4 2/4 , 4/4 24. : 2/4 =

37

. .

1.Mengenal notasi muzik. 2. Mengetahui dan memahami notasi muzik. 3.Mengetahui dan memahami dan menulis semula notasi muzik pada baluk.

05.10.14CUTI HARI RAYA HAJI

38

. .

4.Menulis notasi muzik pada baluk. 5. Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat.

39

. .

6.Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat secara konsisten

23.10.14CUTI HARI DEEPAVAL LI

40 41

. . 2/4 , 4/4

2442

Anda mungkin juga menyukai