Anda di halaman 1dari 45

1

BAB 4:
Masyarakat Imigran
Soalan tahun lepas
2012
Bincangkan sistem penghijrahan imigran Cina dan India ke Tanah
Melayu sejak abad ke-19 (100 markah).

2011
Amalan hidup masyarakat imigran sehingga tahun-tahun 1930-an
masih berorientasikan negara asal masing-masing. Bincangkan.
(100 markah).

2013
Huraikan corak hidup dan masalah-masalah sosial yang wujud dalam
kalangan masyarakat imigran pada awal abad ke-20.
(100 markah)
2
Latar belakang penghijrahan
Victor PurcelKernial Singh Sandhu
3
The these considerations must be added the superb enterprise of
the natives of Kwantung and Fukien: indeed, this probably more
important than all the other reasons put together. (1967: 6)

the political economy of England appears to have demanded,
especially after the Industrial Revolution, the conversion of India
from an exporter of manufactured goods to that of a supplier of raw
materials to the British industrial complex and a market for the
consumption of the products of those machines. (1969: 32)


A. Sistem penghijrahan
1. Peranan penting orang tengah

2. Berlaku unsur penindasan oleh orang tengah/majikan
- kerahan tenaga
- kebajikan terabai
- gaji tidak setimpal


3. Semua terikat dengan majikan untuk suatu tempoh
kecuali yang datang secara sendiri

4
Sistem penghijrahan
Buruh Cina
a) Sistem kredit tiket
b) Sistem kontraktor
c) Sistem sewa
d) Sistem ketua

Buruh India
a) Sistem indenture/
buruh kontrak
b) Sistem kangani

5
Buruh CinaMajikan membayar tambang perjalanan + upah kepada broker.
Buruh membayar balik tambang melalui potongan gaji

Peranan broker kuli
mencari buruh dari China & membayar tambang perjalanan
Sumber pendapatan broker: komisen yang diberikan oleh majikan

Cara dapatkan buruh
memujuk petani dengan cerita & memerangkap mereka untuk
berhutang

6
Buruh Cina
Kekurangan sistem kredit tiket
W.L. Blythe:
Kegiatan membawa masuk Sinkheh diibaratkan seperti
perdagangan binatang

Menangung penderitaan sejak awal perjalanan lagi
Melibatkan penipuan/daya pujukan dalam kalangan
broker
Pelayaran yang penuh sesak kematian berlaku
Diharamkan Jun 1914
7Buruh CinaBuruh ditempatkan dalam rumah kongsi (rumah kecil)
sehingga mereka diambil bekerja oleh majikan
Dikawal oleh kontraktor Cina (tuan rumah)
Diamalkan oleh majikan Eropah yang tidak gemar sistem
tiket kredit.
8
Buruh Cina

Buruh terikat dengan majikan
untuk suatu jangka masa

Digunakan oleh pedagang Cina
di Negeri-negeri Selat


Ketua mendapatkan buruh dan buruh
terikat kepada majikan tertentu


9

Buruh India
Majikan menempah buruh dari
agen di India

Ejen mencari & mengumpulkan
buruh di pelabuhan

Perbelanjaan merekrut dan kos
pengangkutan ditanggung oleh
majikan

Kos tertentu ditolak daripada gaji

10
Buruh menandatangani
kontrak
5 tahun di bawah majikan
tertentu
Gaji tetap

Kelemahan Sistem Indenture
Penuh dengan penindasan & buruh seolah diperdagangkan

a regularly organised system of kidnapping (arasaratnam:1970, 13)
Agen tidak mengambil kira keadaan fizikal buruh
Cara untuk menggalakkan buruh dipersoalkan
Wanita pula direkruit dalam bidang pelacuran
Pelayaran dalam keadaan tidak memuaskan kes kematian
Buruh lelaki yang sampai di Malaya tidak sesuai untuk bekerja
Dibebani dengan pelbagai kerja berat
Majikan menambahkan pelbagai bayaran kepada hutang buruh
Gaji rendah


11
Kelemahan Sistem Indenture


Pentadbir yang liberal menentang sistem perhambaan ini
Dihapuskan pada 1910 oleh British
Sistem ini di Malaya lebih baik berbanding wilayah British yang lain.


Dibantu oleh Jawatankuasa Imigresen India. Wujudkan Indian
Immigration Fund untuk
a) menguruskan pengambilan masuk buruh.
b) Peruntukan semua perbelanjaan berkaitan import buruh (dibayar
oleh majikan selaras dengan jumlah buruh yang digunakan)

12
Buruh India

Kangani = pekerja/imigran di ladang yang dihantar oleh majikan ke
kampungnya di India untuk merekruit buruh
Diberi kuasa membayar semua perbelanjaan

Kebaikan sistem kangani
Kangani bebas memilih buruh
Lebih ramai buruh direkruit secara sukarela. Mengapa?
Tiada unsur paksaan & penindasan seperti dalam sistem indenture
13
Buruh India

Hubungan kangani dengan buruh

Buruh yang dibawa bekerja di ladang yang sama dengan kangani
Terdapat hubungan rapat antara kangani dengan migran yang asing
dengan tempat baru
Mengurangkan kesukaran
Buruh melihat kepada kangani sebagai penasihat/pemimpin/tempat
penyelesaian masalah.
Lama bekerja di ladang & daripada kasta yang baik & berpengaruh
di kampungnya
Kangani terima komisen atas setiap buruh yang dibawa &
dikekalkan
14
Buruh India

Kebebasan buruh di bawah sistem
kangani

Kos membawa masuk buruh dianggap
sebagai pinjaman (2 tahun)
Ia tidak dikuatkuasakan secara undang-
undang
Teori: Buruh bebas berbuat memilih
majikan baru
Praktik: Perlu bayar balik hutang kerana
tiada majikan akan mengambilnya

15
B) Corak hidup
Hidup terasing daripada masyarakat tempatan
Berbeza dengan mereka yang datang sebelum abad
ke-19
Buruh kontrak tidak mengasimilasi dalam budaya
tempatan
Sebab: berhijrah secara beramai-ramai dan
mewujudkan komuniti sendiri17
1. Mengamalkan budaya hidup
negara asal


Amalan kehidupan harian (cara berpakaian, makanan, bahasa,
agama dan kesenian)
Pakaian: Ceongsam VS sari
Bahasa: Hokkien, Kantonis & Mandarin VS Telagu, Tamil, dan
Malayalam
Budaya pemakanan: Sepit VS tangan

Adakah budaya Malaysia nampak jelas?
18
2. Aktiviti berpolitik
berpaksikan negara asal


Memberi perhatian kepada pergolakan politik India

lawatan Pandit Nehru & Subash Chandra Bose ke Tanah Melayu
untuk sokongan kempen kemerdekaan India
Orang India kembali menyertai tentera kebangsaan India
menentang Inggeris
Central India Association of Malaya (CIAM) memberi perhatian
kepada pergolakan politik India
Golongan yang manakah berminat dengan politik tempatan?19
2. Aktiviti berpolitik
berpaksikan negara asal


Bersumberkan pergolakan politik di China
Lawatan pemimpin China Dr. Sun Yat Sen mendapatkan
sokongan menentang kerajaan Manchu
Selepas Revolusi China 1911 berjaya , Kuomintang ditubuhkan di
China dan cawangannya ditubuhkan di Tanah Melayu

Mengapa masyarakat Imigran bersikap sedemikian?3.Sistem pendidikan
berorientasikan negara asal

NNM
masyarakat Cina
mengeluarkan wang untuk
mendirikan sekolah,
mengimport guru & buku teks
dari China
Kesan kepada generasi Cina?
Kesan negatif:
pelajar dipengaruhi oleh guru
berideologi ekstrem
penyebaran ideologi komunis

NNS
Yang menerima pendidikan
Inggeris mempunyai
kesedaran politik tempatan
Mengetahui kedudukan politik
mereka di Tanah Melayu
Contoh: Tan Cheng Lock
20
3.Sistem pendidikan
berorientasikan negara asal

Orang IndiaPendidikan disediakan oleh majikan di kawasan ladang
Merupakan kebajikan buruh yang mesti dijaga oleh majikan
Terdapat pengawasan pihak British
Kangani bertanggungjawab mengimport guru/menjadi guru
dengan menggunakan kurikulum dan buku teks India
Keperluan untuk sekolah Inggeris tidak wujud di estat
21
C) Masalah-masalah sosial
Kongsi gelap
Candu
Pelacuran
Mui Tsai
Perjudian
Sistem kasta
Kelemahan institusi kekeluargaan
Alkoholism
22
the Pirates and Robbers Co-operative Association (L.A. Mills:
1966)
Sebab Penubuhan
Orang Cina yang berhijrah merupakan bekas ahli kongsi gelap
Keperluan bagi perlindungan diri dan kebajikan bagi migran baru
Wujudkan peluang kekayaan (menguasai lombong, perdagangan
kuli & pelacuran)
Sikap tidak peduli kerajaan tempatan

23
Kesan burukRusuhan untuk hak menguasai tempat perjudian, rumah pelacuran
dan memeras wang perlindungan daripada peniaga

Mengancam ketenteraman awam & perdagangan

Samseng diupah sebagai penguatkuasa oleh kongsi gelap.
Terdapat juga organisasi menculik dibantu oleh samseng untuk
bekalkan buruk ke Sumatera

Dengan rusuhan yang meningkat, kerajaan melihat keperluan
mengawalnya selepas 187224
Kesan buruk kongsi gelap
Langkah Kerajaan
Membuang negeri tanpa
perbicaraan
Mewajibkan pendaftaran semua
penubuhan
Penubuhan Protektorat Orang
Cina mengambil alih peranan
komuniti kongsi gelap
Mencegah penculikan kuli-kuli
Mengharamkan kongsi gelap Cina
(1889)

Pengharaman Berjaya?
Tidak hapuskan sepenuhnya
Aktiviti mereka dihadkan
berbanding dengan zaman
kegemilangan apabila terlibat
dalam perniagaan candu dan
buruh
Mereka hanya terlibat dalam
perjudian, pelacuran,
penyeludupan kecil dan wang
perlindungan

25
26


Penagih candu memulakan tabiat mereka semasa menetap di
Malaya. Mengapa?

Buruh di Malaya daripada kelas petani dan harga candu di China
terlalu tinggi
Pengaruh orang tua terhadap kaum muda di China, tidak terdapat di
Malaya
Orang Cina tempatan tidak anggap ia memudaratkan
ubat/penawar kepada penyakit umum dan dicadangkan oleh doktor
Cina
Rumah pelacuran tempat mereka belajar menghisap candu

27
Kesan buruk CanduMemburukkan lagi kemiskinan & moral pekerja
Wang yang tinggal selepas membayar kos tambang, perumahan dan
makanan telah dihabiskan atas candu
Tabiat Candu tidak memudaratkan orang kaya tetapi orang miskin
kerana menggunakan candu terpakai
Sebab: penderitaan fizikal dan psikologi akibat kerja berat jauh
daripada keluarga, dalam suasana pekerjaan yang teruk

28
Kesukaran mengharamkan
candu
Kesan buruk candu dipersoalkan
Kuantiti sederhana tidak memudaratkan dari aspek perubatan
Tidak mengganggu produktiviti kerja
Candu bukan faktor kepada jenayah kecuali kes kecurian kecil.

Kesan buruk candu tidak memadai untuk mengharamkannya.
Bimbang pengharaman akan
meningkatkan aktiviti penyeludupan,
penggantian dengan dadah lain yang lebih berbahaya
meningkatkan pengambilan alkohol
29
Kesukaran mengharamkan
candu
Kepentingan ekonomi
Kumpulan yang berkuasa (orang Eropah & peniaga Cina yang kaya)
mendapat manfaat.
Kepentingan kerajaan NNS dalam keuntungan candu. Hasil jualan
candu hasil kerajaan (60%)
Kepentingan peniaga Cina yang kaya yang menjual candu kepada
pekerja-pekerja mereka
Tiada insentif untuk mengehadkan candu

30
Langkah kerajaan
Mulai 1900s, sikap orang ramai dan kerajaan mulai berubah
Keturunan Orang Cina berpendidikan Barat bersikap anti-candu
Candu diharamkan di Britain
Kerajaan Singapura mulai mengawal pengeluaran candu pada1910.
Kedai kerajaan menghasilkan & menjual candu yg berkualiti.
Wajibkan pendaftaran penghisap candu (1929) & kenakan kuota.
Haramkan import candu
Membeli candu berkualiti rendah & memusnahkannya
31

Mengapa nisbah jantina komuniti Cina tidak seimbang?
Sinkheh di Malaya tidak dapat menyokong isterinya apabila sampai
di TM
Kemiskinan & sistem patrilineal sebabkan ibubapa Cina menjual
anak perempuan

Purcell (NNMB), nisbah wanita kepada lelaki
1901, 100:1000
1911, 247: 1000
1921, 384: 1000
1931, 436: 1000

32
Terbahagi kepada 3 kategori (dijual, dipajak & sukarela)

Polisi kerajaan terbahagi kepada 3 zaman
33
Zaman Polisi
Sebelum 1927 Kedai kedai dibenarkan di seluruh Malaya &
wanita bebas dibawa masuk untuk tujuan itu
1927-1930 Kedai-kedai dibenarkan tetapi pengimportan
wanita untuk tujuan itu diharamkan
Selepas 1930 Rumah pelacuran diharamkan tetapi pelacuran
kekal sah di sisi-sisi undang-undang
Kesan buruk
Penindasan & Eksplotasi wanita
1870-an, 80% wanita yang sampai di Singapura dijual

Penuh dengan penyalahgunaan
dijual oleh ibubapa yang berhutang
penculikan
ditipu dengan peluang pekerjaan yang baik

Simpanan wang dihabiskan untuk pelacuran
Pengimportan pelacuran melalui Singapura menyumbang kepada
ekonomi Singapura
pusat transit yang membekalkan pekerja ke TM, Thailand, India,
Burma & Indonesia
34
35
Orang suruhan di bawah 18 tahun
yang dijual oleh ibubapa kepada
keluarga berada

Tidak menerima gaji yang tetap &
tidak ada hak meninggalkan rumah
majikan

Penghapusan sistem itu adalah susah
kerana operasinya tanpa penindasan


Malaya tidak mengiktiraf bahawa keluarga pembeli mempunyai hak penuh
ke atas kanak-kanak perempuan
1932 Akta mui tsai perhambaan tidak dibenarkan di Malaya
1933 akta baru tiada sesiapa yang boleh memiliki hak kawalan mui tsai,
pendaftran wajib mui tsai
36
Penjagaan hak wanita &
kanak-kanak

Kerajaan British mengambil langkah serius menjaga kebajikan wanita dan
kanak-kanak
Pada zaman Jepun, perkara ini tidak dipandang berat
Taraf hidup masyarakat Cina merosot
Wanita dan kanak-kanak dipaksa ke dalam industri pelacuran
Mekanisme perlindungan British tidak lagi berfungsi.
37

Orang Cina lebih ketagih kepada
perjudian berbanding kaum-kaum
lain
Kelemahan mereka dieksploitasi
kerajaan untuk tujuan penjanaan
hasil kerajaan
1912, semua perjudian diharamkan
Loteri haram & permainan berunsur
judi dalam kelab sosial adalah biasa.

38
Laporan banci Madras (1931)
He takes his own world with him and sets it down in his new
surroundings. (dalam Arasaratnam, 65)

Dibantu oleh pihak berkuasa tempatan & pengurus ladang.

Sistem kasta terus diamalkan di perumahan estat-estat. Mengapa?
buruh ingin kembali semula ke India & kembali ke susunan sosial
dia tidak dapat berbuat demikian jika mengikut cara sosial yang
bercanggah

39
Sistem Kasta

Perbezaan Kasta sebab utama kacau bilau
dalam kalangan buruh.

Mereka dari kasta rendah ditempatkan secara
berasingan dari yang lain

Mempunyai kuil yang berasingan & tidak
dibenarkan memasuki kuil kasta tinggi

Kasta rendah perlu menjalankan
tanggungjawab adat seperti memikul mayat
kasta tinggi dan memukul gong dalam
upacara pengebumian.


40


Institusi perkahwinan adalah lemah, kecurangan, pergaduhan
keluarga & pelacuran adalah kerap.
Selagi terdapat ketidakseimbangan jantina, ia mengganggu
kehidupan keluarga di estat dan sebabkan kesan sosial tidak sihat.
Akta Emigrasi India 1922 mewajibkan nisbah migran lelaki dan
perempuan
Kerajaan India mengecualikan Malaya daripada akta itu.

41Jabatan Buruh seringkali dipanggil untuk mengadili pergaduhan
keluarga
Peladang Eropah cuba musnahkan perkahwinan keluarga peladang
Apabila dibawa ke kes mahkamah, susah diputuskan
Perkahwinan orang Hindu susah dibuktikan kerana ketiadaan
sistem pendaftaran

Akta Pendaftaran Perkahwinan Hindu 1924 - ramai mengganggap
tidak perlu & di India juga tidak popular.
42
Tabiat ini bermula di Malaya.
Di kampung di India, alkohol tidak mudah
didapati.
Nira kelapa mudah didapati di Malaya & todi
mudah dihasilkan

Kesan buruk
Masalah kesihatan terutama dicampur bahan
tidak asli
keracunan, cirit-birit, kematian

Tabiat ini berleluasa sehingga menjelaskan
imej buruh India dalam kalangan komuniti
lain sebagai pemabuk

43
Pengharaman sukar
Hasil kerajaan daripada cukai todi (40%)
1935: 2 juta dollars daripada penjualan todi
buruh habiskan 5.2 juta dollars atas todi

Untung kepada pengurus ladang
Apabila melihat buruh mereka ketagihan todi, pengurus ladang benarkan
kedai-kedai todi di setiap ladang / mendirikan kedai itu sendiri
Supaya dapat minum dalam kawasan estat dan dekat dengan rumah
Pengurus ladang mengiklankan todi sebagai insentif yuntuk menarik burh
baru


44
Pengharaman sukar
Planters Association of Malaya (PAM) mendesak kerajaan mengawal
kawalan penjualan todi

Siasatan jawatankuasa kerajaan di Selangor (1917) menunjukkan todi asli
tidak memudaratkan
PAM anggap laporan itu memihak kerajaan

Langkah baru
- Melarang penjualan kepada wanita & kanak-kanak
- 2/5 hasil jualan sebagai cukai
- Yang lain dalam tabung khas untuk kebajikan buruh
45