Anda di halaman 1dari 5

PENGERTIAN LEMAK

LEMAK adalah suatu ester asam lemak


denngan gliserol. Gliserol adalah suatu
trihidroksi alkohol yang terdiri atas tiga atom
karbon. Jadi tiap atom karbon mempunyai
gugus-OH

Sifat lemak
1. Lemak hewan umumnya berupa zat
padat pada suhu ruang, lemak tumbuhan
berupa zat cair.
2. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi
mengandung asam lemak jenuh, sedangkan
lemak cair )minyak) mengandung asam lemak
tidak jenuh.
Iodiun dapat breaksi dengan ikatan rangkap
dalam asam lemak. Tiap molekul iodium
mengadakan reaksi adisi pada suatu ikatan
rangkap.
Oleh karenanya makin banyak ikatan
rangkap, makin banyak pula iodium yang
dapat bereaksi.


Bilangan Iodium adalah banyak gram iodium yang
dapat bereaksi dengan 100 gr lemak. Jadi semakin
banyak ikatan rangkapnya makin besar bilangan
iodiumnya.
Proses hidrolisis Lemak
Hidrolisis lemak akan terurai menjadi asam
lemak dan gliserol, baik dengan basa, asam
atau enzim tertentu. Proses hidrolisis yang
menggunakan basa menghasilkan gliserol
dan garam asam lemak atau sabun. Oleh
karenanya proses hidrolisis lemak
dengan basa disebut proses penyabunan.

Penyabunan
Jumlah miligram KOH yang diperlukan
untuk menyabunkan 1 gr lemak disebut
bilangan penyabunan.
Apabila rantai karbon pendek, maka mol asam
lemak besar, sebaliknya apabila rantai
karbon panjang jumlah mol asam lemak kecil