Anda di halaman 1dari 1

Tajuk: Cara-cara Membalas Jasa Guru.

Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, barisan hakim, guru-
guru serta rakan-rakan sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan. Pada pagi yang berbahagia
ini, izinkan saya menyampaikan syarahan yang bertajuk !ara-cara Membalas "asa Guru.
#adirin sekalian,
Guru ialah insan yang mengajar kita membaca, menulis dan mengira. $lmu yang
diberikan tidak terbatas dalam bidang pendidikan sahaja, malahan merangkumi keperibadian
sese%rang. "usteru itu se&ajarnyalah sebagai manusia yang tahu mengenang budi, jasa
mereka patut dibalas.
!ara terbaik untuk membalas jasa dan peng%rbanan guru adalah dengan belajar
bersungguh-sungguh. 'i sek%lah kita hendaklah tekun mendengar ajaran guru dan janganlah
mengamalkan sikap acuh tak acuh semasa pr%ses pengajaran sedang dijalankan. Sikap
sebegini menyebabkan kita juga yang mengalami kerugian.
#adirin yang dikasihi,
Selain itu, kita perlu mengh%rmati mereka seperti kita mengh%rmati ibu bapa kita.
(pabila berbicara dengan mereka, gunakanlah kata-kata yang manis dan penuh budi bahasa.
Malahan janganlah bersikap berat tulang untuk mena&arkan bantuan kepada mereka seperti
mengangkat buku dan membersihkan kelas.
(pabila sudah berjaya, jangan sesekali melupakan jasa guru kita. "ika ada kesempatan,
kirimkanlah kad kepada mereka terutamanya pada #ari Guru. Malahan jika berpeluang
kunjungilah mereka untuk bertanyakan khabar.
(khir sekali, hadiah paling bermakna bagi membalas jasa guru ialah dengan menjadi
murid yang berjaya dan cemerlang dalam bidang akedimik serta menjadi manusia yang
berguna kepada agama, bangsa dan negara.
Sekian, terima kasih.