Anda di halaman 1dari 2

Pelaksanaan Tindakan

Berikut merupakan perancangan tindakan yang akan dilakukan sepanjang pelaksanaan kajian ini

LANGKAH AKTIVITI CATATAN
1 Memulakan tindakan dengan membuat tinjauan
awal mengenai masalah yang timbul dalam proses
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Praktikum fasa 3
2 Membuat pemerhatian ke atas masalah yang
dikenalpasti dan mencari sampel kajian.

Praktikum fasa 3
3 Membuat kertas cadangan berkaitan dengan
tindakan intervensi yang akan dilakukan ke atas
masalah yang ingin di kaji.

Praktikum fasa 3
4 Menghantar draf kertas cadangan kajian tindakan
kepada pensyarah pembimbing.
Praktikum fasa 3
5 Menyediakan bahan untuk menjalankan intervensi. Awal semester 8
6 Menjalankan ujian pra kepada responden yang
dipilih.
Julai 2014
(minggu pertama
internship)
7 Memperkenalkan kaedah nyanyian kepada
responden.
Mengajar responden cara menyanyikan dengan
betul.
Julai 2014
(minggu kedua
internship)
8 Membuat pemerhatian berstruktur ke atas
responden sepanjang intervensi dilakukan.
Julai 2014
(minggu ketiga
internship)
9 Menguji murid melalui latih tubi yang disediakan. Julai 2014
(minggu ketiga
internship)
10 Menjalankan ujian pasca kepada responden Julai 2014
(minggu ketiga
internship)
11 Merekod dan menganalisis data-data yang telah
dikumpulkan.
Ogos 2014
(minggu keempat
internship)
12 Membuat laporan kajian tindakan Ogos 2014
13 Membuat pembentangan kajian tindakan September 2014
14 Menghantar laporan kajian tindakan. September 2014