Anda di halaman 1dari 1

BIDANG KOKURIKULUM

SEKOLAH : SK. PASIR PANJANG


NAMA KELAB/PERSATUAN/UNIT BERUNIFORM/PERMAINAN: BADMINTON
MATLAMAT 3 : Peningkatan Kk!"ik!#!$ Me#a#!i Pe$%ang!nan M&a# In'an H#i'tik.
STRATEGIK 3.(.) : Pe$%inaan Ka"akte"
Bi# Akti*iti Pega+ai
%e"tangg!ng ,a+a%
Sa'a"an Ta"ik-
Jangka
Ta"ik-
Lak'ana
KPI .atatan
3./.0 Mene"a1kan 1e#%agai
ke$a-i"an kgniti23
1'ik$t" &an a2ekti2.
(. A'a' Pengena#an
Ba&$intn
0. Lati-an Pe"$ainan
Ba&$intn
(. Se$!a g!"!
1ena'i-at
Se$!a
1e#a,a"
A1"i#4
Di'e$%e"
A1"i#4
Di'e$%e"
(. Me$%e"i
1en&e&a-an
tentang 5a"a4
5a"a
1e"$ainan
Ba&$intn.
(