Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN TUGASAN PBS WAJ 3109

SUKAN DAN PERMAINAN (WAJ 3109)PERKARA TANDAKAN (/)
A. Perancangan Dan Pelaksanaan Salah Satu Sukan
Atau Permainan Di Sekolah

B. Carta Organisasi Kokurikulum Di Sekolah
C. Senarai Nama Guru Penasihat
D. Kenalpasti Kegiatan Sukan Atau Permainan Yang
Pernah Dikelolakan Oleh Sekolah

E. Merekod Aktiviti Yang Dijalankan Sepanjang
Tempoh Perhatian Di Sekolah

F. Berikan Saranan Untuk Tindakan
Penambahbaikan Dalam Pelaksanaan Aktiviti
Sukan Atau Permainan Di Sekolah Tersebut