Anda di halaman 1dari 12

SET 2

Bahagian A
[80 markah]
Jawab semua soalan.
1.
Program anti rasuah perlu dipertingkat secara lebih
serius melalui pendidikan dan laporan media bagi
mewujudkan sikap anti rasuah dalam masyarakat

(a) Nyatakan satu nilai berkaitan dengan pernyataan di atas.


.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
[1 markah]
(b) Jelaskan maksud nilai 1 (a) di atas.
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Berikan dua tujuan program di atas diperkenalkan.
(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
[2 markah]

(d) Nyatakan dua kesan rasuah kepada seseorang individu.


(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
[2 markah]

(e) Berikan tiga cara bagaimana anggota masyarakat boleh bekerjasama dengan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi menangani rasuah.
(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................

(iii)

............................................................................................................................
[3 markah]

SET 2
2.

Baca dan fahami kandungan kad ucapan di bawah.


Buat ayah yang tersayang,
Terima kasih kerana nasihatmu,
Terima kasih kerana doronganmu,
Terima kasih kerana asuhanmu.
Daripada:
Anakmu, Amin

(a) Huraikan dua nilai yanga ada pada ayah Amin terhadap anaknya.
(i)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
[6 markah]

(b) Nyatakan dua sikap yang ada pada Amin yang boleh dicontohi.
(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
[2 markah]

(c) Berikan dua cara untuk menunjukkan sikap berterima kasih kepada ibu bapa.
(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
[2 markah]

SET 2
3.

Peranan kerajaan melalui Jabatan Alam Sekitar dalam usaha


membendung dan mengatasi masalah pencemaran di Negara ini amat
dikagumi. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dapat
menimbulkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai
kepentingan memelihara alam sekitar.

(a) Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh Jabatan Alam Sekitar dalam usaha
memelihara alam sekitar di Negara kita.
(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
[2 markah]

(b) Selain nilai-nilai (a) di atas, huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh masyarakat
sekarang agar dapat mewariskan khazanah alam yang bersih dan sihat
(i)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
[6 markah]

(c) Nyatakan dua kesan negatif kepada generasi akan datang jika alam sekitar tidak
dipelihara.
(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
[2 markah]

SET 2
4.

Berikut adalah petikan lagu Keranamu Malaysia


Pakar IT pakar ekonomi
Jaguh sukan dan juga jutawan
Berkereta jenama Negara
Megah menyusur di jalan raya
Keranamu kami mendakap tuah
Keranamu kami bangsa berjaya
Keranamu kami hidup selesa
Limpah budi kemakmuran Negara
Keranamu kami bebas merdeka
Keranamu nyawa dipertaruhkan
Keranamu rela kami berjuang
Demi bangsa kedaulatan Negara
Keranamu Negara Malaysia.
Malaysia
Terima kasih Malaysia.

(a) Jelaskan dua nilai yang perlu ada pada seseorang individu berdasarkan lirik lagu di
atas.
(i)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
[4 markah]

(b) Berikan tiga kejayaan Malaysia yang menjadi kebanggan rakyat Malaysia.
(i)

...........................................................................................................................
.

(ii)

...........................................................................................................................
.

(iii)

...........................................................................................................................
.
[3 markah]

(c) Nyatakan tiga cara rakyat Malaysia boleh berterima kasih kepada negara Malaysia.
(i)

...........................................................................................................................
.

SET 2
(ii)

...........................................................................................................................
.

(iii)

...........................................................................................................................
.
[3 markah]

MASA
2.30-3.30 pm
3.30-5.00 pm
5.00-5.30 pm
5.30-7.00 pm
7.00-8.30 pm
8.30-10.30 pm
10.30-11.00 pm
11.00 pm

ISNIN

SELASA

RABU
Aktiviti
Tuisyen
kokurikulum
Perjalanan yang diambil untuk balik rumah
Beriadah
Mandi, makan malam, bersama keluarga
Mengulangkaji pelajaran
Berehat atau menonton televisyen
Tidur

KHAMIS
JUMAAT
Kelas tambahan
Perbincangan kumpulan

5. Jadual menunjukkan bagaimana Chong merancang dan menguruskan aktiviti selepas


waktu persekolahan.

(a) Berdasarkan jadual di atas nyatakan dua nilai yang dapat dilihat daripada cara
Chong menggunakan masanya.
(i)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
[2 markah]

(b) Berikan definisi kepada dua nilai (a) di atas.


(i)

...........................................................................................................................
.
............................................................................................................................

(ii)

...........................................................................................................................
.
............................................................................................................................
[4 markah]

(c) Nyatakan empat kepentingan menguruskan masa secara terancang.

SET 2
(i)

...........................................................................................................................
.

(ii)

...........................................................................................................................
.

(iii)

...........................................................................................................................
.

(iv)

...........................................................................................................................
.
[4 markah]

6.

Berikut adalah petikan lagu Keluarga Bahagia


Sedamai Taman Firdausi
Limpahan kasih saying sejati
Seharum semerbak kasturi
Mengharumi hidup insani
Indahnya damainya
Keluarga yang bahagia
Itulah idaman impian setiap insani
Yang dahagakan belaian
Serta kasih dan sayang

(a)Jelaskan dua nilai yang perlu di amalkan oelh setiap individu untuk membentuk
keluarga bahagia.
(i)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
[4 markah]

(b) Nyatakan empat ciri keluarga bahagia.

SET 2
(i)

...........................................................................................................................
.

(ii)

...........................................................................................................................
.

(iii)

...........................................................................................................................
.

(iv)

...........................................................................................................................
.
[4 markah]

(c) Nyatakan dua kepentingan keluarga bahagia kepada masyarakat dan negara.
(i)

...........................................................................................................................
.

(ii)

...........................................................................................................................
.
[2 markah]

7.

MENANAM POKOK

PROGRAM AMALAN HIJAU

JIMATKAN KERTAS

KITAR SEMULA

(a) Jelaskan dua nilai yang di amalkan dalam Program Amalan Hijau bagi mengekalkan
keseimbangan ekosistem.
(i)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................

SET 2
(ii)

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
[4 markah]

(b) Berikan tiga kepentingan kitar semula


(i)

...........................................................................................................................

(ii)

...........................................................................................................................

(iii)

...........................................................................................................................
[3 markah]

(c) Program 3R telah dirancangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan


Tempatan bertujuan menjaga alam sekitar. Apakah maksud 3R
(i)

...........................................................................................................................

(ii)

...........................................................................................................................

(iii)

...........................................................................................................................
[3 markah]

8.

Negara Malaysia telah Berjaya menjadi tuan rumah Sukan Komanwel 1998. Rakyat
daripada pelbagai lapisan masyarakat tampil untuk menjadi sukarelawan dalam
menjayakan temasya sukan yang penuh berprestij itu.
(a) Jelaskan dua nilai murni yang telah ditunjukkan oleh rakyat Malaysia dalam usaha
menjayakan Sukan Komanwel.
(i)

............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
[4 markah]

(b) Nyatakan empat tugas yang telah dilakukan oleh sukarelawan semasa Sukan
Komanwel.

SET 2
(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................

(iii)

............................................................................................................................

(iv)

............................................................................................................................
[4 markah]

(c) Berikan dua kesan positif yang diperolehi oleh Negara dengan menganjurkan
temasya sukan berprestij seperti itu.
(i)

............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
[2 markah]

Bahagian B
[20 markah]
Jawab dua soalan sahaja
Arahan:

9.

Setiap jawapan haruslah berlandaskan dua nilai serta disokong dengan


penerangan atau huraian atau contoh yang sesuai.

Kerajaan telah melancarkan kempen Rumahku Syurgaku. Jelaskan nilai yang perlu
diamalkan oleh ahli keluarga untuk merealisasikan kempen tersebut.
[10 markah]
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

SET 2
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
10.

Kes penderaan kanak-kanak dalam masyarakat kita semakin membimbangkan.


Semua pihak perlu melibatkan diri dalam menangani masalah ini. Huraikan nilai-nilai
yang sepatutnya diamalkan oleh pendera dalam menangani masalah penderaan
kanak-kanak.
[10 markah]
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

SET 2
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ALAM SEKITAR PERLU DIJAGA


DAN DIPELIHARA

11.

Huraikan nilai-nilai yang harus kita amalkan bagi mengekalkan khazanah alam
semula jadi.
[10 markah]
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

SET 2
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................