Anda di halaman 1dari 8

BAB 1

BAB I
SEJARAH DAN KITA

1.1 PENGERTIAN SEJARAH


1

Keturunan

Upacara pengisytiharan kemerdekaan


merupakan satu peristiwa penting negara kita.
Mengapakah upacara ini disambut secara
besar-besaran ? (1)
1
II
III
IV

Tanda kesyukuran
Tanda kebanggaan
Tanda kasih sayang
Tanda kemakmuran

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Rajah di bawah merujuk kepada istilah sejarah


dalam bahasa Arab.
Riwayat
X

Asal usul
Apakah X? (3)
A
B
C
D
6

Mudun
Syajaratun
Fatanah
Tabliq

Tokoh berikut merupakan penulis sejarah awal


di negara kita.
Abdul Hadi Hassan

Pada tanggal 31 Ogos setiap tahun, kita akan


menyambut Hari Kebangsaan dengan penuh
gilang gemilang. kerana (1)
A
B
C
D

Apakah hasil karya beliau? (4)


A
B
C
D

Terima kasih kepada pejuang negara


Kemasyhuran bangsa Melayu
Keamanan negara berkekalan
Tanda penghormatan
7

Kemajuan di bawah telah dicapai oleh negara


kita.

Zaman penjajahan British


Selepas penjajahan Jepun
Selepas penjajahan British
Semasa penguasaan Siam

Apakah persamaan pendapat antara tokoh


berikut tentang pengertian sejarah? (4)

Pertanian
Pendidikan
Perindustrian
Teknologi maklumat

A
B
C
D

Bilakah kemajuan ini dapat kita nikmati? (2)


A
B
C
D

Sejarah raja-raja Melayu


Sejarah Alam Melayu
Sulalatus Salatin
Sejarah Melayu

Herodotus
Ibn Khaldun
Muhd Yusof Ibrahim

Mentaksir sesuatu kejadian


Peristiwa yang telah berlaku
Penyelidikan tentang manusia
Membuktikan kesahihan sumber

Senarai berikut menunjukkan filem sejarah


yang dihasilkan.
Filem : Bukit Kepong

Sejarawan berpendapat bahawa istilah sejarah


berasal daripada perkataan Arab, iaitu
Syajaratun.
Apakah maksud Syajaratun? (3)

Bagaimanakah maklumat filem sejarah tersebut


diperoleh? (4)

I Salasilah
II Riwayat

A
B
C

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

III Tamadun
IV Peradaban

Mengkaji rekod masa lalu


Melakukan imiginasi terhadap peristiwa
Membuat penggambaran di lokasi
kejadian
Meminta orang yang terlibat
melakonkannya

A
B
C
D

Siapakah tokoh yang dikaitkan dengan


pengertian sejarah berikut? (4)

A
B
C
D

Peradaban manusia
Perubahan masyarakat

14

Antara berkut yang manakah yang


menerangkan fakta sejarah? (5)
A
B
C
D

Koh Kay
Herodotus
Ibn Khaldun
Muhd Yusuf Ibrahim

Sebab dan bukti


Sebab dan akibat
Iktibar dan teladan
Iktibar dan pengajaran

Tokoh penting
Peristiwa masa lalu
Penempatan awal manusia
Peristiwa yang dapat dibuktikan
kebenarannya.

13 CIRI-CIRI SEJARAH
15
10

Bagaimanakah seseorang murid dapat


membuat gambraran masa lalu seperti dalam
pernyataan berikut? (4)
Membentuk gambaran sesuatu
peristiwa lalu dengan menjalin
maklumat daripada ciri-ciri sejarah.
A
B
C
D

11

Melalui imiginasi
Melalui rekonsrtuksi
Melalui penyelidikan
Melalui ujian makmal

Apakah cirri sejarah yang boleh dikaitkan


dengan peristiwa pengisytiharan Putrajaya
sebagai Wilayah Persekutuan oleh Y.A.B.
Perdana Menteri Keempat, Tun Dr. Mahathir
pada 1 Februari 2001? (5)
A
B
C
D

16

Pernyataan berikut merujuk kepada ciri-ciri


sejarah.
Dapat membantu kita merekonstruksi
peristiwa yang telah berlaku.

Tepat dan benar


Sebab dan akibat
Mitos dan lagenda
Tepat dan bermakna

Ahmad ingin menjalankan kajian tentang


sejarah pembukaan sekolahnya.
Apakah maklumat yang perlu dimuatkan dalam
kajian Ahmad supaya diterima sebagai fakta
sejarah? (5)
I
II
III
IV

Tarikh
Tokoh
Gambar
Kandungan

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Istilah merekonstruksi membawa maksud (4)


A
B
C
D

Melengkapkan fakta
Membentuk gambaran
Mendapatkan saksi
Membuat catatan
17

12

Antara berikut, yang manakah merupakan


peristiwa bersejarah dalam kehidupan anda? (5)
A
B
C
D

13

I Direka
II Ditafsir
III Tanpa tarikh
IV Ditokok tambah

Hari dilahirkan
Menduduki ujian
Belajar di sekolah
Menonton wayang

Senarai berikut merujuk kepada ciri-ciri


sejarah.
 Tepat dan benar
 Penting dan bermakna
 X
Apakah X ? (5)

Apakah yang menyebabkan kesahihan fakta


sejarah dipersoalkan? (5)

A
B
C
D

18

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Jadual berikut menerangkan penguasaan


Portugis ke atas Melaka.

Tarikh
1510
Julai
1511
Ogos
1511

Peristiwa
Alfonso de Albuqueruue tiba di
Melaka dengan angkatan perang.
Serangan pertama Portugis ke
atas Melaka.
Serangan kedua Portugis ke atas
Melaka

C
D
22

Maklumat di bawah berkaitan dengan ceritacerita


masyarakat Melayu tradisional.

Peristiwa pentarikhan tersebut dikaitkan


dengan istilah (6)
A
B
C
D
19

A
B
C
D

C
D

20

Melambangkan kegagalan orang British


Merupakan perayaan tahunan rakyat
Malaysia
Mencerminkan berakhirnya penderitaan
rakyat Malaysia
Menandakan pembebasan negara daripada
penjajahan British.

23

Apakah sumber pertama yang perlu dirujuk


oleh Rizal untuk menyiapkan tugasan berikut?
(9)
Rizal ingin membuat kajian tentang
sejarah kampungnya untuk
diterbitkan dalam jurnal sejarah
tempatan.

Ramai buruh Cina dan India masuk ke


Tanah Melayu pada awal kurun ke- 20.
A
B
C
D

Wujudnya masyarakat berbilang kaum.


Apakah ciri sejarah yang boleh dikaitkan
dengan perkara di atas? (8)
24

21

Tepat dan benar


Sebab dan akibat
Penting dan bermakna
Mustahak dan berkesan

Apa
Siapa
Mengapa

Mengelaskan fakta
Memudahkan kajian

Apakah sumber sejarah yang dapat dikaitkan


dengan maklumat berikut? (9)

Belum diolah
Belum dicetak

I Diari
II Jurnal
III Ensiklopedia
IV Batu Bersurat

Bila
Di mana
Bagaimana

A
B
C
D

Mengapakan persoalan tersbut penting dalam


penyelidikan sejarah? (8)
A
B

Buku teks Sejarah


Hasil karya sejarah
Tinggalan artifak sejarah
Maklumat penduduk setempat

Senarai berikut merujuk kepada persoalan


untuk mendapatkan fakta sejarah.

Tidak memberi teladan kepada masyarakat


dan negara.
Telah lama berlaku dan tiada rekod
mengenainya.
Ketepatan dan kebenarannya tidak dapat
dipastikan
Melibatkan individu-individu tertentu
sahaja.

1.3 SUMBER SEJARAH

Rajah berikut menunjukkan kesan kedatangan


buruh luar ke Tanah Melayu.

A
B
C
D

Singapura diserang ikan todak


Sultan Mahmud meminang Puteri
Gunung Ledang.

Mengapakah peristiwa-peristiwa tersebut tidak


boleh dianggap sebagai peristiwa sejarah? (5-8)

Hijrah
Zaman
Kronologi
Dasawarsa

Mengapakah peristiwa kemerdekaan


Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan
pada 31 Ogos 1957 sangat penting dan
bermakna kepada kita? (7)
A
B

Merakamkan peristiwa
Membuktikan kesahihan fakta

25

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Senarai berikut merupakan sumber sejarah.

 Akhbar
 Risalah

Fosil
Artifak
Manuskrip

Mengapakah senarai tersebut tergolong sebagai


sumber sekunder? (9)
A
B
C
D

Artifak ialah (9)


A
B
C
D
26

Tinggalan tumbuhan
Barang buatan manusia
Bahan tulisan tangan
Bahana terbitan

30

Apakah sumber yang boleh dikaitkan dengan


maklumat berikut?(9)

Rajah berikut berkaitan dengan sumber sejarah.

 Bahan yang telah diolah


 Bahan yang telah dicetak

Jurnal

I Warta Malaya
II Warkah Sarawak
III Fail Rasmi Jabatan
IV Batu Bersurat Terengganu

Ensiklopedia sejarah

Buku teks sejarah

A
B
C
D

Apakah X ? (9)
A
B
C
D
27

31

Mengapakah sumber sejarah berikut dianggap


sumber pertama? (9)

A
B
C
D
28

Sumber asli
Sumber kedua
Sumber primer
Sumber pertama

Sumber Sejarah
Fail rasmi jabatan
Surat peribadi
Diari residen British
Bersifat asli
Tarikh yang tepat
Fakta yang banyak
Peristiwa yang bermakna

A
B
C
D

32

29

Mengandungi maklumat yang benar


Mempunyai nilai estetika yang tinggi
Penyelidikan dapat dibuat ke atasnya
Menggambarkan kehidupan masyarakat
lalu.

Sumber di bawah berkaitan dengan sumber


sejarah.

Kapak
Pisau
Pinggan mangkuk

Senarai di atas dikategorikan sebagai (9)


Sumber pertama
Sumber kedua

A
B
C
D

Antara berikut, sumber manakah dianggap


sebagai sumber kedua?(9)
A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Mengapakah rujukan terhadap sumber sumber


sejarah sangat penting? (9)

Rajah berikut menunjukkan dua sumber


sejarah.

Bersifat asli
Belum ditafsir
Maklumat benar
Fakta yang telah diolah

Diari
Jurnal
Manuskrip
Batu Bersurat

Senarai berikut merupakan sumber sekunder.


 Majalah

33

Manuskrip
Fosil
Artifak
Temuramah

Buku , Filem dokumentasi dan Jurnal


Bahan-bahan di atas boleh dihasilkan melalui
(9)

A
B
C
D
34

A
B
C
D

Manakah karya-karya berkut, dianggap sebagai


sumber sastera sejarah? (10)
A
B
C
D

35

II Terdapat unsur mitos


III Mudah ditokok tambah
IV Maklumat terlalu banyak

Cara cari gali


Kajian saintifik
Kajian sumber pertama
Kajian sumber kedua

Hikayat Merong Mahawangsa


Lagenda Mahsuri
Buku teks KBSM Sejarah Tingkatan Satu
Hikayat Awang Sulong Merah Muda

38

Video
Cakera padat
Pita rakaman

Apakah kaedah terbaik untuk mengesahkan


usia bahan-bahan tinggalan sejarah yang
ditemui oleh ahli arkeologi? (12)
A
B
C
D

Senarai berikut boleh digunakan untuk


mendapatkan maklumat sejarah.

39

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Pertarikhan radiocarbon
Pandang dengar
Temu bual
Saintifik

Apakah kelebihan kepada ahli sejarah yang


menggunakan internet untuk mendapatkan
maklumat tentang sejarah? (10)

Keadah tersebut dikenali sebagai kaedah ( 10)


A
B
C
D

A
B
C
D

Lisan
Saintifik
Arkeologi
Pandang dengar
40

1.4 KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH


36

Rajah berikut berkaitan dengan kaedah untuk


mendapatkan maklumat sejarah
Batu yang dipahat

Rajah berikut merujuk kepada kaedah


pengkajian sejarah

Logam yang diukir

Radio
Apakah X? (11)

Televisyen
n

A
B
C
D

Apakah X? (10)
A
B
C
D

Tulisan pada kulit kayu

Video

37

Maklumat yang tepat dan benar


Maklumat yang disahkan
Maklumat yang terhad
Maklumat yang pelbagai

Sains angkasa
Pandang dengar
Komunikasi moden
Teknologi maklumat

Kaedah lisan
Kaedah bertulis
Kaedah saintifik
Kaedah arkeologi

Pernyataan yang berikut menunjukkan


pengkajian sejarah yang dijalankan oleh Azrin.
41

Azrin ingin menghasilkan kajian


tentang peranan tokoh dalam
peristiwa konfrontasi melalui
temubual
Apakah kelemahan kaedah pengkajian sejarah
tersebut? (10)
I Tarikh tidak tepat

Senarai berikut merujuk kepada bahan-bahan


tinggalan sejarah

Kulit siput
Tembikar
Fosil

Apakah kaedah pengkajian yang boleh


dijalankan untuk mendapatkan maklumat

daripada bahan di atas? (12)


A
B
C
D
42

45

47

Kaedah lisan
Kaedah bertulis
Kaedah arkeologi
Kaedah pandang dengar

A
B
C
D

46

48

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Senarai yang berikut merujuk kepada tokoh


pejuang tanah air.
DatoBahaman
Mat Kilau
DatoMaharaja Lela

Apakah tafsiran sejarawan Barat berhubung


perjuangan mereka? (14)
A
B
C
D

49

Pejuang tanah air yang disanjungi


Pahlawan Melayu yang ulung
Memperkukuh institusi raja-raja Melayu
Pemberontak yang menggugat keamanan

Mengapakah wujud tafsiran berbeza dalam


kalangan sejarawan? (13)
I. Kekurangan fakta
II.
Kepelbagaian sumber
III.
Kepentingan yang berbeza
IV.
Kurang memahami budaya

Maklumat berikut merujuk kepada kaedah


pengkajian sejarah.

Kaedah pengkajian ini memerlukan


beberapa peralatan media elektronik

Temu bual
Ucapan

1.5 PENTAFSIRAN SEJARAH

Monumen
Artifak
Tinggalan candi
Bagaimanakah ahli arkeologi memastikan
sumber tersebut boleh diterima sebagai bahan
tinggalan sejarah? (12)
Membuat kajian saintifik
Mendapatkan pengesahan
Merujuk kepada orang sumber
Mendapatkan perakuan pihak muzium

Apakah kelemahan kaedah pengkajian sejarah


berikut? (10)

I Peristiwa bermakna
II Fakta terlalu banyak
III Fakta ditokok tambah
IV Kandungaan berunsur mitos

Senarai berikut merujuk kepada bahan yang


dijumpai oleh ahli arkeologi.

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Menjalankan penyelidikan
Mengutamakan kaedah lisan
Menggunakan kaedah pandang dengar
Mempelbagaikan orang sumber

Senarai berikut merujuk kepada petempatan


awal manusia di Malaysia.
Gua Cha
Gua Niah
Gua Gunung Runtuh
Apakah kaedah pengkajian sejarah yang
berkaitan dengan petempatan awal tersebut?
(12)
A
B
C
D

A
B
C
D

Muzium arkeologi
Pusat peranginan
Pusat penyembahan agama
Tempat petempatan prasejarah

Apakah yang perlu dilakukan oleh ahli sejarah


supaya tafsiran sejarah boleh menjadikan
sesuatu peristiwa itu bermakna? (13)
A
B
C
D

44

I Maklumat yang tepat


II Memerlukan perbelanjaan tinggi
III Memudahkan penyelidikan
IV Maklumat mudah disimpan

Mengapakan Lembah Bujang di Kedah begitu


terkenal dalam kalangan ahli sejarah? (12)
A
B
C
D

43

Mengapakah kaedah tersebut semakin popular


pada masa kini? (10)

Pentafsiran sejarah
Kaedah arkeologi
Kaedah bertulis
Kaedah lisan

A
B

I dan II
I dan IV

C
D
50

II dan III
III dan IV

Sejarawan Barat
Beliau merupakan
seorang pemberontak
dan menggugat
keamanan negeri.

Dialog berikut mungkin menggambarkan


pandangan sejarawan X dan sejarawan Y.

Bagaimanakah sejarawan boleh membuat


tafsiran sejarah yang benar? (14)

Sejarawan X : J.W.W birch dibunuh kerana


Menghapuskan amalan
Perhambaan di Perak.
Sejarawan Y : J.W.W Birch dibunuh kerana
telah mengambil alih kuasa
Sultan dan pembesar Perak.

A
B
C
D

Mengapakah berlakunya perbezaan pendapat


tersebut? (13)
A
B
C
D
51

A
B
C
D
52

Mengapakah tafsiran sejarah perlu dilakukan


oleh para sejarawan? (13)
A Mengesahkan kebenaran sesuatu peristiwa
B Mengelakkan kewujudan bias dalam
pengertian sejarah
C Memberikan makna kepada sesuatu
peristiwa
D Melihat kesan-kesan yang berlaku akibat
sesuatu peristiwa

55

Maklumat di bawah berkaitan dengan proses


penting mencari sebab musabab sesuatu
peristiwa.

Penyelidikan
Cari gali
Tafsiran
Penghayatan

PENTAFSIRAN
Proses tersebut dapat menjadikan sesuatu
peristiwa
(13)
I bermakna
III Benar
II Berfaedah
IV Tepat

Maklumat berikut merujuk kepada pengkajian


sejarah.
Faktor kedatangan penjajah
ke Tanah Melayu
Sejarawan Barat
Membantu raja-raja
Melayu untuk
menyelesaikan
kekacauan dan perang
saudara

Sejarawan Timur
Bertujuan untuk
mengikis segala
kekayaan dan hasil
bumi di Tanah Melayu

Mengapakah terdapat perbezaan berhubung


faktor kedatangan penjajah British ke Tanah
Melayu?(13)
A
B
C
D
53

Mempelbagaikan bahan kajian


Merujuk kepada orang orang sumber
Bertanggungjawab dalam menjalankan
penyelidikan
Melakukan kajian secara saintifik

54

Tafsiran yang berbeza


Kajian yang berbeza
Matlamat yang berbeza
Sumber yang berbeza

Manakah antara tindakan yang berikut


membantu menjadikan sesuatu peristiwa itu
bermakna atau sebaliknya? (13)

Sejarawan Timur
Beliau merupakan
seorang pejuang tanah
air yang disanjung
tinggi.

A
B
C
D

1.6 KEPENTINGAN SEJARAH


56

Apakah faedah kita mempelajari sejarah? (14)


I Menjadi iktibar
II Meningkatkan taraf hidup
III Menghargai sumbangan penjajah
IV Memupuk semangat patriotisme

Penyelidikan terhad
Tafsiran berbeza
Orang sumber yang berbeza
Kekurangan bahan arkeologi

A
B
C
D

Maklumat yang berikut merujuk kepada


pentafsiran sejarah.
Tafsiran sejarawan berhubung perjuangan
Dato Bahaman

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

57

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Pernyataan berikut menerangkan tentang sikap


yang perlu ada dalam diri kita.

Kita harus belajar daripada sejarah tentang


kejayaan bangsa dan negara.
Mengapakah kita mesti mempelajari perkara
tersebut?( 16)
A
B
C
D
58

Mengenali tokoh-tokoh yang berani


Memahami asal-usul diri dan keluarga
Mengetahui peristiwa yang telah berlaku
Menjadi iktibar untuk mencapai kejayaan

Mengapakah sejarah perjuangan Tunku Abdul


Rahman perlu dipelajari oleh setiap warga
Malaysia? (15)
A
B
C
D

Menghargai kedaulatan
Menanam sifat kegigihan
Menunjukkan kebanggaan
Memupuk keyakinan diri

59

Apakah faedah mempelajari sejarah perjuangan


kepimpinan negara? (16)
A Menghargai kejayaan Negara
B Memahami kemerdekaan Negara
C Memelihara hak keistimewaan orang
Melayu
D Mengagungkan kepimpinan

60

Perasaan ini wujud apabila kita mengetahui


siapa diri, bangsa dan negara kita. Apakah
perasaan tersebut? (17)
A Individualisme
B Patriotisme
C Imperialisme
D Nasionalisme

JAWAPAN BAB 1 T1
NS
1
2
3
4
5

J
A
A
C
A
B

MS
1
1
2
3
3

NS
49
50
51
52
53

J
C
A
C
B
C

MS
13
13
13
13
14

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

B
C
A
C
B
B
A
B
D
A
A
B
C
C
B
D
C
C
B
B
B
A
B
D
A
A
C
C
B
D
B
C
A
D
B
B
D
A
C
A
D
D
D

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
8
10
12
10
11
12
12
13
12
12
10
10
14

54
55
56
57
58
59
60

C
A
B
D
A
B
B

13
13
14
16
15
16
17