Anda di halaman 1dari 67

Materi Muntadzim

prioritas 1
Kode
4.1.1.01.001
4.1.1.01.002
4.1.1.01.003
4.1.1.01.004
4.1.1.01.005
4.1.1.01.006
4.1.1.01.007
4.1.1.01.008
4.1.1.01.009
4.1.1.05.010
4.1.1.05.011
4.1.1.20.012
4.1.1.22.013
4.1.1.21.014
4.1.1.21.015
4.1.1.21.016
4.1.1.21.017
4.1.1.21.018
4.1.1.21.019
4.1.1.21.020
4.1.1.21.021
4.1.1.21.022
4.1.1.21.023
4.1.1.21.024
4.1.1.21.025
4.1.1.21.026
4.1.1.21.027
4.1.1.21.028
4.1.1.21.029
4.1.1.21.030

Judul Pokok Bahasan


Al-Mujadilah
Al-Hasyar
Al-Mumtahanah
As-Shaff
Al-Jumuah
Al-Munafiqun
At-Taghabun
At-Talaq
At-Tahrim
Hadits 17: Ihsan
Hadits 21: Istiqamah
Pilar-Pilar Rumah Tangga
Pilar-Pilar Kebangkitan umat
Bab I: Arti Dakwah (Dari Buku Ad-Dawah ilallah Dr. Taufiq Al-Wai)
Bab II
Bab II
Bab III
Bab III
Bab IV
Bab IV
Bab V
Bab V
Mu'tamar Khamis
Risalah Ta'alim
Risalah Jihad
Mudzakirat Da'wah Wa Da'iyah (Memoar Al-Banna)
Taujihat Muraqib 'Am
Al-Atha Ad-Daawi (Kontribusi Da'wah)
Syura
Siyasatud Da'wah

Sesi
5
5
4
3
4
3
4
4
4
1
1
1
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
10
6
1
2
6

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Hadits
Hadits
Rumah Tangga
MuslimIslami
Fikrul
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah

Sarana
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
belum
belum
belum

keterangan
makalah siap
makalah siap
separo
makalah siap
makalah siap
makalah siap

sudah ditalaqi DPP

makalah siap

sudah ditalaqi DPP

4.1.2.33.031
4.1.3.03.032
4.1.3.03.033
4.1.3.03.034
4.1.3.13.035
4.1.3.13.036
4.1.3.13.037
4.1.3.13.038
4.1.3.13.039
4.1.3.13.040
4.1.3.13.041
4.1.3.13.042
4.1.3.13.043
4.1.3.13.044
4.1.3.13.045
4.1.3.13.046
4.1.3.13.047
4.1.3.13.048
4.1.3.13.049
4.1.3.13.050
4.1.4.06.051
4.1.4.06.052
4.1.4.06.053
4.1.4.06.054
4.1.4.06.055
4.1.4.06.056
4.1.4.06.057
4.1.4.06.058
4.1.4.06.059
4.1.4.06.060
4.1.4.06.061
4.1.4.06.062
4.1.4.21.063
4.1.4.21.064

Belajar Bahasa Arab


Melihat Surga Di depan Mata
Melihat Neraka Di depan Mata
Memahami Dinamika Iman
Pengendalian Diri
Tabattul
Qana'ah
Dermawan dan Murah Hati
Mambangun Persaudaraan
Takabbur
6 Hak Sosial Seorang Muslim
Berlaku Adil dalam Menghukumi
Itsar
Sabar
Husnuzh Zhan
Urgensi Do'a
Muraqabah dan Muhasabah
Dzikrullah
Perbaikan Diri (1-5) Dari Buku Haditsu Tsulatsa
Manhaj Tadabbur Yang Benar dalam Al-Qur'an
Pengenalan Istilah Dasar Mushthalah Hadits
Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits
Pembagian Hadits Dari Mutawatir Atau Tidak
Pembagian Hadits Dari Sisi Marfu dan Tidaknya
Kedudukan Sunnah dalam Islam
Hadits Shahih dan Kitab-Kitabnya
Hadits Hasan dan Sunan Arbaah
Hadits Dhaif dan Permasalahnanya
Hadits Maudhu'
Kitab-Kitab Dhaif dan Maudhu'
Jarah dan Ta'dil
Takhrij
Fiqh Da'wah Fardiyah
Sejarah Ikhwanul Muslimin Th 1950-1973 M

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bahasa Arab
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
HaditsDakwah
Fiqih
Fiqih Dakwah

Penugasan
Mabit
Mabit
sudah ditalaqi DPP
Mabit
Mabit
Mabit
sudah ditalaqi DPP
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

4.1.4.21.065
4.1.4.34.066
4.1.5.30.067
4.1.5.30.068
4.1.5.30.069
4.1.5.30.070
4.1.5.30.071

'Awamilus Sa'ah Wal Murunah Fis Syaria'ah


Muslimah Daiyah dalam Pandangan Syariat
Idarah Liqa Tarbawi (Manajemen Liqa Tarbawi)
Al-Ibda (Kreativitas)
As-Syakhshiyyah At-Tanfidziyyah (Kepribadian Pemimpin Eksekutor)
Qudrah Dzatiyyah Lil Muallim (Kemampuan & Potensi Personal
Seorang
MusykilatPendidik)
Al-Usrah (Problematika Usrah)

prioritas 2
Kode
4.2.1.11.072
4.2.1.20.073
4.2.2.17.074
4.2.2.17.075
4.2.2.17.076
4.2.2.17.077
4.2.2.17.078
4.2.2.17.079
4.2.2.17.080
4.2.2.17.081
4.2.2.17.082
4.2.2.17.083
4.2.2.17.084
4.2.2.17.085
4.2.2.17.086
4.2.2.20.087
4.2.2.20.088
4.2.2.24.089
4.2.2.24.090
4.2.2.24.091
4.2.2.34.092
4.2.3.02.093
4.2.3.03.094
4.2.3.03.095

Judul Pokok Bahasan


Kajian Buku Mukhtashar Zadul Maad
Tujuan Pendidikan Keluarga
Mengenal Abu Bakar Shidiq
Pengangkatan Abu Bakar
Capaian-Capaian Pada zaman Abu Bakar
Mengenal Umar Bin Khaththab
Futuhat Islamiyah di zaman Umar
Siasat Umar dalam Berbagai Kehidupan
Terbunuhnya Umar
Mengenal Utsman Bin Affan
Capaian-Capaian Pada zaman Utsman
Fitnah Pada zaman Utsman
Mengenal Ali Bin Abi Thalib
Suasana Daulah Islam Pada zaman Ali
Fitnah Khawarij dan Terbunuhnya Ali
Pengantar Keluarga
Pengertian Keluarga
Pasal 5: Akhlaq dan Keutamaannya (Buku Malamih Mujtama Muslim
Dr
Qaradhawi)
Pasal
6: Adab & Tradisi
Pasal 7: Nilai-Nilai Kemanusiaan
Kontribusi Muslimah dalam Membangun umat
Pemrograman Al-Qur'an
Iman Kepada yang Ghaib
Iman Kepada Malaikat

1
1
1
1
1
1
1

Sesi
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fiqih Dakwah
Keakhwatan
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

Tatsqif
Tatsqif
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

Bidang Studi
Sirah
Rumah Tangga
Muslim
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Tarikh
Rumah Tangga
Muslim
Rumah Tangga
Muslim
Masyarakat
Muslim
Masyarakat
Muslim
Masyarakat
Muslim
Keakhwatan
Ulumul Qur'an
Aqidah
Aqidah

Sarana
Usrah
Usrah
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Mabit
Mabit
Mabit

sudah ditalaqi DPP

sudah ditalaqi DPP

keterangan

4.2.3.03.096
4.2.3.03.097
4.2.3.05.098
4.2.3.05.099
4.2.3.05.100
4.2.3.05.101
4.2.3.05.102
4.2.3.05.103
4.2.3.05.104
4.2.3.05.105
4.2.3.05.106
4.2.4.02.107
4.2.4.02.108
4.2.4.02.109
4.2.4.02.110
4.2.4.02.111
4.2.4.07.112
4.2.4.07.113
4.2.4.07.114
4.2.4.07.115
4.2.4.07.116
4.2.4.07.117
4.2.4.07.118
4.2.4.07.119
4.2.4.07.120
4.2.4.07.121
4.2.4.07.122
4.2.4.07.123
4.2.4.07.124
4.2.4.07.125
4.2.5.34.126
4.2.5.30.127
4.2.5.30.128
4.2.5.30.129

Iman Kepada Kitab-Kitab Samawi


Iman Kepada Para Nabi dan Rasul
Hadits 18: Taqwa
Hadits 19: Penjagaan Allah
Hadits 20: Malu
Hadits 22: Hemat dalam Ibadah
Hadits 23: Bersih Sebagian Dari Iman
Hadits 24: Haramnya Kezhaliman
Hadits 25: Sedekah Orang Miskin
Hadits 26: Tentang Sedekah
Hadits 27: Kebajikan dan Dosa
Ayat dan Surat Al-Qur'an
Asbab Al-Nuzul
Al-Makki dan Al-Madani
Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih
Al-Nasikh dan Al-Mansukh
Pengertian Sunnah
Sunnah Nabawiyah Adalah Penjelas Al-Qur'an
Sunnah dan Fase-Fasenya di Masa Nabi
Kesiapan Sahabat Untuk Menghafal Sunnah
Sunnah di Zaman Khulafaur Rasyidin
Manhaj Sahabat Meriwayatkan Hadits
Darul Hadits di Berbagai Negara
Perjalanan Ulama Mencari Hadits
Biografi Perawi Hadits
Keterpautan Riwayat Sahabat
Biografi Perawi Tabi'in
Sebab Ulama Tinggalkan Beberapa Hadits
Muwaththa' Imam Malik
Biografi Perawi Pada Masa Ini
Permasalahan Muslimah Daiyah dan Penyelesaiannya
Idaratul Waqti (Manajemen Waktu)
At-Takhthith (Planning)
Belajar Mandiri & Membaca Efektif

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aqidah
Aqidah
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Keakhwatan
Daurah
Daurah
Daurah

Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

Talaqi DPD
Tgl 2 Des 07
Tgl 2 Des 07
menyusul
menyusul
menyusul
menyusul

tagl 2 des 07

Tgl 2 Des 07

sudah ke muwwijihin

belum

belum/ untuk muwajjihin

Talaqi DPD

Muntasib
prioritas 1
Kode
3.1.1.02.001
3.1.1.05.002
3.1.1.05.003
3.1.1.05.004
3.1.1.05.005
3.1.1.05.006
3.1.1.05.007
3.1.1.05.008
3.1.1.05.009
3.1.1.11.010
3.1.1.11.011
3.1.1.11.012
3.1.1.11.013
3.1.1.13.027
3.1.1.13.028
3.1.1.14.029
3.1.1.14.030
3.1.1.14.031
3.1.1.14.032
3.1.1.14.033
3.1.1.14.034
3.1.1.14.035
3.1.1.14.036
3.1.1.20.037
3.1.1.34.038
3.1.1.34.039
3.1.1.34.040
3.1.1.21.041
3.1.1.21.042
3.1.1.21.043
3.1.1.21.044
3.1.1.21.045
3.1.2.20.046
3.1.2.20.047
3.1.2.22.048
3.1.2.32.049
3.1.2.33.050
3.1.2.23.051
3.1.2.23.052
3.1.2.23.053
3.1.2.23.054
3.1.2.23.055
3.1.3.13.056
3.1.3.13.057
3.1.3.13.058
3.1.3.13.059
3.1.3.13.060
3.1.3.13.061
3.1.3.13.062
3.1.3.13.063
3.1.3.13.064
3.1.3.22.065
3.1.4.01.067
3.1.4.01.068
3.1.4.01.069
3.1.4.01.070
3.1.4.01.071
3.1.4.01.072
3.1.4.01.073
3.1.4.05.074
3.1.4.06.075
3.1.4.08.076
3.1.4.25.077

Judul Pokok Bahasan


Adab Tilawah
Hadits 1: Ikhlas dan Pengaruhnya dalam Amal (Hadits Arbain dg
Syarah Ibnu Rajab)
Hadits 2: Iman
Hadits 4: Proses Penciptaan Manusia
Hadits 5: Islam Itu Ittiba' (Mengikuti) Bukan Ibtida' (Membuat
Bid'ah)
Hadits 7: Dien Itu Nasihat
Hadits 9: Amal Itu Menyatukan dan Debat Itu Memecah Belah
Hadits 10: Sanksi Pemakan Harta Yang Haram
Hadits 12: Jadilah Orang Yang Baik Keislamannya
Disyariatkannya Qital dalam Islam
Perang Badar
Perang Bani Qainuqa
Perang Uhud
Tajarrud
An-Nizham
Musa A.S. Dengan Firaun
Musa A.S. Dengan Bani Israel
Daud As Dengan Thalut
Sulaiman As
Yunus As
Zakaria As
Yahya
Ayyub As
Keluarga Muslim Teladan
Zaad Ad Daa'iyah
Peran Akhwat dalam Amal Jama'i
Fahmu At-Tha'ah Lil Mar'ah
Nahwan Nur (Majmuaah Rasail)
Bainal Amsi Wal Yaum (Majmuah Rasil)
Almar'ah
Ikhwanul Muslimin Tahta Rayatul Qur'an (Majmuah Rasail)
Risalah Usrah (Majmuah Rasail)
Tugas Suami-Istri dalam Keluarga
Tanggung jawab dalam Rumah Tangga Muslim
Biografi 12 Tokoh Islam (IM)
Pembinaan Kesehatan dan Kekuatan Fisik (Senam)
Belajar Bahasa Arab
Ikhwanul Muslimin
Hamas Palestine
Muhammadiyah
Nahdhatul Ulama
Persatuan Islam (Persis)
Uluwwul Himmah
Silaturahim
Mujahadatun Nafs
Ridha
Tawakal
Taat Kepada Allah dan Menghindari Murka-Nya
Khafdhus Shauth
Bijak dalam Memberi Nasihat dan Siap Menerima Kritik dan Koreksi
Berlomba Melakukan Kebaikan
10 Wasiat
Al-Muzzammil
Al-Muddatstsir
Al-Mulk
Al-Qalam
Al-Haqqah
Al-Ma'arij
Nuh
Mengenal As-Sunnah (Ma'rifatus Sunnah)
Kaifa Nata'mal Ma'a Sunnah
Al Ikhtilaf Wa Adabuhu
Ghazwul Fikri (Termasuk Imperialisme)

Sesi
Bidang Studi
1
Ulumul Qur'an

Wasail
Usrah

2
2
2

Hadits
Hadits
Hadits

Usrah
Usrah
Usrah

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
3
2
3
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
3
3
2
2
2
1
2
1
1

Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Tazkiyah
Tazkiyah
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Rumah Tangga
Keakhwatan
Keakhwatan
Keakhwatan
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Rumah Tangga
Rumah Tangga
Fikrul Islami
Kesehatan
Bahasa Arab
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Fikrul Islami
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Hadits
Musthalah Hadits
Fiqih
Dunia Islam

Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

3.1.4.23.078
3.1.4.23.079
3.1.4.25.080
3.1.4.08.081
3.1.4.08.082
3.1.4.08.083
3.1.5.20.084
3.1.5.20.085
3.1.5.20.086
3.1.5.22.087
3.1.5.22.088
3.1.5.22.089
3.1.5.22.090
3.1.5.22.091
3.1.5.22.092
3.1.5.22.093
3.1.5.22.094
3.1.5.22.095
3.1.5.22.096
3.1.5.22.097
3.1.5.22.098
proritas 2
Kode
3.2.2.13.099
3.2.2.24.100
3.2.2.24.101
3.2.2.24.102
3.2.2.24.103
3.2.3.05.104
3.2.3.05.105
3.2.3.05.106
3.2.3.05.107
3.2.3.05.108
3.2.3.13.109
3.2.4.01.110
3.2.4.01.111
3.2.4.02.112
3.2.4.02.113
3.2.4.02.114
3.2.4.02.115
3.2.4.02.116
3.2.4.02.117
3.2.4.02.118
3.2.4.02.119
3.2.4.02.120
3.2.4.02.121
3.2.4.02.122
3.2.4.02.123
3.2.4.03.124
3.2.4.03.125
3.2.4.03.126
3.2.4.03.127
3.2.4.03.128
3.2.4.05.129
3.2.4.05.130
3.2.4.05.131
3.2.4.08.132
3.2.4.13.133
3.2.4.20.134
3.2.4.25.135
3.2.4.25.136
3.2.4.25.137
3.2.4.25.138
3.2.5.23.139
3.2.5.23.140
3.2.5.23.141
3.2.5.23.142
3.2.5.23.143
3.2.5.23.144

Salafy
Hizbut Tahrir
Sejarah Yahudi di Palestina
Teori Maqashid Syar'iyah
Mazhab Empat dan Manhajnya.
Etika Bisnis Islam
Sasaran Tarbawi dalam Keluarga
Pendidikan Anak dalam Keluarga Muslim
Rumah Tangga Muslim: Antar Realita dan Idealita
Sur'atul Istijabah
Adabut Taamul Fil Jamaah
Idzabatu Itijahat Tafkir Infiradiyah
Al-Bai'ah Wa Arkanuha
Al Wa'yul Amni Was Siyasi
Aqabat Ala Thariqi Dakwah
Sejarah Jamaah
Rijalud Dakwah
Iqamatud Dien
Iltizam Bil Jama'ah
Pengertian Siyasah
Tsawabit Wal Mutaghayirat

Judul Pokok Bahasan


Menunggu-Nunggu
ShalatMalamih Mujtama Muslim Dr
Pasal 1: Aqidah danWaktu
Iman (Buku
Qaradhawi)
Pasal 2: Syiar-Syiar dan Ibadah
Pasal 3: Pemikiran & Pemahaman
Pasal 4:6:Selera
& Perasaan
Hadits
Kebersihan
Dien dan Kehormatan (Hadits Arbain dg
Syarahnya:
Jamiul
UlumTidak
wal Hikam
Ibnu Kesedihan
Rajab)
Hadits
11: Agar
Engkau
Hidup dalam
dan
Kegelisahan
Hadits 15:
13: Iman
Ukhuwah
YangAllah
Benar
Hadits
Kepada
Adalah Kehormatan dan
Penghormatan
Hadits 16: Marah Yang Tercela
An-Nazharu Wa Tafakkur
Al-Jinn
Al-Qiyaamah
Definisi dan Perkembangan Ilmu Quran
Al-Quranul Karim
Wahyu
Nuzulul Quran
Mengetahui Awal dan Akhir Turunnya Ayat
Kodifikasi Al Quran
Ayat-Ayat dan Surat-Surat Al Quran
Asbabun Nuzul
Makkiyah Wa Madaniyyah
Al-Muhkam Wal Mutasyabih
Nasikh dan Mansukh
Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Al Quran
Iman Kepada Allah
Iman Kepada Malaikat
Iman Kepada Kitab
Iman Kepada Rasul
Iman Kepada Hari Akhir
Hadits 3: Rukun Islam
Hadits 8: Islam Melindungi Nyawa dan Harta
Hadits 14: Islam Tidak Melindungi Nyawa Pezina
Thaharah
Al-Infaq
Seputar Keluarga dan Pernikahan
Negeri-Negeri Arab di Asia Afrika
Negeri Islam Non Arab di Asia Afrika
Negeri Islam di Eropa: Chechnya
Negeri Islam di Eropa: Bosnia
Wahabiyah
Jama'ah Islamiyah (Al Maududi)
Nahdhah Al Tunisia
Hizb Salamah Turki
Jamaah Tabligh
Hidayatullah

1
1
2
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gerakan
Gerakan
Dunia Islam
Fiqih
Fiqih
Fiqih
Rumah Tangga
Rumah Tangga
Rumah Tangga
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami

Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

Sesi
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
2
3
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Tazkiyah
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Tazkiyah
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Hadits
Hadits
Hadits
Fiqih
Tazkiyah
Rumah Tangga
Dunia Islam
Dunia Islam
Dunia Islam
Dunia Islam
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Gerakan

Wasail
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

3.2.5.32.145
3.2.5.32.146
3.2.5.34.147
3.2.5.19.148
3.2.5.30.149
3.2.5.30.150
3.2.5.30.151
3.2.5.30.152
3.2.5.30.153
proritas 3
Kode
1.3.2.16.132
1.3.2.18.133
1.3.2.01.134
1.3.2.03.135
1.3.2.03.136
1.3.2.03.137
1.3.2.03.138
1.3.2.03.139

Urgensi dan Pola Hidup Sehat


Pertolongan Pertama Pada Musibah
Tanzhimul
Auqat/Alwaqt
'Indal
Mar'ahIman (Dari Buku Al-Iman wa
Melejitkan Potensi
Dengan
Kekuatan
Iqazh al-quwa al-khafiyyah Dr Taufiq Wai) 10 pasal
Manajemen Waktu
Dakwah Fardiyah
Percaya Diri
Seni Berdiskusi
Berpikir Efektif dan Produktif

Judul Pokok Bahasan


18 kisah taubat
An-Nas Wa Al-Haq (Manusia dan Kebenaran)
Fashahah dan Balaghah Qur'an
Tafakkur Tentang Makanan dan Awan
Tafakkur Tentang Laut
Tafakkur Tentang Kecukupan Udara
Nikmat Perabot Rumah Tangga dan Rumah Sebagai Tempat
Ketenangan
Jumlah
Semua Nabi dan Rasul yang Disebutkan Al-Quran

1
1
1
5
1
1
1
1
1

Kesehatan
Kesehatan
Keakhwatan
Pengembangan
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

Sesi Bidang Studi


Kaifa Ihtadaitu
Manusia dan
1
Aqidah
1
Aqidah
1
Aqidah
1
Aqidah
1
Aqidah
1
Aqidah

Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

Sarana
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan

sudah ditalaqi DPP


belum

ketersedian materi

Talaqi DPD

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

makalah siap
makalah siap
makalah siap

tgl 2 des 2007


tgl 2 des 2007
tgl 2 des 2007

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

makalah siap
bentuk hard copy

tgl 2 des 07
menyusul
menyusul

sudah ditalaqi DPP

sebagian/hand out

menyusul

sudah ditalaqi DPP

makalah/hand out siap

tgl 2 des 2007

sudah ditalaqi DPP

sudah ke muwajihin

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP

menyusul untuk muwajjihin


menyusul untuk muwajjihin

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP

sudah
menyusul untuk muwajjihin

sudah ditalaqi DPP

menyusul untuk muwajjihin

sudah ditalaqi DPP

ketrngan

Talaqi DPD

Muayyid
proritas 1
Kode
2.1.1.01.001
2.1.1.01.002
2.1.1.03.003
2.1.1.03.004
2.1.1.03.005
2.1.1.03.007
2.1.1.03.008
2.1.1.05.009
2.1.1.05.010
2.1.1.05.011
2.1.1.05.012
2.1.1.05.013
2.1.1.05.014
2.1.1.05.015
2.1.1.05.016
2.1.1.11.017
2.1.1.11.018
2.1.1.11.019
2.1.1.11.020
2.1.1.11.021
2.1.1.11.022
2.1.1.11.023
2.1.1.11.024
2.1.1.11.025
2.1.1.11.026
2.1.1.11.027
2.1.1.20.028
2.1.1.20.029
2.1.1.21.030
2.1.1.21.031
2.1.1.21.032
2.1.1.21.033
2.1.1.21.034
2.1.1.21.035
2.1.1.21.036
2.1.1.21.037
2.1.1.21.038
2.1.1.21.039
2.1.1.21.040
2.1.1.21.041
2.1.1.21.042
2.1.1.22.043
2.1.1.22.044
2.1.1.22.045
2.1.1.34.046

Judul Pokok Bahasan


Abasa
Al-Buruuj
Al-Mustaqbal Li-Hadzad-Din
Halawatul-Iman
Nataijul Ibadah Wa Halawatul Ibadah
Al-Wala' Wal Bara'
Risalatul Insan
Silaturahim; Silaturahim Kepada Yang
Memutus; Silaturahim
Sebelum Masuk
Kewajiban
Orang Tua Terhadap
Anak
Adab Bertetangga
Cinta Karena Allah; Cinta Berasal Dari
AllahIbu
Hak
Ta'awun Sesama Mukmin; Keutamaan
Ta'awun
Sesama
Akhlaq Yang
Baik Mukmin
Bab: Janganlah Suatu Kaum Memperolok
Kaum Yang
Bi'tsah
(AwalLain
Kerasulan Muhammad)
Dakwah Sirriyah
Dakwah Jahriyah
Pemboikotan
Hijrah Ke Habsyah
Dakwah ke Thaif
Tahun Kesedihan (Am al-Huzni)
Isra Mi'raj
Hijrah
Mu-akhah (Mempersaudarakan Muhajirin
dengan Anshar)
Marhalah
Madaniyah
Tarbiyah Islamiyah
Uslub Tarbiyah Dzatiyah
Ahdafut Tarbiyah
Al-Quwwah Wal-Amanah
Adamul 'Inad (Tidak Membangkang)
Fadhail Dakwah (Keutamaan Dakwah)
Studi Risalah Ila Ayyu Syai-In Nad'un Nas
(Risalah
Pergerakan
Al-Banna)
Studi Risalah
Ilas Syabab
(Risalah
Pergerakan
Al-Banna)
Quwatul
Maal
(Kekuatan Harta)
At Tawazun
Bina al-Izzah
Amradul Ummah Fid Da'wah
Takwinus Syakhsiyah Islamiyah
Takwinul Ummah
Taat Kepada Qiyadah
Fiqh Da'wah (Rasmul Bayan T2-M)
Risalah Dakwah Kita (Risalah Pergerakan
Al-Banna)
Risalah Antara Kemarin dan Hari Ini
(Risalah Pergerakan
Al-Banna)
Kewajiban
Da'iyah Muslimah

Sesi
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
1

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Rumah Tangga
Muslim Tangga
Rumah
Muslim
Fiqih
Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Keakhwatan

Sarana
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah

2.1.1.13.047
2.1.2.14.048
2.1.2.14.049
2.1.2.14.050
2.1.2.15.051
2.1.2.15.052
2.1.2.15.053
2.1.4.15.054
2.1.4.15.055
2.1.4.15.056
2.1.4.20.057
2.1.4.20.058
2.1.4.20.059
2.1.2.13.060
2.1.2.13.061
2.1.2.13.062
2.1.2.21.063
2.1.2.33.064
2.1.3.03.065
2.1.3.13.066
2.1.3.13.067
2.1.3.13.068
2.1.3.13.069
2.1.3.13.070
2.1.3.13.071
2.1.3.13.072
2.1.3.13.073
2.1.3.13.074
2.1.3.13.075
2.1.3.13.076
2.1.3.21.077
2.1.3.21.078
2.1.3.21.079
2.1.4.13.080
2.1.4.34.081
2.1.5.01.082
Prioritas 2
Kode
2.2.1.03.083
2.2.1.21.084
2.2.1.21.085
2.2.1.21.086
2.2.1.21.087
2.2.1.21.088
2.2.1.21.089
2.2.1.21.090
2.2.1.21.091

Al-Indhibat (Disiplin)
Kisah Ibrahim A.S.
Kisah Ismail A.S.
Kisah Yusuf A.S.
Umar Bin Abd Aziz
Said Bin Jubair
Urwah Bin Zubair
Umar Tilmisani
Muhammad Kamal Sananiri
Abdul Qadir Audah
Kewajiban Membentuk Rumah Tangga
Islami dan Urgensinya
Karakteristik
Rumah Tangga Islami
Sarana-Sarana Membangun Rumah
Tangga Islami
Kedudukan
Niat dalam Beramal
Adamul Hiqdi Wal Hasad
Muwaafaqatul Aqwaal Bil Af'al
Ishtishhabu Niyyatil Jihad
Belajar Bahasa Arab
Kematian dan Al-Isti'dad Liyaumirrahil
Taqwa (5 Ayat
Wafa (Setia) (4 Ayat
Menjaga Kebiasaan Baik (4 Ayat 1 Hadits)
Amanah (2 Ayat
Cinta Karena Allah (2 Ayat 11 Hadits)
Istiqamah (2 Ayat
Malu (4 Hadits)
Menjaga Rahasia (1 Ayat)
Akhlaq Yang Baik (2 Ayat 11 Hadits)
Nataijul Ibadah Wa Halawatul Ibadah
Asy-Syaja'ah
Adab At-Tahadduts Wal Istima' (Adab
Berbicara
& Mendenganr)
Al
Ukhuwwah
Al Islamiyyah
Adab Al-Isti'dzan (Meminta Izin)
Shalat Dengan Munasabah
Da'wah Shahabiyah dan Tabi'iyat dalam
Mengemban
Risalah
Tajwid

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Tazkiyah
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Rumah Tangga
Muslim Tangga
Rumah
Muslim
Rumah Tangga
Muslim
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Fiqih Dakwah
Bahasa Arab
Aqidah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Tazkiyah
Keakhwatan
Al-Qur'an

Halaqah
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Daurah

Judul Pokok Bahasan


Laa Yuqaddamul Makhluk 'Alal Al-Khaliq
(Tidak Mendahulukan
Makhluk
Kaidah
1: Dakwah Adalah
Jalandari
Keselamatan
DuniaAllah
dan Akhirat
Kaidah
2: Hidayah
Lewat Tanganmu
Lebih
Dari Unta
Merah Karena
KaidahBaik
3: Pahala
Diperoleh
Berdakwah
Bukan
Karena
Hasilnya.
Kaidah
4: Dai
Wajib
Mencapai
Level
Muballigh
Kaidah 5: Dai Wajib Mengoptimalkan
Upaya
Sambil
Memohon
Kaidah Manusiawi
6: Dai Adalah
Cermin
dan Contoh
Nyata
Bagi
Dakwahnya
Kaidah 7: Serulah Manusia Sesuai Kadar
Akal dan
Kaidah
8:Pemahaman
Ujian (Ibtila)Mereka
Adalah
Sunnatullah Sekaligus Jalan Menuju

Sesi

Bidang Studi
Aqidah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah

Sarana
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.1.21.092
2.2.1.21.093
2.2.1.21.094
2.2.1.21.095
2.2.1.21.096
2.2.1.21.097
2.2.1.21.098
2.2.1.21.099
2.2.1.21.100
2.2.1.21.101
2.2.1.21.102
2.2.1.21.103
2.2.1.21.104
2.2.2.15.105
2.2.2.05.106
2.2.2.05.107
2.2.2.13.108
2.2.2.15.109
2.2.2.15.110
2.2.2.15.111
2.2.2.15.112
2.2.2.05.113
2.2.2.05.114
2.2.3.13.115
2.2.3.13.116
2.2.3.13.117
2.2.3.05.118
2.2.3.05.119
2.2.3.13.120
2.2.3.13.121
2.2.3.13.122
2.2.4.01.123
2.2.4.01.124
2.2.4.01.125
2.2.4.01.126
2.2.4.01.127
2.2.4.01.128
2.2.4.01.129
2.2.4.01.130
2.2.4.01.131
2.2.4.03.132
2.2.4.03.133
2.2.4.03.134
2.2.4.08.135
2.2.4.08.136
2.2.4.08.137
2.2.4.14.138
2.2.4.14.139

Kaidah 9: Medan Dakwah Itu Luas


Kaidah 10: Waktu Adalah Salah Satu
Unsur
Bagi Dakwah
KaidahPenting
11: Dakwah
Adalah Seni dan
Kepemimpinan
YangAdalah
Memerlukan
Kaidah
12: Dakwah
Salah Satu
Bentuk 13:
Nyata
Dari Jihad
Kaidah
Dakwah
Adalah Sesuatu Yang
Teramat14:
Mulia
HinggaMad'u
Tak Dapat
Dijual
Kaidah
Mengenal
Adalah
Faktor
Asasi
Keberhasilan
Merangkulnya
dalam
Kaidah 15: Sarana Modern dan Mengenal
Lingkungan
Adalah Salah
Faktor
Kaidah
16: Tentang
FirqahSatu
(Kelompok)
Kaidah 17: Pemahaman Yang Benar Jalan
Menuju
Amal
YangPemahaman
Benar
Kaidah 18:
Antara
Yang
Mendominasi
Umat
dan Pemahaman
Kaidah
19: Amar
Ma'ruf
Nahi Munkar Yang
Salah Satu
Umat dan Tujuan
Kaidah
20: Kewajiban
Melawan Maksud
Al-Qur'an
Lebih
Berbahaya
Kaidah 21: Amal 'Am AdalahDaripada
Asas Amal
Khas
'Atha Bin Abi Rabah
Menjaga dan Merawat Hubungan Bagian
Dari
Iman Kepada Orang Tua dan
Silaturahim
Saudara
Yang
Musyrik Teman (1
Mendengar
Pembicaraan
Hadits) Al-Bashri
Al-Hasan
Said Bin Al-Musayyib
Abd Rahman Al-Ghafiqi
Muhammad Farghali
Keutamaan Membantu Janda dan Orang
Miskin
Rasul Bukanlah Orang Yang Buruk
Perkataan dan Perbuatannya
Shadaqah
Al-Khusyu' 'Inda Tilawatil Qur'an
Dawaamut Tafakkur
Setiap Kebaikan Adalah Sedekah; Ucapan
Baik Adalah Sedekah;
Kelembutan
dalam Segala Hal
Berbicara Jelas dan Mengulangi (2 Hadits)
Memberi Pelajaran (Mauizhah) (4 Hadits)
Lembut dan Tidak Tergesa-Gesa(5 Ayat
Al-Insaan
Al-Mursalaat
An-Naba'
An-Naazi'aat
At-Takwiir
Al-Infithaar
Al-Muthaffifiin
Al-Insyiqaaq
At-Thaariq
Makhluk Allah Cermin Sebagian Sifat-Nya
Takfir
Madzahib Al-Aqidah Al-Islamiyah
Zakat
Shaum
Haji
Kisah Ishaq A.S.
Kisah Ya'qub A.S.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
4
3
3
4
3
3
1
1
1
4
4
4
1
1

Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Tokoh Islam
Hadits
Hadits
Tazkiyah
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Hadits
Hadits
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Hadits
Hadits
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Fiqih
Fiqih
Fiqih
Kisah Nabi
Kisah Nabi

Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

2.2.4.14.140
2.2.4.21.141
2.2.4.21.142
2.2.4.21.143
2.2.5.20.144
2.2.5.05.145
Prioritas 3
Kode
2.3.2.03.146
2.3.2.03.147
2.3.2.03.148
2.3.2.03.149
2.3.2.03.150
2.3.2.03.151
2.3.2.03.152
2.3.2.03.153

Kisah Syuaib A.S.


Khilafah
Mengetahui Urgensi Khilafah dan
Kesatuan Kaum
Muslimin
Untuk
Problematika
Kaum
Muslimin
Nasional dan
Internasional
(Qadhyiyatul Ummah)
Bagaimana
Membahagiakan
Istri/Suami
Bagaimana Seorang Suami Bersama
Keluarganya
Judul Pokok Bahasan
Tafakkur terhadap Diri Sendiri
Nikmat Berjalan dan Kendaraan
Tafakkur Tentang Makanan
Tafakkur Tentang Matahari
Kebutuhan Manusia Terhadap Rasul
Bukti Kenabian Muhammad Saw (Kisah
Umat
Terdahulu)
Bukti Kenabian
Muhammad Saw
(Pengetahuan
Beberapa
Hati
Bukti KenabianRasul
Muhammad
Saw
(Berita
Masa Depan)

1
1
1
1
1
1

Kisah Nabi
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Rumah Tangga
Muslim
Hadits

Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Daurah
Daurah

1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah

Sarana
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan

Sesi

yid
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

ketersediaan materi

Talaqi DPD

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

sudah ditalaqi DPP

sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD

Priritas 1
Kode
1.1.1.01.001
1.1.1.01.002
1.1.1.01.003
1.1.1.01.004
1.1.1.01.005
1.1.1.01.006
1.1.1.01.007
1.1.1.01.008
1.1.1.01.009
1.1.1.01.010
1.1.1.03.011
1.1.1.03.012
1.1.1.03.013
1.1.1.03.014
1.1.1.03.015
1.1.1.03.016
1.1.1.03.017
1.1.1.03.018
1.1.1.03.019
1.1.1.03.020
1.1.1.03.021
1.1.1.03.022
1.1.1.03.023
1.1.1.03.024
1.1.1.03.025
1.1.1.03.026
1.1.1.03.027
1.1.1.03.028
1.1.1.03.029
1.1.1.03.030
1.1.1.03.031
1.1.1.03.032
1.1.1.03.033
1.1.1.03.034
1.1.1.11.035
1.1.1.11.036
1.1.1.11.037
1.1.1.11.038
1.1.1.11.039
1.1.1.11.040
1.1.1.11.041

Judul Pokok Bahasan


An Nas
Al Falaq
Al Ikhlas
Al Kafirun
Al Maa'un
Al 'Ashr
Al Aariah
Al Zalzalah
Al Alaq
Ta'riful Qur'an
Ma'na Syahadatain
Syarat-Syarat Diterimanya Syahadat
Beberapa Hal Yang Membatalkan Syahadat
Arti La Ilaha Illallah
Larangan Berhubungan dengan Jin
Ma'rifatullah
Ilmu Allah Swt
Ma'rifatu Dinil Islam
Syumuliyah Islam
Ta'rifur Rasul
Setiap umat Diutus Rasul
Kewajiban Beriman Kepada Semua Nabi &
Rasul
Kebutuhan
Manusia Terhadap Rasul
Makanatur Rasul
Shifatur Rasul
Wazhifatur Rasul
Wajibatul Muslim Nahwar Rasul
Khashais Risalah Muhammad Saw
Keumuman Risalah Muhammad Saw
Makna Muhammad Sebagai Penutup Para
Nabi
Natijatu
Risalah Muhammad Saw
Beriman Kepada Hari Akhir
Iman Kepada Qadar
Ihsan
Mukadimah Sirah
Kelahiran Nabi Saw - Menjelang Kenabian
Masa Kenabiah - Hijrah Ke Habasyah
Masa Hijrah Ke Habasyah - Hijrah Ke
Madinah
Hijrah
Ke Madinah - Posisi Mapan di
Madinah/Piagam
Madinah
Jihad Rasul - Fathu
Mekkah
Pasca Fathu Mekkah - Wafat

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah

1.1.1.11.042
1.1.1.13.043
1.1.1.22.044
1.1.1.22.045
1.1.1.22.046
1.1.1.22.047
1.1.1.22.048
1.1.1.22.049
1.1.1.22.050
1.1.1.22.051
1.1.1.34.052
1.1.1.34.053
1.1.1.34.054
1.1.2.01.055
1.1.2.01.056
1.1.2.13.057
1.1.2.34.058
1.1.3.05.059
1.1.3.13.060
1.1.3.13.061
1.1.3.13.062
1.1.3.13.063
1.1.3.13.064
1.1.3.13.065
1.1.3.13.066
1.1.3.13.067
1.1.3.13.068
1.1.3.13.069
1.1.3.13.070
1.1.3.13.071
1.1.4.01.072
1.1.4.03.073
1.1.4.03.074
1.1.4.03.075
1.1.4.03.076
1.1.4.03.077
1.1.4.03.078
1.1.4.08.079
1.1.4.08.080
1.1.4.14.081
1.1.4.34.082
1.1.5.01.083

Marhalah Makkiyah dan Karakteristiknya


Rukun Islam dan Prinsip Akhlaq
Ahammiyatut Tarbiah (Urgensi Kaderisasi)
Ghazwul Fikri
Ahwalul Muslimin (Kelemahan Muslimin
Dewasa Ini)
Zionisme
Internasional
Gerakan Terselubung Yang Memusuhi Islam
Lembaga-Lembaga Yang Menentang Islam
Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja Jama'i
Hizbusy Syaithan: Menjadikan Setan
Sebagai
Musuh Wanita Muslimah
Urgensi Tarbiyah
Membangun Kepribadian Islami
Peran dan Tanggung Jawab Wanita
Muslimah
Hafal
Al Qur'an Juz 30
Tilawah Yaumiyah
Keutamaan Tilawah dan Mengkhatamkan Al
Qur'an
Wanita-Wanita
Pengukir Sejarah
Birrul Walidain dan Sillaturahim
Ikhlas (12 Hadits)
Taubat (12 Hadits) dan Bahasan Tentang
Taubat
Sabar (29 Hadits)
Shidq (6 Hadits)
Menjauhi Tempat-Tempat yg Haram
Menundukkan Pandangan
Khusyu dalam shalat
Tabarruj & Ikhttilath
Bahaya Lidah
Dzikir & Keutamaannya
Menutup Aurat
Menjaga Harta Tetap Halal
Al Qur'an Mendahului Kemajuan Ilmu
Pengetahuan
Wujud dan Sifat Allah
Hikmah Diutusnya Para Rasul As
Mukjizat dan Tanda Kenabian Muhammad
Saw
Beriman
Kepada Malaikat
Sikap Terhadap Kitab-kitab dan Kepalsuan
Kitab
Al Qur'an
GhirahSelain
Agama
Hukum Air
Hukum Shalat
Nuh As
Urgensi Fiqh Nisa
Tajwid Hukum Nun dan Mim Mati

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sirah
Tazkiyah
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Keakhwatan
Keakhwatan
Keakhwatan
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Tazkiyah
Keakhwatan
Hadits
Tazkiyah
Tazkiyah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Fiqih
Fiqih
Kisah Nabi
Keakhwatan
Al-Qur'an

Prioritas 2
Kode
1.2.0.05.084
1.2.2.01.085
1.2.2.12.086
1.2.2.12.087
1.2.2.12.088
1.2.2.12.089
1.2.2.12.090
1.2.2.12.091
1.2.2.12.092
1.2.2.12.093
1.2.2.12.094
1.2.2.12.095
1.2.2.34.096
1.2.3.05.097
1.2.3.05.098
1.2.3.05.099
1.2.3.13.100
1.2.3.13.101
1.2.3.13.102
1.2.4.01.103
1.2.4.01.104
1.2.4.01.105
1.2.4.01.106
1.2.4.01.107
1.2.4.01.108
1.2.4.01.109
1.2.4.01.110
1.2.4.01.111
1.2.4.01.112
1.2.4.01.113
1.2.4.01.114
1.2.4.01.115
1.2.4.01.116
1.2.4.01.117
1.2.4.01.118
1.2.4.01.119
1.2.4.01.120
1.2.4.01.121
1.2.4.03.122
1.2.4.03.123
1.2.4.03.124
1.2.4.14.125

Judul Pokok Bahasan


Terkabulnya Doa Anak Yang Berbakti Pada
Orang Tua
dan Durhaka
Menulis
Al Qur'an
Juz 30 Terhadap Orang
Anas Bin Malik Ra
Said Bin 'Amir Ra
Ath-Thufail Bin 'Amr Ra
Abdullah Bin Hudzafah Ra
Abdullah Bin Mas'ud Ra
Abu Ayyub Al-Anshari Ra
Amr Bin Jamuh Ra
Abdullah Bin Jahsy Ra
Abu 'Ubaidah Bin Al-Jarrah Ra
Salman Al-Farisi Ra
Perhiasan Yang Islami
Al-Birr Wa Ash-Shilah
Tidak Berjihad Kecuali Dengan Izin Kedua
OrangBoleh
Tua Mencela Orang Tua Dengan
Tidak
Mencela
Orang Lain
Wilayah Akhlaq
Mencakup Seluruh Manusia;
Manusia di Antara
Kebaikan dan Kejahatan
Muraqabah
(9 Hadits)
Tawadhu (10 Hadits) dan Bahasan Tema
Tawadhu'
Al
Masad
An Nasr
Al Kautsar
Quraisy
Al Fiil
Al Humazah
At Takatsur
Al 'Adhiyat
Al Bayinah
Al qadar
At Tin
Al Insyirah
Adh Dhuha
Al Lail
Asy Syam
Al Balad
Al Fajr
Al ghasyiyah
Al A'la
Ilmu Tauhid
Kedudukan Ilmu Tauhid dalam Islam (Iman
Asas
Atsar Amal)
Tauhid dalam Kehidupan
Adam As

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Hadits
Al-Qur'an
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Kisah Sahabat
Keakhwatan
Hadits
Hadits
Hadits
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Kisah Nabi

1.2.4.14.126
1.2.4.14.127
1.2.4.14.128
1.2.5.08.129
1.2.5.08.130
1.2.5.08.131
prioritas 3
Kode
1.3.2.16.132
1.3.2.18.133
1.3.2.01.134
1.3.2.03.135
1.3.2.03.136
1.3.2.03.137
1.3.2.03.138
1.3.2.03.139

Idris As
Hud As
Shalih As
Urgensi Fiqih Bagi Da'i
Metode Belajar Fiqh
Beberapa Prinsip Fiqh

Judul Pokok Bahasan


18 kisah taubat
An-Nas Wa Al-Haq (Manusia dan
Kebenaran)
Fashahah
dan Balaghah Qur'an
Tafakkur Tentang Makanan dan Awan
Tafakkur Tentang Laut
Tafakkur Tentang Kecukupan Udara
Nikmat Perabot Rumah Tangga dan Rumah
SebagaiSemua
TempatNabi
Ketenangan
Jumlah
dan Rasul yang
Disebutkan Al-Quran

1
1
1
1
1
1

Sesi

1
1
1
1
1
1

Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Fiqih
Fiqih
Fiqih

Bidang Studi
Kaifa Ihtadaitu
Manusia dan
Kebenaran
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah

Sarana
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah

Sudah ditalaqi
DPP

Sudah ditalaqi DPP


Sudah ditalaqi DPP
Sudah ditalaqi DPP

ketersedian materi

Talaqi DPD

Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Penugasan
Penugasan
Mabit
Tatsqif
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Daurah

Sudah ditalaqi DPP


Sudah ditalaqi DPP

Sarana
Halaqah
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

Sudah ditalaqi
DPP

Keterangan

Talaqi DPD

Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Daurah
Daurah
Daurah

Sarana
Penugasan
Penugasan
buku)
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan
Penugasan

(kultum)
(bedah
(baca)
(baca)
(baca)
(baca)
(baca)

Materi Muntadzim
prioritas 1
Kode
4.1.3.03.032
4.1.3.03.033
4.1.3.03.034
4.1.3.13.035
4.1.3.13.036
4.1.3.13.037
4.1.3.13.038
4.1.3.13.039
4.1.3.13.040
4.1.3.13.041
4.1.3.13.042
4.1.3.13.043
4.1.3.13.044
4.1.3.13.045
4.1.3.13.046
4.1.3.13.047
4.1.3.13.048
4.1.3.13.049
4.1.3.13.050

Judul Pokok Bahasan


Melihat Surga Di depan Mata
Melihat Neraka Di depan Mata
Memahami Dinamika Iman
Pengendalian Diri
Tabattul
Qana'ah
Dermawan dan Murah Hati
Mambangun Persaudaraan
Takabbur
6 Hak Sosial Seorang Muslim
Berlaku Adil dalam Menghukumi
Itsar
Sabar
Husnuzh Zhan
Urgensi Do'a
Muraqabah dan Muhasabah
Dzikrullah
Perbaikan Diri (1-5) Dari Buku Haditsu Tsulatsa
Manhaj Tadabbur Yang Benar dalam Al-Qur'an

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

prioritas 2
Kode
4.2.3.02.093
4.2.3.03.094
4.2.3.03.095
4.2.3.03.096
4.2.3.03.097
4.2.3.05.098
4.2.3.05.099
4.2.3.05.100
4.2.3.05.101
4.2.3.05.102
4.2.3.05.103
4.2.3.05.104
4.2.3.05.105
4.2.3.05.106

Judul Pokok Bahasan


Pemrograman Al-Qur'an
Iman Kepada yang Ghaib
Iman Kepada Malaikat
Iman Kepada Kitab-Kitab Samawi
Iman Kepada Para Nabi dan Rasul
Hadits 18: Taqwa
Hadits 19: Penjagaan Allah
Hadits 20: Malu
Hadits 22: Hemat dalam Ibadah
Hadits 23: Bersih Sebagian Dari Iman
Hadits 24: Haramnya Kezhaliman
Hadits 25: Sedekah Orang Miskin
Hadits 26: Tentang Sedekah
Hadits 27: Kebajikan dan Dosa

Sesi

Bidang Studi
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Ulumul Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits

Sarana
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit

Sarana
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit

sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD

sudah ditalaqi DPP

sudah ke muwwijihin

sudah ditalaqi DPP

belum

sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD

Muntasib
prioritas 1
Kode
3.1.3.13.056
3.1.3.13.057
3.1.3.13.058
3.1.3.13.059
3.1.3.13.060
3.1.3.13.061
3.1.3.13.062
3.1.3.13.063
3.1.3.13.064
3.1.3.22.065
proritas 2
Kode
3.2.3.05.104
3.2.3.05.105
3.2.3.05.106
3.2.3.05.107
3.2.3.05.108
3.2.3.13.109

Judul Pokok Bahasan


Uluwwul Himmah
Silaturahim
Mujahadatun Nafs
Ridha
Tawakal
Taat Kepada Allah dan Menghindari Murka-Nya
Khafdhus Shauth
Bijak dalam Memberi Nasihat dan Siap Menerima Kritik dan Koreksi
Berlomba Melakukan Kebaikan
10 Wasiat

Judul Pokok Bahasan


Hadits 6: Kebersihan Dien dan Kehormatan (Hadits Arbain dg
Syarahnya: Jamiul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab)

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Sesi

Bidang Studi
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Fikrul Islami

Bidang Studi

Wasail
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit

Wasail

Hadits

Mabit

1
1

Hadits
Hadits

Mabit
Mabit

Hadits 16: Marah Yang Tercela

1
1

Hadits
Hadits

Mabit
Mabit

An-Nazharu Wa Tafakkur

Tazkiyah

Mabit

Hadits 11: Agar Engkau Tidak Hidup dalam Kesedihan dan


Kegelisahan
Hadits 13: Ukhuwah Yang Benar
Hadits 15: Iman Kepada Allah Adalah Kehormatan dan
Penghormatan

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP

ketrngan

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP

sudah ditalaqi DPP

Talaqi DPD
sudah ke muwajihin

menyusul untuk muwajjihin


menyusul untuk muwajjihin

ketrngan

Talaqi DPD

Muayyid
proritas 1
Kode
2.1.3.03.065
2.1.3.13.066
2.1.3.13.067
2.1.3.13.068
2.1.3.13.069
2.1.3.13.070
2.1.3.13.071
2.1.3.13.072
2.1.3.13.073
2.1.3.13.074
2.1.3.13.075
2.1.3.13.076
2.1.3.21.077
2.1.3.21.078
2.1.3.21.079

Judul Pokok Bahasan


Kematian dan Al-Isti'dad Liyaumirrahil
Taqwa (5 Ayat
Wafa (Setia) (4 Ayat
Menjaga Kebiasaan Baik (4 Ayat 1 Hadits)
Amanah (2 Ayat
Cinta Karena Allah (2 Ayat 11 Hadits)
Istiqamah (2 Ayat
Malu (4 Hadits)
Menjaga Rahasia (1 Ayat)
Akhlaq Yang Baik (2 Ayat 11 Hadits)
Nataijul Ibadah Wa Halawatul Ibadah
Asy-Syaja'ah
Adab At-Tahadduts Wal Istima' (Adab
Berbicara
& Mendenganr)
Al Ukhuwwah
Al Islamiyyah
Adab Al-Isti'dzan (Meminta Izin)

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Aqidah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah

Sarana
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit

Prioritas 2
Kode
2.2.3.13.115
2.2.3.13.116
2.2.3.13.117
2.2.3.05.118
2.2.3.05.119
2.2.3.13.120
2.2.3.13.121
2.2.3.13.122

Judul Pokok Bahasan


Shadaqah
Al-Khusyu' 'Inda Tilawatil Qur'an
Dawaamut Tafakkur
Setiap Kebaikan Adalah Sedekah; Ucapan
Baik Adalah Sedekah;
Kelembutan
dalam Segala Hal
Berbicara Jelas dan Mengulangi (2 Hadits)
Memberi Pelajaran (Mauizhah) (4 Hadits)
Lembut dan Tidak Tergesa-Gesa(5 Ayat

Sesi

Bidang Studi
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Hadits
Hadits
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah

Sarana
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit

1
1
1
1
1
1
1
1

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD

sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD

Priritas 1
Kode
1.1.3.05.059
1.1.3.13.060
1.1.3.13.061
1.1.3.13.062
1.1.3.13.063
1.1.3.13.064
1.1.3.13.065
1.1.3.13.066
1.1.3.13.067
1.1.3.13.068
1.1.3.13.069
1.1.3.13.070
1.1.3.13.071
Prioritas 2
Kode
1.2.3.05.097
1.2.3.05.098
1.2.3.05.099
1.2.3.13.100
1.2.3.13.101
1.2.3.13.102

Judul Pokok Bahasan


Birrul Walidain dan Sillaturahim
Ikhlas (12 Hadits)
Taubat (12 Hadits) dan Bahasan Tentang
Taubat
Sabar (29 Hadits)
Shidq (6 Hadits)
Menjauhi Tempat-Tempat yg Haram
Menundukkan Pandangan
Khusyu dalam shalat
Tabarruj & Ikhttilath
Bahaya Lidah
Dzikir & Keutamaannya
Menutup Aurat
Menjaga Harta Tetap Halal

Sesi
1
1
1

Judul Pokok Bahasan


Al-Birr Wa Ash-Shilah
Tidak Berjihad Kecuali Dengan Izin Kedua
Orang
Tua Mencela Orang Tua Dengan
Tidak Boleh
Mencela Akhlaq
Orang Lain
Wilayah
Mencakup Seluruh Manusia;
Manusia di Antara
Kebaikan dan Kejahatan
Muraqabah
(9 Hadits)

Sesi
1
1
1
1
1
1

Tawadhu (10 Hadits) dan Bahasan Tema


Tawadhu'

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Hadits
Tazkiyah
Tazkiyah

Sarana
Mabit
Mabit
Mabit

Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah

Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit

Bidang Studi
Hadits
Hadits
Hadits
Tazkiyah
Tazkiyah
Tazkiyah

Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit
Mabit

Sarana

Sudah ditalaqi
DPP

Keterangan

Talaqi DPD

Sudah ditalaqi
DPP

Keterangan

Talaqi DPD

Materi Muntadzim
prioritas 1
Kode
4.1.4.06.051
4.1.4.06.052
4.1.4.06.053
4.1.4.06.054
4.1.4.06.055
4.1.4.06.056
4.1.4.06.057
4.1.4.06.058
4.1.4.06.059
4.1.4.06.060
4.1.4.06.061
4.1.4.06.062
4.1.4.21.063
4.1.4.21.064
4.1.4.21.065
4.1.4.34.066

Judul Pokok Bahasan


Pengenalan Istilah Dasar Mushthalah Hadits
Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits
Pembagian Hadits Dari Mutawatir Atau Tidak
Pembagian Hadits Dari Sisi Marfu dan Tidaknya
Kedudukan Sunnah dalam Islam
Hadits Shahih dan Kitab-Kitabnya
Hadits Hasan dan Sunan Arbaah
Hadits Dhaif dan Permasalahnanya
Hadits Maudhu'
Kitab-Kitab Dhaif dan Maudhu'
Jarah dan Ta'dil
Takhrij
Fiqh Da'wah Fardiyah
Sejarah Ikhwanul Muslimin Th 1950-1973 M
'Awamilus Sa'ah Wal Murunah Fis Syaria'ah
Muslimah Daiyah dalam Pandangan Syariat

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Mushthalah
Hadits
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Keakhwatan

prioritas 2
Kode
4.2.4.02.107
4.2.4.02.108
4.2.4.02.109
4.2.4.02.110
4.2.4.02.111
4.2.4.07.112
4.2.4.07.113
4.2.4.07.114
4.2.4.07.115
4.2.4.07.116
4.2.4.07.117
4.2.4.07.118
4.2.4.07.119
4.2.4.07.120
4.2.4.07.121
4.2.4.07.122
4.2.4.07.123
4.2.4.07.124
4.2.4.07.125

Judul Pokok Bahasan


Ayat dan Surat Al-Qur'an
Asbab Al-Nuzul
Al-Makki dan Al-Madani
Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih
Al-Nasikh dan Al-Mansukh
Pengertian Sunnah
Sunnah Nabawiyah Adalah Penjelas Al-Qur'an
Sunnah dan Fase-Fasenya di Masa Nabi
Kesiapan Sahabat Untuk Menghafal Sunnah
Sunnah di Zaman Khulafaur Rasyidin
Manhaj Sahabat Meriwayatkan Hadits
Darul Hadits di Berbagai Negara
Perjalanan Ulama Mencari Hadits
Biografi Perawi Hadits
Keterpautan Riwayat Sahabat
Biografi Perawi Tabi'in
Sebab Ulama Tinggalkan Beberapa Hadits
Muwaththa' Imam Malik
Biografi Perawi Pada Masa Ini

Sesi

Bidang Studi
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan
Sejarah
Perkembangan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tadzim
Sarana
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD

Sarana
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD

Muntasib
prioritas 1
Kode
3.1.4.01.067
3.1.4.01.068
3.1.4.01.069
3.1.4.01.070
3.1.4.01.071
3.1.4.01.072
3.1.4.01.073
3.1.4.05.074
3.1.4.06.075
3.1.4.08.076
3.1.4.25.077
3.1.4.23.078
3.1.4.23.079
3.1.4.25.080
3.1.4.08.081
3.1.4.08.082
3.1.4.08.083
proritas 2
Kode
3.2.4.01.110
3.2.4.01.111
3.2.4.02.112
3.2.4.02.113
3.2.4.02.114
3.2.4.02.115
3.2.4.02.116
3.2.4.02.117
3.2.4.02.118
3.2.4.02.119
3.2.4.02.120
3.2.4.02.121
3.2.4.02.122
3.2.4.02.123
3.2.4.03.124
3.2.4.03.125
3.2.4.03.126
3.2.4.03.127
3.2.4.03.128
3.2.4.05.129
3.2.4.05.130
3.2.4.05.131
3.2.4.08.132
3.2.4.13.133
3.2.4.20.134
3.2.4.25.135
3.2.4.25.136
3.2.4.25.137
3.2.4.25.138

Judul Pokok Bahasan


Al-Muzzammil
Al-Muddatstsir
Al-Mulk
Al-Qalam
Al-Haqqah
Al-Ma'arij
Nuh
Mengenal As-Sunnah (Ma'rifatus Sunnah)
Kaifa Nata'mal Ma'a Sunnah
Al Ikhtilaf Wa Adabuhu
Ghazwul Fikri (Termasuk Imperialisme)
Salafy
Hizbut Tahrir
Sejarah Yahudi di Palestina
Teori Maqashid Syar'iyah
Mazhab Empat dan Manhajnya.
Etika Bisnis Islam

Judul Pokok Bahasan


Al-Jinn
Al-Qiyaamah
Definisi dan Perkembangan Ilmu Quran
Al-Quranul Karim
Wahyu
Nuzulul Quran
Mengetahui Awal dan Akhir Turunnya Ayat
Kodifikasi Al Quran
Ayat-Ayat dan Surat-Surat Al Quran
Asbabun Nuzul
Makkiyah Wa Madaniyyah
Al-Muhkam Wal Mutasyabih
Nasikh dan Mansukh
Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Al Quran
Iman Kepada Allah
Iman Kepada Malaikat
Iman Kepada Kitab
Iman Kepada Rasul
Iman Kepada Hari Akhir
Hadits 3: Rukun Islam
Hadits 8: Islam Melindungi Nyawa dan Harta
Hadits 14: Islam Tidak Melindungi Nyawa Pezina
Thaharah
Al-Infaq
Seputar Keluarga dan Pernikahan
Negeri-Negeri Arab di Asia Afrika
Negeri Islam Non Arab di Asia Afrika
Negeri Islam di Eropa: Chechnya
Negeri Islam di Eropa: Bosnia

Sesi
3
4
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Hadits
Musthalah Hadits
Fiqih
Dunia Islam
Gerakan
Gerakan
Dunia Islam
Fiqih
Fiqih
Fiqih

Wasail
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

Sesi
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
2
2
3
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Ulumul Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Hadits
Hadits
Hadits
Fiqih
Tazkiyah
Rumah Tangga
Dunia Islam
Dunia Islam
Dunia Islam
Dunia Islam

Wasail
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

ketrngan
sudah dilaksanakan tasqif

sudah ditalaqi DPP

sudah ditalaqi DPP

Talaqi DPD
sudah
menyusul untuk muwajjihin

menyusul untuk muwajjihin

ketrngan

Talaqi DPD

Muayyid
proritas 1
Kode
2.1.4.15.054
2.1.4.15.055
2.1.4.15.056
2.1.4.20.057
2.1.4.20.058
2.1.4.20.059
2.1.4.13.080
2.1.4.34.081

Judul Pokok Bahasan


Umar Tilmisani
Muhammad Kamal Sananiri
Abdul Qadir Audah
Kewajiban Membentuk Rumah Tangga Islami dan
Urgensinya Rumah Tangga Islami
Karakteristik
Sarana-Sarana Membangun Rumah Tangga Islami
Shalat Dengan Munasabah
Da'wah Shahabiyah dan Tabi'iyat dalam Mengemban
Risalah

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Tokoh Islam
Rumah Tangga
Muslim Tangga
Rumah
Muslim
Rumah Tangga
Muslim
Tazkiyah

Sesi

Keakhwatan

Sarana
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

Prioritas 2
Kode
2.2.4.01.123

Al-Insaan

Bidang Studi
3 Al-Qur'an

Sarana
Tatsqif

2.2.4.01.124

Al-Mursalaat

4 Al-Qur'an

Tatsqif

2.2.4.01.125

An-Naba'

3 Al-Qur'an

Tatsqif

2.2.4.01.126

An-Naazi'aat

4 Al-Qur'an

Tatsqif

2.2.4.01.127

At-Takwiir

3 Al-Qur'an

Tatsqif

2.2.4.01.128

Al-Infithaar

3 Al-Qur'an

Tatsqif

2.2.4.01.129

Al-Muthaffifiin

4 Al-Qur'an

Tatsqif

2.2.4.01.130

Al-Insyiqaaq

3 Al-Qur'an

Tatsqif

2.2.4.01.131

At-Thaariq

3 Al-Qur'an

Tatsqif

2.2.4.03.132

Makhluk Allah Cermin Sebagian Sifat-Nya

1 Aqidah

Tatsqif

2.2.4.03.133

Takfir

1 Aqidah

Tatsqif

2.2.4.03.134

Madzahib Al-Aqidah Al-Islamiyah

1 Aqidah

Tatsqif

2.2.4.08.135

Zakat

4 Fiqih

Tatsqif

2.2.4.08.136

Shaum

4 Fiqih

Tatsqif

2.2.4.08.137

Haji

4 Fiqih

Tatsqif

2.2.4.14.138

Kisah Ishaq A.S.

1 Kisah Nabi

Tatsqif

2.2.4.14.139

Kisah Ya'qub A.S.

1 Kisah Nabi

Tatsqif

2.2.4.14.140

Kisah Syuaib A.S.

1 Kisah Nabi

Tatsqif

2.2.4.21.141

Khilafah

1 Fiqih Dakwah

Tatsqif

2.2.4.21.142

Mengetahui Urgensi Khilafah dan Kesatuan Kaum


Muslimin Untuk Membangun Ekonomi
Problematika Kaum Muslimin Nasional dan
Internasional (Qadhyiyatul Ummah)

1 Fiqih Dakwah

Tatsqif

1 Fiqih Dakwah

Tatsqif

2.2.4.21.143

Judul Pokok Bahasan

sudah ditalaqi
DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

sudah ditalaqi
DPP

keterangan

Talaqi DPD

keterangan

Talaqi DPD

Priritas 1
Kode
1.1.2.34.058
1.1.4.01.072
1.1.4.03.073
1.1.4.03.074
1.1.4.03.075
1.1.4.03.076
1.1.4.03.077
1.1.4.03.078
1.1.4.08.079
1.1.4.08.080
1.1.4.14.081
1.1.4.34.082
Prioritas 2
Kode
1.2.4.01.103
1.2.4.01.104
1.2.4.01.105
1.2.4.01.106
1.2.4.01.107
1.2.4.01.108
1.2.4.01.109
1.2.4.01.110
1.2.4.01.111
1.2.4.01.112
1.2.4.01.113
1.2.4.01.114
1.2.4.01.115
1.2.4.01.116
1.2.4.01.117
1.2.4.01.118
1.2.4.01.119
1.2.4.01.120
1.2.4.01.121
1.2.4.03.122
1.2.4.03.123
1.2.4.03.124
1.2.4.14.125
1.2.4.14.126
1.2.4.14.127
1.2.4.14.128

Judul Pokok Bahasan


Wanita-Wanita Pengukir Sejarah
Al Qur'an Mendahului Kemajuan Ilmu
Pengetahuan
Wujud dan Sifat Allah
Hikmah Diutusnya Para Rasul As
Mukjizat dan Tanda Kenabian Muhammad
Saw
Beriman Kepada Malaikat
Sikap Terhadap Kitab-kitab dan Kepalsuan
Kitab Selain
Al Qur'an
Ghirah
Agama
Hukum Air
Hukum Shalat
Nuh As
Urgensi Fiqh Nisa

Judul Pokok Bahasan


Al Masad
An Nasr
Al Kautsar
Quraisy
Al Fiil
Al Humazah
At Takatsur
Al 'Adhiyat
Al Bayinah
Al qadar
At Tin
Al Insyirah
Adh Dhuha
Al Lail
Asy Syam
Al Balad
Al Fajr
Al ghasyiyah
Al A'la
Ilmu Tauhid
Kedudukan Ilmu Tauhid dalam Islam (Iman
Asas Amal)
Atsar
Tauhid dalam Kehidupan
Adam As
Idris As
Hud As
Shalih As

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Keakhwatan
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Fiqih
Fiqih
Kisah Nabi
Keakhwatan

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi

Sarana
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

Sarana
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif
Tatsqif

Sudah ditalaqi
DPP

Keterangan

Talaqi DPD

Keterangan

Talaqi DPD

Sudah ditalaqi DPP


Sudah ditalaqi DPP

Sudah ditalaqi
DPP

Materi Muntadzim
prioritas 1
Kode
4.1.1.01.001
4.1.1.01.002
4.1.1.01.003
4.1.1.01.004
4.1.1.01.005
4.1.1.01.006
4.1.1.01.007
4.1.1.01.008
4.1.1.01.009
4.1.1.05.010
4.1.1.05.011
4.1.1.20.012
4.1.1.22.013
4.1.1.21.014
4.1.1.21.015
4.1.1.21.016
4.1.1.21.017
4.1.1.21.018
4.1.1.21.019
4.1.1.21.020
4.1.1.21.021
4.1.1.21.022
4.1.1.21.023
4.1.1.21.024
4.1.1.21.025
4.1.1.21.026
4.1.1.21.027
4.1.1.21.028
4.1.1.21.029
4.1.1.21.030

Judul Pokok Bahasan


Al-Mujadilah
Al-Hasyar
Al-Mumtahanah
As-Shaff
Al-Jumuah
Al-Munafiqun
At-Taghabun
At-Talaq
At-Tahrim
Hadits 17: Ihsan
Hadits 21: Istiqamah
Pilar-Pilar Rumah Tangga
Pilar-Pilar Kebangkitan umat
Bab I: Arti Dakwah (Dari Buku Ad-Dawah ilallah Dr. Taufiq Al-Wai)
Bab II
Bab II
Bab III
Bab III
Bab IV
Bab IV
Bab V
Bab V
Mu'tamar Khamis
Risalah Ta'alim
Risalah Jihad
Mudzakirat Da'wah Wa Da'iyah (Memoar Al-Banna)
Taujihat Muraqib 'Am
Al-Atha Ad-Daawi (Kontribusi Da'wah)
Syura
Siyasatud Da'wah

Sesi
5
5
4
3
4
3
4
4
4
1
1
1
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
10
6
1
2
6

prioritas 2
Kode
4.2.1.11.072
4.2.1.20.073

Judul Pokok Bahasan


Kajian Buku Mukhtashar Zadul Maad
Tujuan Pendidikan Keluarga

Sesi
Bidang Studi
10 Sirah
1 Rumah Tangga
Muslim

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Hadits
Hadits
Rumah Tangga
MuslimIslami
Fikrul
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah

Sarana
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
belum
belum
belum

keterangan
makalah siap
makalah siap
separo
makalah siap
makalah siap
makalah siap

Talaqi DPD
Tgl 2 Des 07
Tgl 2 Des 07
menyusul
menyusul
menyusul
menyusul

sudah ditalaqi DPP

makalah siap

tagl 2 des 07

Sarana
Usrah
Usrah

sudah ditalaqi DPP

sudah ditalaqi DPP

Tgl 2 Des 07

keterangan

Talaqi DPD

Muntasib
prioritas 1
Kode
3.1.1.02.001
3.1.1.05.002
3.1.1.05.003
3.1.1.05.004
3.1.1.05.005
3.1.1.05.006
3.1.1.05.007
3.1.1.05.008
3.1.1.05.009
3.1.1.11.010
3.1.1.11.011
3.1.1.11.012
3.1.1.11.013
3.1.1.13.027
3.1.1.13.028
3.1.1.14.029
3.1.1.14.030
3.1.1.14.031
3.1.1.14.032
3.1.1.14.033
3.1.1.14.034
3.1.1.14.035
3.1.1.14.036
3.1.1.20.037
3.1.1.34.038
3.1.1.34.039
3.1.1.34.040
3.1.1.21.041
3.1.1.21.042
3.1.1.21.043
3.1.1.21.044
3.1.1.21.045

Judul Pokok Bahasan


Adab Tilawah
Hadits 1: Ikhlas dan Pengaruhnya dalam Amal (Hadits Arbain dg
Syarah Ibnu Rajab)
Hadits 2: Iman
Hadits 4: Proses Penciptaan Manusia
Hadits 5: Islam Itu Ittiba' (Mengikuti) Bukan Ibtida' (Membuat
Bid'ah)
Hadits 7: Dien Itu Nasihat
Hadits 9: Amal Itu Menyatukan dan Debat Itu Memecah Belah
Hadits 10: Sanksi Pemakan Harta Yang Haram
Hadits 12: Jadilah Orang Yang Baik Keislamannya
Disyariatkannya Qital dalam Islam
Perang Badar
Perang Bani Qainuqa
Perang Uhud
Tajarrud
An-Nizham
Musa A.S. Dengan Firaun
Musa A.S. Dengan Bani Israel
Daud As Dengan Thalut
Sulaiman As
Yunus As
Zakaria As
Yahya
Ayyub As
Keluarga Muslim Teladan
Zaad Ad Daa'iyah
Peran Akhwat dalam Amal Jama'i
Fahmu At-Tha'ah Lil Mar'ah
Nahwan Nur (Majmuaah Rasail)
Bainal Amsi Wal Yaum (Majmuah Rasil)
Almar'ah
Ikhwanul Muslimin Tahta Rayatul Qur'an (Majmuah Rasail)
Risalah Usrah (Majmuah Rasail)

Sesi
Bidang Studi
1
Ulumul Qur'an

Wasail
Usrah

2
2
2

Hadits
Hadits
Hadits

Usrah
Usrah
Usrah

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
3
2
3
1

Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Tazkiyah
Tazkiyah
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Kisah Nabi
Rumah Tangga
Keakhwatan
Keakhwatan
Keakhwatan
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah

Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah
Usrah

sudah ditalaqi DPP


belum

ketersedian materi

Talaqi DPD

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

makalah siap
makalah siap
makalah siap

tgl 2 des 2007


tgl 2 des 2007
tgl 2 des 2007

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

makalah siap
bentuk hard copy

tgl 2 des 07
menyusul
menyusul

sudah ditalaqi DPP

sebagian/hand out

menyusul

sudah ditalaqi DPP

makalah/hand out siap

tgl 2 des 2007

Muayyid
proritas 1
Kode
2.1.1.01.001
2.1.1.01.002
2.1.1.03.003
2.1.1.03.004
2.1.1.03.005
2.1.1.03.007
2.1.1.03.008
2.1.1.05.009
2.1.1.05.010
2.1.1.05.011
2.1.1.05.012
2.1.1.05.013
2.1.1.05.014
2.1.1.05.015
2.1.1.05.016
2.1.1.11.017
2.1.1.11.018
2.1.1.11.019
2.1.1.11.020
2.1.1.11.021
2.1.1.11.022
2.1.1.11.023
2.1.1.11.024
2.1.1.11.025
2.1.1.11.026
2.1.1.11.027
2.1.1.20.028
2.1.1.20.029
2.1.1.21.030
2.1.1.21.031
2.1.1.21.032
2.1.1.21.033
2.1.1.21.034
2.1.1.21.035
2.1.1.21.036
2.1.1.21.037
2.1.1.21.038
2.1.1.21.039
2.1.1.21.040
2.1.1.21.041
2.1.1.21.042
2.1.1.22.043
2.1.1.22.044
2.1.1.22.045

Judul Pokok Bahasan


Abasa
Al-Buruuj
Al-Mustaqbal Li-Hadzad-Din
Halawatul-Iman
Nataijul Ibadah Wa Halawatul Ibadah
Al-Wala' Wal Bara'
Risalatul Insan
Silaturahim; Silaturahim Kepada Yang
Memutus;
Sebelum Masuk
Kewajiban Silaturahim
Orang Tua Terhadap
Anak
Adab Bertetangga
Cinta Karena Allah; Cinta Berasal Dari
Allah
Hak Ibu
Ta'awun Sesama Mukmin; Keutamaan
Ta'awun
Sesama
Akhlaq Yang
Baik Mukmin
Bab: Janganlah Suatu Kaum Memperolok
Kaum Yang
Bi'tsah
(AwalLain
Kerasulan Muhammad)
Dakwah Sirriyah
Dakwah Jahriyah
Pemboikotan
Hijrah Ke Habsyah
Dakwah ke Thaif
Tahun Kesedihan (Am al-Huzni)
Isra Mi'raj
Hijrah
Mu-akhah (Mempersaudarakan Muhajirin
dengan Anshar)
Marhalah
Madaniyah
Tarbiyah Islamiyah
Uslub Tarbiyah Dzatiyah
Ahdafut Tarbiyah
Al-Quwwah Wal-Amanah
Adamul 'Inad (Tidak Membangkang)
Fadhail Dakwah (Keutamaan Dakwah)
Studi Risalah Ila Ayyu Syai-In Nad'un Nas
(Risalah
Pergerakan
Al-Banna)
Studi
Risalah
Ilas Syabab
(Risalah
Pergerakan
Al-Banna)
Quwatul
Maal
(Kekuatan Harta)
At Tawazun
Bina al-Izzah
Amradul Ummah Fid Da'wah
Takwinus Syakhsiyah Islamiyah
Takwinul Ummah
Taat Kepada Qiyadah
Fiqh Da'wah (Rasmul Bayan T2-M)
Risalah Dakwah Kita (Risalah Pergerakan
Al-Banna)
Risalah Antara Kemarin dan Hari Ini
(Risalah Pergerakan Al-Banna)

Sesi
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Hadits
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Rumah Tangga
Muslim
Rumah Tangga
Muslim
Fiqih
Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fiqih Dakwah
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami

Sarana
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah

2.1.1.34.046
2.1.1.13.047

Kewajiban Da'iyah Muslimah


Al-Indhibat (Disiplin)

1
1

Keakhwatan
Tazkiyah

Halaqah
Halaqah

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP
sudah ditalaqi DPP

ketersediaan materi

Talaqi DPD

Priritas 1
Kode
1.1.1.01.001
1.1.1.01.002
1.1.1.01.003
1.1.1.01.004
1.1.1.01.005
1.1.1.01.006
1.1.1.01.007
1.1.1.01.008
1.1.1.01.009
1.1.1.01.010
1.1.1.03.011
1.1.1.03.012
1.1.1.03.013
1.1.1.03.014
1.1.1.03.015
1.1.1.03.016
1.1.1.03.017
1.1.1.03.018
1.1.1.03.019
1.1.1.03.020
1.1.1.03.021
1.1.1.03.022
1.1.1.03.023
1.1.1.03.024
1.1.1.03.025
1.1.1.03.026
1.1.1.03.027
1.1.1.03.028
1.1.1.03.029
1.1.1.03.030
1.1.1.03.031
1.1.1.03.032
1.1.1.03.033
1.1.1.03.034
1.1.1.11.035
1.1.1.11.036
1.1.1.11.037
1.1.1.11.038
1.1.1.11.039
1.1.1.11.040
1.1.1.11.041
1.1.1.11.042
1.1.1.13.043
1.1.1.22.044

Judul Pokok Bahasan


An Nas
Al Falaq
Al Ikhlas
Al Kafirun
Al Maa'un
Al 'Ashr
Al Aariah
Al Zalzalah
Al Alaq
Ta'riful Qur'an
Ma'na Syahadatain
Syarat-Syarat Diterimanya Syahadat
Beberapa Hal Yang Membatalkan Syahadat
Arti La Ilaha Illallah
Larangan Berhubungan dengan Jin
Ma'rifatullah
Ilmu Allah Swt
Ma'rifatu Dinil Islam
Syumuliyah Islam
Ta'rifur Rasul
Setiap umat Diutus Rasul
Kewajiban Beriman Kepada Semua Nabi &
Rasul
Kebutuhan
Manusia Terhadap Rasul
Makanatur Rasul
Shifatur Rasul
Wazhifatur Rasul
Wajibatul Muslim Nahwar Rasul
Khashais Risalah Muhammad Saw
Keumuman Risalah Muhammad Saw
Makna Muhammad Sebagai Penutup Para
Nabi
Natijatu Risalah Muhammad Saw
Beriman Kepada Hari Akhir
Iman Kepada Qadar
Ihsan
Mukadimah Sirah
Kelahiran Nabi Saw - Menjelang Kenabian
Masa Kenabiah - Hijrah Ke Habasyah
Masa Hijrah Ke Habasyah - Hijrah Ke
Madinah
Hijrah Ke Madinah - Posisi Mapan di
Madinah/Piagam
Madinah
Jihad
Rasul - Fathu
Mekkah
Pasca Fathu Mekkah - Wafat
Marhalah Makkiyah dan Karakteristiknya
Rukun Islam dan Prinsip Akhlaq
Ahammiyatut Tarbiah (Urgensi Kaderisasi)

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Al-Qur'an
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Aqidah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Sirah
Tazkiyah
Fikrul Islami

1.1.1.22.045
1.1.1.22.046
1.1.1.22.047
1.1.1.22.048
1.1.1.22.049
1.1.1.22.050
1.1.1.22.051
1.1.1.34.052
1.1.1.34.053
1.1.1.34.054
Prioritas 2
Kode
1.2.0.05.084

Ghazwul Fikri
Ahwalul Muslimin (Kelemahan Muslimin
Dewasa Ini)
Zionisme
Internasional
Gerakan Terselubung Yang Memusuhi Islam
Lembaga-Lembaga Yang Menentang Islam
Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja Jama'i
Hizbusy Syaithan: Menjadikan Setan
Sebagai Tarbiyah
Musuh Wanita Muslimah
Urgensi
Membangun Kepribadian Islami
Peran dan Tanggung Jawab Wanita
Muslimah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Judul Pokok Bahasan


Terkabulnya Doa Anak Yang Berbakti Pada
Orang Tua dan Durhaka Terhadap Orang

Sesi
1

Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Keakhwatan
Keakhwatan
Keakhwatan

Bidang Studi
Hadits

Sarana
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah

Sudah ditalaqi
DPP

Sudah ditalaqi DPP


Sudah ditalaqi DPP
Sudah ditalaqi DPP

ketersedian materi

Talaqi DPD

Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah
Halaqah

Sarana
Halaqah

Sudah ditalaqi
DPP

Keterangan

Talaqi DPD

Materi Muntadzim
prioritas 1
Kode
4.1.5.30.067
4.1.5.30.068
4.1.5.30.069
4.1.5.30.070
4.1.5.30.071

Judul Pokok Bahasan


Idarah Liqa Tarbawi (Manajemen Liqa Tarbawi)
Al-Ibda (Kreativitas)
As-Syakhshiyyah At-Tanfidziyyah (Kepribadian Pemimpin Eksekutor)
Qudrah Dzatiyyah Lil Muallim (Kemampuan & Potensi Personal
Seorang Pendidik)
Musykilat
Al-Usrah (Problematika Usrah)

Sesi
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

prioritas 2
Kode
4.2.5.34.126
4.2.5.30.127
4.2.5.30.128
4.2.5.30.129

Judul Pokok Bahasan


Permasalahan Muslimah Daiyah dan Penyelesaiannya
Idaratul Waqti (Manajemen Waktu)
At-Takhthith (Planning)
Belajar Mandiri & Membaca Efektif

Sesi

Bidang Studi
Keakhwatan
Daurah
Daurah
Daurah

1
1
1
1

Sarana
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

sudah ditalaqi DPP


sudah ditalaqi DPP

keterangan

Sarana
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD
belum/ untuk muwajjihin

Talaqi DPD

Muntasib
prioritas 1
Kode
3.1.5.20.084
3.1.5.20.085
3.1.5.20.086
3.1.5.22.087
3.1.5.22.088
3.1.5.22.089
3.1.5.22.090
3.1.5.22.091
3.1.5.22.092
3.1.5.22.093
3.1.5.22.094
3.1.5.22.095
3.1.5.22.096
3.1.5.22.097
3.1.5.22.098
proritas 2
Kode
3.2.5.23.139
3.2.5.23.140
3.2.5.23.141
3.2.5.23.142
3.2.5.23.143
3.2.5.23.144
3.2.5.32.145
3.2.5.32.146
3.2.5.34.147
3.2.5.19.148
3.2.5.30.149
3.2.5.30.150
3.2.5.30.151
3.2.5.30.152
3.2.5.30.153

Judul Pokok Bahasan


Sasaran Tarbawi dalam Keluarga
Pendidikan Anak dalam Keluarga Muslim
Rumah Tangga Muslim: Antar Realita dan Idealita
Sur'atul Istijabah
Adabut Taamul Fil Jamaah
Idzabatu Itijahat Tafkir Infiradiyah
Al-Bai'ah Wa Arkanuha
Al Wa'yul Amni Was Siyasi
Aqabat Ala Thariqi Dakwah
Sejarah Jamaah
Rijalud Dakwah
Iqamatud Dien
Iltizam Bil Jama'ah
Pengertian Siyasah
Tsawabit Wal Mutaghayirat

Judul Pokok Bahasan


Wahabiyah
Jama'ah Islamiyah (Al Maududi)
Nahdhah Al Tunisia
Hizb Salamah Turki
Jamaah Tabligh
Hidayatullah
Urgensi dan Pola Hidup Sehat
Pertolongan Pertama Pada Musibah
Tanzhimul Potensi
Auqat/Alwaqt
'Indal
Mar'ahIman (Dari Buku Al-Iman wa
Melejitkan
Dengan
Kekuatan
Iqazh al-quwa al-khafiyyah Dr Taufiq Wai) 10 pasal
Manajemen Waktu
Dakwah Fardiyah
Percaya Diri
Seni Berdiskusi
Berpikir Efektif dan Produktif

Sesi
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Rumah Tangga
Rumah Tangga
Rumah Tangga
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami
Fikrul Islami

Wasail
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

Sesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

Bidang Studi
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Gerakan
Kesehatan
Kesehatan
Keakhwatan
Pengembangan
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

Wasail
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah
Daurah

sudah ditalaqi DPP

ketersedian materi

Talaqi DPD

sudah ditalaqi DPP

ketrngan

Talaqi DPD

Muayyid
proritas 1
Kode
2.1.5.01.082

Judul Pokok Bahasan

Bidang Studi
Sesi
14 Al-Qur'an

Sarana
Daurah

Judul Pokok Bahasan

Sesi

Bidang Studi

Sarana

Tajwid

Prioritas 2
Kode
2.2.5.20.144

Bagaimana Membahagiakan Istri/Suami

2.2.5.05.145

Bagaimana Seorang Suami Bersama


Keluarganya

1 Rumah Tangga
1 Muslim
Hadits

Daurah
Daurah

sudah ditalaqi DPP

ketersediaan materi

Talaqi DPD

sudah ditalaqi DPP

keterangan

Talaqi DPD

Priritas 1
Kode
1.1.5.01.083

Judul Pokok Bahasan


Tajwid Hukum Nun dan Mim Mati

Sesi
1

Bidang Studi
Al-Qur'an

Sarana
Daurah

Prioritas 2
Kode
1.2.5.08.129
1.2.5.08.130
1.2.5.08.131

Judul Pokok Bahasan


Urgensi Fiqih Bagi Da'i
Metode Belajar Fiqh
Beberapa Prinsip Fiqh

Sesi
1
1
1

Bidang Studi
Fiqih
Fiqih
Fiqih

Sarana
Daurah
Daurah
Daurah

Sudah ditalaqi
DPP

ketersedian materi

Talaqi DPD

Sudah ditalaqi
DPP

Keterangan

Talaqi DPD