Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KERJA PEMBELIAN BLAZER PENGAWAS

PENDAHULUAN
Pengawas kantin merupakan tulang belakang sekolah dalam membantu guru dalam
pengurusan disiplin pelajar semasa berada di kantin sekolah. Oleh yang demikian,
menjadi keperluan penting kepada

AJK kantin dalam memilih individu yang

berpotensi agar dapat memikul tanggungjawab sebagai pegawas kantin. Pemilihan


pengawas kantin yang tepat bukan sahaja dapat meningkatkan lagi kualiti dan
keadaan persekitaran kantin namun diharapkan penubuhan pengawas kantin ini
dapat memberi keselesaan kepada semua pengguna kantin. Sehubungan itu,
diharapkan pengambilan pengawas kantin ini dapat membantu guru kantin dalam
mencapai misi dan visi kantin sekolah.
RASIONAL

OBJEKTIF
1. Meningkatkan profesionalisme pengawas kantin sekolah.
2. Memberikan galakan kepada pengawas kantin sekolah untuk menjalankan
tugas dengan dedikasi yang tinggi.
3. Mempertingkatkan tahap keyakinan diri pengawas kantin sekolah.
SASARAN
Lapan belas jaket hitam pelbagai saiz.
ANGGARAN PERBELANJAAN
1. Jaket hitam (RM15.00/1 unit)

:RM

15.00

18

RM270.00

Disediakan oleh;

Disahkan oleh;

unit

Cik Susilawati Lajeli

Cik

Maimon

Hamzah
Setiausaha Kantin,
SMK Pinggan-Pinggan
Pingga

Penolong Kanan Hem,


SMK

Pinggan-