Anda di halaman 1dari 11

SENI BARAT

PANDANGAN TOKOH BARAT

Seni dapat mencipta sesuatu persekitaran


yang berbudaya dan meningkatkan
perpaduan

Pembaca puisi sebenarnya


tidak mendapat ilham dari
dewa tetapi mencapai kartasis
dengan stuktur bentuk dalam
cerita puisi

34

Kerja tangan atau kraftangan


diajar dengan konsep
sepanjang hayat terhadap
aktiviti bercorak praktikal.

Konsep ini memberi penekanan kepada


pendidikan dan pembentukan diri.

35

Seni mewujudkan suasana


gembira dan suka riang
apabila mereka
menggunakan imaginasi dan
ekspresi diri.

Sekolah memberi kanakkanak kebebasan untuk


perkembangan fizikal,
emosi dan intelektual
(kecerdasan fikiran)
melalui seni

36

ALIRAN DAN PENGARUH SENI BARAT

D
P e
e
l
o
p
o
r

B
e
r
u
n
s
u
r
a
n

R
O
K
O
K
O

G
a
y
a

P
e
k
e
m
b
a
n
g
a
n

37

E
IG
P
ta
e
n
y
a
r
g
la
i
n
a
C
c
n
ia
d
t
s
a
n
R
o
k
o
k
o

38

T
e
m
a

P
e
lM
ue
km
ie
sn
n
g
a
n

N
E

t
k

O
M
eK
nL
gA
h
S
d
uS
pS
aM
n
E

I
I

L
a
M
h
e
i
m
re
p
r j u
a
n
g
k
a
n

39

W
M
T
P
R
ie
O
r
lm
a
lu
M
j
ik
A
iu
a

N
k
s
m
T
I
S

M
E
M em enti ngk an

P er anan

R E A LI SM E

40

P
e
l
u
k
i
s

T
e
m
a

M
e
r
e
k
a

IMPRESSIONISME

C
a
h
a
y
a

P
P
G
K
a
e
O
ljy
S
ia
u
T
a
k
in
I
s
M
P
R
E
S
I
O
N
I
S
M
E

41

L
K
I
F
ia
s
A
rt
a
U
y
r
i
V
a
l
Ia
h
S
M
E
EKSPRESIONISME
Sapuan berus yang
agresif

Pelukis menyuarakan rasa


hati
Meluahkan tekanan
dan kekecewaan
melalui lukisan

42

S
C
u
i
b
r
j
i
e
k

K
U
BI
s

S
M
E

F
T
eU
mT
aU
R
I
S
M

M
e
n
g
h
a
y
a
t

43

DADAISME

PERSOALAN
KONSEP

Seni tidak bermakna


Seni yang bukan
seni
Seninya tidak
berguna

PEMIKIRAN PELUKIS

Apa sahaja yang


terhasil adalah seni
walaupun tidak
bermakna

KECENDERUNGAN

Spontan, intuitif dan


fantastik dalam
berkarya

Mencari cara meluah rasa seni dalam bentuk


mimpi dan alam bawah sedar

SUREALISME
Objektif karya: Dunia psikik, kenyataan fantasi,
alam bawah sedar

44