Anda di halaman 1dari 22

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Ujian
Aptitud
Am
Tahun 3

Tahun 2014
Masa : 1 jam 15 minit

Arahan Am
Kertas soalan ini mengandungi 80 soalan.
Jawab semua soalan.

Bahagian A
[30 soalan]
[Bahasa Melayu]

Soalan 1 hingga 5.
Pilih perkataan yang betul ejaannya.
1

Takut

Ngari

Saram

Dangin

Sajuk

Beku

Gorang

Marah

Tangking

Gitar

Baola

Paano

Pinjat

Naik

Diki

Soalan 6 hingga 10.


Pilih perkataan yang salah ejaannya.
6

Paye

Sungai

Laut

Takut

Berani

Garung

Pulang

Balek

Hadir

Cermat

Boross

Teliti

10

Diam

Senyab

Bising

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

Soalan 11 hingga 15.


Pilih perkataan yang sama maksudnya.
11

12

13

14

15

Memungut
A
Mengambil

Mengutip

Menyusun

Cepat
A
Mahir

Pantas

Cekap

Sumur
A
Lopak

Kolam

Perigi

Kuyup
A
Kering

Basah

Kontang

Ajak
A
Suruh

Jemput

Minta

Soalan 16 hingga 20.


Pilih perkataan yang berlawan maksudnya.
16

17

18

19

Sakit
A
Sihat

Senang

Lemah

Berlari
A
Bergerak

Berjalan

Beratur

Takut
A
Gagah

Berani

Kuat

Wangi
A
Enak

Rosak

Busuk

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

20

21

Sejuk
A
Basah

kaki

telinga

tangan

sudip

pendayung

penyodok

lembu

semut

anai-anai

Bakul sampah

Burung

Manakah bukan dalam kumpulan yang sama?


A

25

Panas

Rumah adalah untuk manusia, kandang adalah untuk


A

24

Basikal adalah kepada pengayuh, sampan adalah kepada


A

23

Dingin

Topi adalah kepada kepala, kasut adalah kepada


A

22

Buku

Pensel

Manakah bukan dalam kumpulan yang sama?


A

Ikan

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

Obor-obor

Soalan 26 dan 27.

Amirul perlu mengambil alatan sukaneka di dalam stor sukan. Ketika di


dalam stor sukan, Amirul lihat empat rak alatan. Bola disusun di dalam
bakul di bahagian bawah rak. Tali skip digantungkan pada paku-paku
yang terdapat di tepi rak. Gelung rotan diletakkan di rak yang kedua.
Pundi kacang diletak sama tempat dengan gelung rotan.

26

27

Apakah alatan yang diletakkan di bawah rak?


A

Pundi kacang

Gelung rotan

Bola

Tali skip

Alatan yang disimpan pada tempat yang sama ialah


A

Tali skip dan gelung rotan

Gelung rotan dan bola

Bola dan pundi kacang

Pundi kacang dan gelung rotan

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

Soalan 28 dan 29.

Cikgu Shamsul dan Cikgu Nor mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu,
Cikgu Yusof dan Cikgu Salmah mengajar mata pelajaran Bahasa
Inggeris. Cikgu Yusof dan Cikgu Nor juga mengajar mata pelajaran
Pendidikan Jasmani di sekolah.

28

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Bahasa Melayu diajar


oleh

29

Cikgu Salmah

Cikgu Yusof

Cikgu Nor

Cikgu Shamsul

Cikgu yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris dan


Pendidikan Jasmani ialah

30

Cikgu Yusof

Cikgu Salmah

Cikgu Shamsul

Cikgu Nor

Ainin belajar di kelas 3 Zamrud. Nizam belajar di kelas 3 Nilam.


Saiful dan Zamri suka singgah di kelas 3 Zamrud pada waktu rehat
walaupun mereka belajar di 3 Delima.
Di kelas manakah Saiful belajar?
A

3 Zamrud

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

3 Nilam

3 Delima

Bahagian B
[30 soalan]
[Bahasa Inggeris]

31

One goose, many __________ .


A

32

geeses

thin

fat

tall

under

on

in

A cartoonist draws cartoons, a cobbler __________ shoes.


A

35

geese

The kitten is sleeping __________ the table.


A

34

Aini is short but her brother is __________ .


A

33

gooses

repairs

mends

makes

I saw a herd of cows and a __________ of birds at the farm.


A

flock

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

swarm

school

36

Bee

: hive

Chicken

: __________

37

coop

Intelligent

clever

smart

Big

huge

__________

38

stable

medium

large

nest

small

bakery

mouth

pupil

sweet

A nurse works in a hospital.


A mechanic works in a
A

39

teeth

Court

Classroom :
A

41.

clinic

Smell : nose ; Taste : _____

40

workshop

school

tongue

judge
__________
B

teacher

A lemon is sour.
A watermelon is __________.

big

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

green
7

42

Sarah likes singing. She wants to be a singer.


Sammy likes sports. He wants to be .
__________.
A

43

an artist

Seven days

a week

__________

a fortnight

44

a reporter

four days

ten days

an athlete

fourteen days

lawyer

hiss

A baker bakes cakes.


A __________ sews clothes.

45

tailor

sailor

Chick

cluck

Bird

__________

Cat

46

= meow

growl

chirp

If you have a stomachache, you should see a doctor.


If you have a toothache, you should see a __________.
A

47

dentist

teacher

Heavy

: desk, computer, cupboard

Light

: pencil, leaf, __________.

paper

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

television
8

lawyer

table

48

I write with a pencil and paint with a __________.


A

49

sponge

bigger

Big

Important :

50

so important

more important

most important

clumsy

cruel

niece

cousin

aunt

your

yours

ours

refrigerator

My aunt is baking a cake in the __________.


oven

flask

Lucy is interested in dancing. She is going to be a __________.


A

55

The cat took a hat. Is that hat __________ ?

A
54

stingy

Encik Azman is my uncle. His daughter is my __________.

53

brush

Hamid is generous but his brother is __________.

52

__________

51

stick

dancer

lawyer

tailor

from

I walk __________ school everyday.


A

by

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

to

Questions 56 to 58.

Different reading materials are kept on three levels of shelves.


Comics are kept below the storybooks. Magazines are kept above
the storybooks.

56

What are kept on the top shelf?


A

57

Magazines

Storybooks

Storybooks

Storybooks

What are on the middle shelf?


A

58

Comics

Comics

Magazines

What are on the bottom shelf?


A

Comics

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

Magazines

10

Questions 59 and 60.

Azizah, Kamal and Sham have travelled to many different states in


Malaysia. Kamal and Sham are the only ones who have been to Kedah.
Azizah is the only one who has been to Sabah. All of them have been to
Johor.

59

Who has been to Johor but not Kedah?


A

60

Kamal

Azizah

Who have not been to Sabah?


A

Kamal and Azizah

Sham and Azizah

Sham and Kamal

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

11

Sham

C
[20 ]
[]

= 30

61

= 50

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

12

= 60

= 20

= 13

81 - 28

62
A

Ja = 4

63

Ji = 8

Ju = 12

?
A Ju Ju Ji
B Ja Ji Ju
C Ja Ja Ji

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

13

=8

16

25

64
X
A 8
B 9
C 10

3
65

12
Y122
12

2
2

44

888

2525

66

2424

777

21
221
1

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

14

16
16

X?

Y8

30

33
34

66

37

X
A 32
B 35
C 36

67

15

Y ?
A 4

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

B 8

C 10

15

D 14

68

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

16

69

R S T

70

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

17

RM 1.30

RM 1.10

71

RM10?
A 4
B 6
C 8

72

27 4
?
A 1
B 2
C 3

73

4 2 ?
A 8
B 12
C 24

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

18

74
75 76

40 40 4 2

74

A 38
B 39
C 42

75

76

?
A

152

156

160

?
A

152

156

160

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

19

77 4 kg
1 kg?
A 1.5 kg

78

79

2.5 kg

3.5 kg

1 6 1 2
16 18
?
A

64

76

88

180 1 95
1 25
?
A

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

20

80

35 10 49

14

19

24

29

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tahun 3 2014

21