Anda di halaman 1dari 12

AGENDA DIALOG PRESTASI BERSAMA IBU BAPA PENJAGA MURID TAHUN 6

2019

Contoh Agenda Tindakan

Doa Koordinator/Penyelaras

Ucapan Pengerusi PGB

Ucapan Penyelaras Tahun 6 Ustaz Khairul Nizam bin Mustafa


Pembentangan Prestasi dan hala
tuju Akademik, Kokurikulum untuk Guru Kelas/ Penyelaras/ Guru mata
murid Tahun 6 pelajaran

Perbincangan cadangan dan


penyelesaian yang terbaik untuk
murid Semua Guru, ibu bapa dan murid

Pembentangan rumusan
Urus setia
keputusan
AGENDA DIALOG PRESTASI BERSAMA IBU BAPA PENJAGA MURID TAHUN 1
HINGGA 5 2019

Contoh Agenda Tindakan

Doa Koordinator/Penyelaras

Ucapan Pengerusi PGB

Penerangan berkaitan PBD PKP

Pembentangan Prestasi Sekolah


Akademik dan Kokurikulum PGB
Pembentangan Prestasi Akademik
kelas Guru Kelas

Perbincangan dan soal jawab serta


cadangan penyelesaian yang Semua Guru dan ibu bapa penjaga
terbaik

Pembentangan rumusan
Urus setia
keputusan
AGENDA DIALOG PRESTASI BERSAMA PPD

Contoh Agenda Tindakan

Doa Koordinator/Penyelaras

Ucapan Pengerusi PGB


Pembentangan Prestasi Akademik
Sekolah PGB
Pembentangan Prestasi Panatia
(mata pelajaran Teras) Penolong Kanan / Ketua Panatia

Pemilihan cadangan penyelesaian Semua Guru


yang terbaik

Pembentangan rumusan
Urus setia
Keputusan
BORANG KEPUTUSAN DIALOG PRESTASI

TAJUK: Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa Penjaga Murid Tahun 6


TARIKH: 13.2.2019 - Rabu
TEMPAT: Bilik Mesyuarat SKSM

Bil Keputusan Pelaksana Tarikh Pelaksanaan


1. Ibu bapa penjaga jelas dengan hala Sekolah Tahun 2019
tuju sekolah dan sistem penilaian
peperiksaan (PBD & PPSR)

2. Mengenal pasti factor yang menjadi Sekolah, Ibu Bapa Tahun 2019
cabaran dan rintangan murid dalam
meningkatkan prestasi murid dan
sekolah.

3. Mengupayakan peranan Ibu bapa dan Sekolah, Ibu bapa Tahun 2019
guru diperingkat sekolah agar kualiti
keputusan yang baik dapat ditingkatkan
secara konsisiten dan kualiti PdPc
dapat ditingkatkan.

4. Mengenal pasti factor ketidakhadiran Sekolah, ibu bapa Sepanjang masa


murid dan mengambil langkah
intervensi untuk menarik minat murid
ke sekolah.

5. Menggunakan keputusan PAT 2018 Sekolah Awal Tahun 2019


sebagai petunjuk prestasi dan
persediaan menghadapi UPSR 2019.

6. Intervensi awal perlu dibuat Sekolah Awal Tahun 2019


berdasarkan prestasi Tahun 5 2018
sebagai persediaan menghadapi UPSR
2019
BORANG KEPUTUSAN DIALOG PRESTASI

TAJUK: Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa Penjaga Murid Tahun 1 Hingga Tahun 5
TARIKH: 14.2.2019, 15.2.2019 & 25.2.2019 – 27.2.2019
TEMPAT: Bilik Mesyuarat

Bil Keputusan Pelaksana Tarikh Pelaksanaan


1. Mengenal pasti factor yang menjadi Sekolah, Ibu Bapa Tahun 2019
cabaran dan rintangan murid dalam
meningkatkan prestasi sekolah.

2. Mengupayakan peranan PIBG, Ibu Sekolah, PIBG, Ibu Tahun 2019


bapa dan guru diperingkat sekolah agar bapa
kualiti keputusan yang baik dapat
ditingkatkan secara konsisiten dan
kualiti PdPc dapat ditingkatkan.

3. Mengenal pasti factor ketidakhadiran Sekolah, PIBG Sepanjang masa


murid dan mengambil langkah
intervensi untuk menarik minat murid
ke sekolah.

4. Menggunakan keputusan PAT sebagai Sekolah Awal Tahun 2019


petunjuk prestasi dalam melonjakkan
prestasi akademik bagi tahun
berikutnya.

5. Intervensi awal perlu dibuat Sekolah Awal Tahun 2019


berdasarkan prestasi Tahun 5 2019
sebagai persediaan menghadapi UPSR
2020

6. Menggalakkan penglibatan murid Sekolah. Ibu bapa Sepanjang masa


dalam semua aktivi dan program yang
diadakan di peringkat sekolah, PPD,
JPN atau agensi luar. Penglibatan
murid akan menyumbang markah untuk
penilaian PAJSK.

7. PBD Semua Guru Sepanjang masa


Ibu bapa penjaga dapat memahami
kaedah pelaksanaan PBD.
BORANG MAKLUM BALAS DIALOG PRESTASI

TAJUK: Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa Penjaga Murid Tahun 6


TARIKH: 1.2.2018 - Khamis
TEMPAT: Dewan Sekolah

Tarikh
Bil Keputusan Pelaksana Makum Balas
Pelaksanaan
1. Ibu bapa penjaga jelas dengan Sekolah Tahun 2018
hala tuju sekolah dan sistem
penilaian peperiksaan (PBD &
PPSR)

2. Mengenal pasti factor yang Sekolah, Ibu Bapa Tahun 2018


menjadi cabaran dan rintangan
murid dalam meningkatkan
prestasi murid dan sekolah.

3. Mengenal pasti factor yang Sekolah, Ibu Bapa Tahun 2018


menjadi cabaran dan rintangan
murid dalam meningkatkan
prestasi murid dan sekolah.

4. Mengupayakan peranan Ibu Sekolah, Ibu bapa Tahun 2018


bapa dan guru diperingkat
sekolah agar kualiti keputusan
yang baik dapat ditingkatkan
secara konsisiten dan kualiti
PdPc dapat ditingkatkan.

5. Mengenal pasti factor Sekolah, ibu bapa Sepanjang masa


ketidakhadiran murid dan
mengambil langkah intervensi
untuk menarik minat murid ke
sekolah.

6. Menggunakan keputusan PAT Sekolah Awal Tahun


2017 sebagai petunjuk prestasi 2018
dan persediaan menghadapi
UPSR 2018.
BORANG MAKLUM BALAS DIALOG PRESTASI

TAJUK: Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa Penjaga Murid Tahun 1 hingga 6
TARIKH: 4.4.2018, 11.4.2018 & 25.4.2018
TEMPAT: Bilik Mesyuarat

Tarikh
Bil Keputusan Pelaksana Makum Balas
Pelaksanaan
1. Mengenal pasti factor yang Sekolah, Ibu Bapa Tahun 2018
menjadi cabaran dan rintangan
murid dalam meningkatkan
prestasi sekolah.

2. Mengupayakan peranan PIBG, Sekolah, PIBG, Ibu Tahun 2018


Ibu bapa dan guru diperingkat bapa
sekolah agar kualiti keputusan
yang baik dapat ditingkatkan
secara konsisiten dan kualiti
PdPc dapat ditingkatkan.

3. Mengenal pasti factor Sekolah, PIBG Sepanjang masa


ketidakhadiran murid dan
mengambil langkah intervensi
untuk menarik minat murid ke
sekolah.

4. Menggunakan keputusan PAT Sekolah Awal Tahun


sebagai petunjuk prestasi dalam 2018
melonjakkan prestasi akademik
bagi tahun berikutnya.

5. Intervensi awal perlu dibuat Sekolah Awal Tahun


berdasarkan prestasi Tahun 5 2018
2017 sebagai persediaan
menghadapi UPSR 2018

6. Menggalakkan penglibatan Sekolah. Ibu bapa Sepanjang masa


murid dalam semua aktivi dan
program yang diadakan di
peringkat sekolah, PPD, JPN
atau agensi luar.
MAKLUM BALAS DIALOG PRESTASI

Tindakan Maklum Balas


BORANG PENILAIAN DIALOG PRESTASI
(Diserahkan kepada urus setia pada hari pelaksanaan DP)

Nama Program :

Tempat : Tarikh :
ARAHAN : Sila tandakan ( / ) pada ruang skala yang disediakan berdasarkan skala
berikut:

Tidak Sangat Tidak Kurang Sangat


TB 1 2 3 4 Setuju 5
Berkenaan Tidak Setuju Setuju Setuju Setuju

Skala
Diskripsi Bil Item
TB 1 2 3 4 5
1 Pendaftaran ahli DP disediakan
Urus Setia
2 Pengurusan teratur
Dan
Pengurusan 3 Urus setia sentiasa membantu saya
4 Tempoh masa program mencukupi
5 Lokasi Sesuai
Lokasi 6 Kualiti makanan baik
7 Makanan yang disediakan mencukupi
8 Berguna
Bahan
9 Mudah difahami dan jelas
10 Peningkatan ilmu dalam bidang tugas harian
Peningkatan
Ilmu & Prestasi 11 Meningkatkan tahap profesionalisme
Kerja
12 Meningkatkan kecekapan dan kemahiran
Keberkesanan 13 Perkongsian ilmu dengan rakan sekerja
Dialog Prestasi 14 Impak DP terhadap diri dan organisasi
(DP) 15 Kesediaan untuk melakukan perubahan

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
LAPORAN DIALOG PRESTASI
SEKOLAH SUNGAI MACHANG 2018

1.0 TAJUK PROGRAM:


Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa Penjaga Murid Tahun 6 Tahun 2018

2.0 TARIKH & TEMPAT:


 1.2.2018 - Khamis Bilik Mesyuarat

3.0 FOKUS DIALOG PRESTASI SKSM BIL /12018:


Sarana Ibu Bapa dan Peningkatan Prestasi Pelajar.

4.0 KUMPULAN SASARAN:


Ibu bapa penjaga murid Tahun 6

5.0 KEHADIRAN:
Rujuk Lampiran

6.0 KEPUTUSAN DIALOG PRESTASI:


Rujuk Lampiran

7.0 ISU & CADANGAN PENAMBAHBAIKAN


7.1

8.0 LAMPIRAN
i. Lampiran Agenda: Agenda Dialog Prestasi Bil 1/2018
ii. Lampiran 1: Keputusan Dialog Prestasi Bil 1/2018
iii. Lampiran 2: Kehadiran
iv. Lampiran 3: Gambar

Disediakan oleh;

Urus setia
Dialog Prestasi SKSM
Tarikh:
SENARAI SEMAK PENGURUSAN REKOD & FAIL DIALOG PRESTASI

Bil Bahan/Salinan Dokumen/Tindakan Tanda ( √ ) Catatan

Punca kuasa pelaksanaan DP (minit mesyuarat,


1.
surat arahan dan lain-lain dokumen)

2. Garis Panduan Pelaksanaan (SOP)

Pelan tindakan penyebaran Garis Panduan


3.
Pelaksanaan kepada JPN/PPD/Sekolah

4. Takwim, carta gantt dan pelan pelaksanaan DP

5. Surat atau memo pelaksanaan

Minit mesyuarat penyelarasan/pre-council dan


6.
maklum balas

7. Rumusan Keputusan DP

8. Pelaporan pelaksanaan DP

9. Tindak susul terhadap pelaporan pelaksanaan

10. Maklum balas rumusan keputusan DP

Tindak susul terhadap maklum balas rumusan


11.
keputusan DP

12. Bahan pembentangan DP

13. Maklumat lengkap kelulusan pakej (jika berkaitan)

14. Borang Penilaian Program

14. Lain-lain bahan yang difikirkan perlu


CONTOH SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DP

Bil Tindakan Tanda ( √ ) Catatan

1. Menerima arahan kerja pelaksanaan DP


Mengadakan perbincangan bersama-sama
2.
penyelaras DP mengenai kerja buat yang diarahkan.
Mengenal pasti maklumat yang diperlukan untuk
3.
melaksanakan DP
Mengeluar surat pemakluman tarikh pelaksanaan
4.
dialog kepada Guru terlibat.
Mengeluarkan memo /arahan bertugas kepada JK DP
5.
yang dilantik
Menyedia jadual perjalanan DP teperinci untuk
6. makluman semua ahli DP dan pegawai
jawatankuasa.
7. Mengadakan sesi taklimat kepada pegawai.

Menyediakan bahan pembentangan berdasarkan


8.
dashboard.
9. Menyelaras dan menyediakan bahan-bahan utk DP
Pelaksanaan DP mengikut agenda, mencatat
10. keputusan DP dan membentang rumusan keputusan
DP.
Mengambil tindakan susulan keputusan DP dan
11.
menyedia laporan pelaksanaan DP.
Melapor dan menyerahkan satu salinan laporan
12.
kepada ketua organisasi.

13. Salinan dan Rekod Fail.

Tarikh : ____________