Anda di halaman 1dari 1

Assalamu alaikum wr.wb.

Sembari menadahkan tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Khusus


bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca Ummul kitab Al-Fatihah
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia
-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraba
n dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho
-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpa
hkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persau
daraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalah
an kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naar,
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulilla
hirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal Alamiin.
Wassalamu alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.