Anda di halaman 1dari 23

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ASPEK SENI BAHASA


DALAM
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
BAHASA MALAYSIA

TAHUN TIGA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

SENI BAHASA???
Seni Bahasa dapat
membentuk kehidupan dan
sifat-sifat peribadi murid
yang melibatkan perasaan,
daya kreativiti, persepsi,
konsepsi, imaginasi dan
estetika bagi pengembangan
intelek, rohani, emosi dan
jasmani untuk melahirkan
insan yang seimbang.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KONSEP ASPEK SENI BAHASA


Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid
mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa,
memahami dan menghargai bahasa melalui
pembelajaran yang menyeronokkan menerusi
kepelbagaian aktiviti secara didik hibur.
Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam
melahirkan idea melalui penulisan dan lisan.
Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan
bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik
penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti
bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

sambungan

Pembentukan ayat yang menggunakan simile,


peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi yang
terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga
menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu.
Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti
seni bahasa ini dapat membantu murid
memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

sambungan
menghasilkan dialog daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran serta
menyampaikannya melalui lakonan dengan
menggunakan bahasa badan yang sesuai secara didik
hibur;
mendeklamasi sajak dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas secara didik hibur serta memahami
maksud sajak tersebut; dan
membina sajak secara terkawal dan memahaminya
serta mendeklamasikannya dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF ASPEK SENI BAHASA


i.

menyebut, memahami dan menghasilkan lirik lagu yang


mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikannya
secara didik hibur;

ii.

mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan


jelas, dan susunan idea yang tepat serta gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej melalui penceritaan;

iii. mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang


jelas, bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan
pengajaran melalui lakonan secara didik hibur;

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

iv. melafaz dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan


yang betul dan intonasi yang jelas, dipersembahkan dalam
bahasa yang indah secara didik hibur; dan
v.

membina pantun empat kerat secara berpandu dan


melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta dipersembahkan secara didik hibur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PRINSIP ASPEK SENI BAHASA


Penekanan kepada kehalusan dan keindahan bahasa.
Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik.
Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh.
Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang
sentiasa kreatif dan imaginatif.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Prinsip Nyanyian
Seni kata lagu yang betul
tatabahasa dan bahasa yang
standard.
Melodi yang mudah diingati
Banyak mengandungi perkataan,
frasa atau ayat yang hendak
dipelajari.
Mengandungi cerita dan nilai
berkaitan dengan tema.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Prinsip Bercerita

Cerita berkaitan dengan tema dan


pengalaman.
Mengandungi nilai, unsur kecindan dan
menarik.
Cerita mengikut urutan pendahuluan,
puncak, penutup
Menggunakan perkataan, frasa atau ayat
yang sesuai.
Penekanan pada sebutan, intonasi yang
betul dan jelas.
Kelancaran, kelantangan dan
kepelbagaian suara mengikut situasi.
Penekanan mimik muka dan gerak laku.
10

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Prinsip Berlakon
Aktiviti berdasarkan tema,
pengalaman dan kebolehan mental
dan fizikal murid.
Penekanan pada perkataan, frasa
dan ayat yang hendak dipelajari.
Bahasa mudah, jelas, ringkas dan
mudah difahami.
Memberi peluang dan
menggalakkan murid berkreativiti
melalui kemahiran intelek dan
emosi.
Penekanan pada pengujaran dialog
dengan sebutan, intonasi,
kelantangan suara mengikut emosi
dan situasi.
11

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Prinsip Puisi

Puisi berdasarkan tema, pengalaman


dan kebolehan mental dan fizikal
murid.
Bahasa mudah, jelas, ringkas dan
mudah difahami.
Puisi sesuai dengan kebolehan intelek
murid dan mudah ditafsirkan.
Memberi peluang dan menggalakkan
murid berkreativiti melalui kemahiran
bahasa dan emosi.
Penekanan pada sebutan, intonasi,
kelantangan suara mengikut emosi dan
situasi.

12

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.1
4.1 Menyebut dan
memahami unsur
seni dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.
4.1.2

Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi mesej
dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara didik
hibur.
Memahami dan menghasilkan
lirik lagu yang mengandungi
mesej secara terkawal dan
menyampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

13

BAHASA DALAM
NYANYIAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Membaca atau melafazkan seni kata lagu dengan


menggunakan rentak atau diiringi muzik yang sesuai dengan
murid.
Mampu menimbulkan minat murid untuk mengukuhkan
kemahiran bahasa, menambah perbendaharaan kata,
meningkatkan pemahaman, memupuk nilai dan perasaan dan
meningkatkan apresiasi terhadap keindahan bahasa.
Aktiviti nyanyian yang dicadangkan bersoal jawab tentang
isi/kosa kata, menulis prosa, menceritakan semula isi seni
kata lagu, memberi respon parafrasa, gerakan badan dan
mimik muka.
14

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN
4.2

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan


Mengujarkan
yang betul, intonasi yang jelas dan
bahasa yang
susunan idea yang tepat melalui
indah dan
penceritan secara didik hibur.
menggunakan
bahasa badan
4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat
secara kreatif
dengan menggunakan bahasa
semasa
yang indah serta gaya yang sesuai
bercerita secara
untuk menyampaikan mesej
didik hibur.
melalui penceritaan secara didik
hibur.

15

TEKNIK BERCERITA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Teknik Bercerita Tanpa Alat


Tumpuan kepada gaya penyampaian cerita menggunakan intonasi,
nada, sebutan dan mimik serta ekspresi yang sesuai dengan cerita
yang disampaikan.
Teknik Bercerita Dengan Alat
Bercerita menggunakan alat seperti topeng, pakaian, dan lain-lain
alat/bahan yang dapat menyokong gambaran cerita semasa
membuat persembahan.
Teater Bercerita
Penyampaian cerita melalui watak yang terdapat dalam cerita yang
telah dibaca, didengar atau dilihat dengan menggunakan
(menggantung di leher) gambar tunggal watak tersebut semasa
bercerita.
Teater Pembaca
Penyampaian cerita melalui pembacaan dialog bagi watak-watak
tertentu dalam sesebuah cerita. Aktiviti ini mengutamakan
penggunakan suara,sebutan, gerak badan dan mimik muka sahaja
16

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN
4.3

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
dengan kreatif
melalui lakonan
secara didik
hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan yang betul, intonasi yang
jelas dan bahasa badan yang
sesuai melalui lakonan secara didik
hibur.
4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan
berpandukan bahan rangsangan
dengan bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara didik
hibur.

17

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TEKNIK BERLAKON
Improvisasi (Lakonan Kaku)
Lakonan secara spontan yang mengisahkan kejadian,
peristiwa atau situasi sebenar dalam kehidupan seharian
dan dialog akan dilahirkan secara spontan.
Simulasi
i.
Main Peranan
Lakonan spontan berdasarkan sesuatu situasi/masalah
tanpa menggunakan skrip.
ii. Sosiodrama
Aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita menggunakan
skrip lakonan yang telah disediakan.
18

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STANDARD
KANDUNGAN
4.4 Melafaz dan
memahami puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang
indah secara
didik hibur.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.4.1

Melafazkan dan memahami


pantun empat kerat dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2

Membina pantun empat kerat


secara berpandu dan
melafazkannya dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas
secara didik hibur.

19

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PUISI
Kelompok pantun dibahagi kepada;
Pantun kanak-kanak
Pantun cinta dan kasih sayang
Telatah dan cara hidup masyarakat
Pantun teka teki
Pantun puji-pujian/sambutan
Pantun nasihat, agama dan adat
Pantun naratif/cerita

20

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

R
U
M
U
S
A
N

menekankan kepada keindahan bahasa secara didik hibur.


membentuk murid untuk memiliki keseimbangan dalam
kemahiran-kemahiran bahasa seperti mendengar, bertutur,
membaca, menulis, secara efektif.
Pelbagai aktiviti bercorak didik hibur dapat meningkatkan
penghayatan nilai dan seni dalam bahasa.
berkemampuan untuk melahirkan idea secara kreatif melalui
bahasa yang indah dan halus.
memupuk menghargai dalam sesuatu nilai dalam sastera atau
seni.

21

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Yang indah itu seni,


Yang tinggi nilainya
bahasa,
Tiada noktahnya di sini,
Berjuanglah terus
memartabatkan bahasa.
22

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

SEKIAN
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

23