Anda di halaman 1dari 4

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SEJARAH

2015

1.0 PENDAHULUAN
Tujuan diadakan program Bengkel Menjawab Soalan Kertas 3 dan KBAT ini adalah untuk
mendedahkan kembali panduan menjawab soalan Sejarah Kertas 3 khususnya kepada kumpulan
pelajar yang lemah. Melalui bengkel ini diharap dapat mengingatkan kembali kaedah menulis
jawapan yang betul berdasarkan bahan atau sumber yang ada supaya pelajar mendapat markah
yang baik untuk kertas 3 dan seterusnya membantu mereka lulus dalam peperiksaan kertas
Sejarah Peperiksaan Pertengahan Tahun sehinggalah dalam SPM. Pelajar juga akan dibimbing
kaedah menjawab soalan KBAT dalam kertas 3 dan kertas 2 Sejarah SPM.
2.0 OBJEKTIF
Objektifnya adalah :
2.1

Meningkatkan penguasaan pelajar dalam menjawab soalan sejarah kertas 3


mendapat markah yang tinggi dalam kertas tersebut.
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam menjawab soalan KBAT.
Membantu pelajar lemah untuk lulus dengan baik dalam peperiksaan.

2.2
2.3

3.0 TARIKH PELAKSANAAN


Tarikh
Hari
Masa

: 7 Mei 2015
: Khamis
: 12.40 2.40 petang

4.0 TEMPAT
Bilik Operasi Wawasan, SMK DATO Kamaruddin, Batu Kurau, Perak
5.0 SASARAN
Semua pelajar Tingkatan 5 Kelas 5KM1 , 5KM2, dan 5KM3.

6.0 Anggaran perbelanjaan


BIL

JENIS PEMBELIAN

HARGA SEUNIT X BILANGAN UNIT

1.

Kertas Mahjung

RM 15 X 3 unit = RM 45.00

2.

Kertas berwarna

RM 20 X 5 unit = RM 100.00

bagi

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SEJARAH


3.

Kertas biru

RM 18 X 2 unit = RM 36.00

4.

Marker pen (Whiteboard)

RM 40 X 3 unit = RM 120.00

5.

Marker pen (Permanent)


Beraneka warna

RM 32 X 3 unit = RM 96.00

JUMLAH KOS

RM 397.00

2015

7.0 Ahli Jawatan Kuasa


Penaung

: Pn Hjh Mariam binti Abu Bakar (Pengetua)

Penasihat 1

: Tn Hj Mukhtar bin Md Salleh ( Penolong Kanan Pentadbiran)

Penasihat 2

: Pn Noraini binti Shaari ( Guru Kanan Kemanusiaan)

Penyelaras

: En. Muhammad Faizal bin Md. Saman ( Ketua Panitia Sejarah )

Setiausaha

: Pn. Siti Fairuz binti Md. Akhir

Penceramah

: En. Abdul Razak bin Zainol Abidin

Fasilitator

: En. Muhammad Faizal b. Md. Saman

8.0 Penutup
Sebagai penutup, sesuatu aktiviti tidak akan tercapai dengan jayanya tanpa sokongan serta dorongan
dari semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung. Semoga Teknik Menjawab
Sejarah Kertas 3 dan KBAT 2015 ini akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan khususnya dalam
meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah SPM.

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SEJARAH

Disediakan Oleh :

2015

ENCIK MUHAMMAD FAIZAL BIN MD. SAMAN


Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Sejarah,
SMK Dato Kamaruddin
34500 Batu Kurau, Perak
Tandatangan :
Tarikh

Disemak Oleh :

PUAN NORAINI BINTI SHAARI


Guru Kanan Kemanusiaan,
SMK Dato Kamaruddin,
34500 Batu Kurau, Perak
Tandatangan :
Tarikh

Disokong Oleh :

TUAN HJ MUKHTAR BIN MD SALLEH


Penolong Kanan Pentadbiran,
SMK Dato Kamaruddin,
34500 Batu Kurau, Perak
Tandatangan :
Tarikh

Diluluskan Oleh :

PUAN HJH MARIAM BINTI ABU BAKAR


Pengetua,
SMK Dato Kamaruddin,
34500 Batu Kurau, Perak
Tandatangan :
Tarikh

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO KAMARUDDIN


34500 BATU KURAU
PERAK DARUL RIDZUAN

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SEJARAH

2015

TAJUK
KERTAS KERJA
TEKNIK MENJAWAB SEJARAH KERTAS 3
DAN
SOALAN KBAT SPM
TARIKH
7 MEI 2015
12.40 PETANG HINGGA 2.40 PETANG
BILIK OPERASI WAWASAN SMK DATO
KAMARUDDIN
ANJURAN
PANITIA SEJARAH
SMK DATO KAMARUDDIN