Anda di halaman 1dari 26

ISL 16

SOALAN:
1. Mencari bahan-bahan tentang
peranan dan kelebihan
penghubungkaitan.

2. Menyediakan peta minda


penghubungkaitan untuk satu bahan
maujud(contoh: klip kertas, pendrive,
pasu,kotak kasut) yang ditetapkan.
3. Merancang satu contoh aktiviti
penghubungkaitan bentuk geometri
melalui proses metamorfosis secara
lukisan atau pergerakan.

1. Mencari bahanbahan tentang


peranan dan
kelebihan
penghubungkaitan.

Peranan
Penghubungkaitan
1. Jaringan yang saling berkait antara
satu sama lain.

Untuk meningkatkan kefahaman suatu mata


pelajaran, penghubungkaitan antara kemahirankemahiran pada setiap pelajaran.

2. Memudahkan pelajar untuk mengingat.


Pelajar mudah untuk mengingat, khususnya
penggunaan pengurusan grafik.

3. Melatih minda pelajar supaya sentiasa


kreatif dan aktif
Pelajar digerakkan secara aktif, dan akan
bertindak lebih kreatif.

4. Pembelajaran berkesan
Pengajaran lebih terancang dengan susunan rapi
(objektif,isi pelajaran sehinggalah kepada
ppenggunaan bahan-bahan relevan)
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
berpusatkan pelajar.
Kepelbagaian kaedah.

Aktiviti serta isi pelajaran bersifat kontekstual.


Aktiviti pembelajaran menerapkan nilai-nilai secara
merentasi kurikulum.

Kelebihan Penghubungkaitan
Mempunyai semangat
saling bergantung

Kemahiran sosial yang


penting untuk
berkomunikasi

Kesedaran
akauntabiliti individu

Penilaian kumpulan
dijalankan dari semasa
ke semasa untuk
memastikan
kelancaran aktiviti

Perkara-perkara kecil
dapat digabungkan
dalam proses
pembelajaran

Dapat mewujudkan
suasana yang dinamik
dan interaktif

Menyerapkan
pengetahuan serta
kemahiran dan aktiviti
yang tidak dapat
wujud sebagai satu
mata pelajaran.

Menyediakan peta minda


penghubungkaitan untuk
satu bahan maujud yang
berkaitan (klip kertas,
pendrive, pasu, kotak
kasut) yang ditetapkan.

Penegasan
Kesatuan

Imbangan

Pergerakan

Harmoni

Kontra

PRINSIP
REKAAN

Peta minda menggunakan pokok


bunga di dalam pasu
Peta ini menghubungkaitkan
antara seni visual,
kemahiran hidup dan
bahasa.
Pondok di dalam pasu
tersebut ialah salah satu
daripada kemahiran hidup
apabila murid diajar untuk
menanam pokok di dalam
pasu.
Lukisan atau grafik yang
dibuat /dilukis adalah salah
satu di dalam subjek seni.

3. Merancang satu
contoh aktiviti
penghubungkaitan
bentuk geometri melalui
proses metamorphosis
secara lukisan atau
pergerakan.

Apa itu bentuk geometri?


Merupakan satu unsur yang amat penting
dalam penghasilan karya seni yang bersifat
realistik.
Mempunyai struktur jisim dan isi padu. Ia
mempunyai lebih daripada satu permukaan
dan bersifat tiga dimensi(3D).
Penggunaan unsur-unsur seni yang lain dapat
digunakan bagi menghasilkan bentuk seperti
garisan, jalinan, rupa, ruang dan warna.

Contoh Bentuk
Geometri
(2D dan 3D)

Contoh Bentuk
Geometri (3D)

Contoh Bentuk Geometri


(Elemen Garisan)

Contoh Bentuk
Geometri
(Elemen Garisan)

Apa itu metamorfosis?


Suatu proses perkembangan biologi pada
haiwan yang melibatkan perubahan fizikal
dan/atau struktur setelah kelahiran atau
penetasan. Perubahan itu terjadi akibat
pertumbuhan sel dan pembiakan sel yang
berbeza.
Dalam
konteks
geometri,
metamorfosis
bermaksud perubahan bentuk / rupa hasil
daripada penambahan / pengulangan bentuk
yang sama atau bentuk yang lain bagi
menghasilkan bentuk yang baru.

Apa bentuk yang boleh anda hasilkan


berdasarkan bentuk-bentuk ini?

This may

Or these maybe

Papercraft

Pergerakan Metamorfosis

Pergerakan
Metamorfosis (Tangan)

Pergerakan
Metamorfosis (Tarian)

Pergerakan
Metamorfosis (Jari)

THANK YOU..