Anda di halaman 1dari 3

Minggu yang

ke

Hari:

ISNIN

Tarikh:

18 JAN 2016

KELAS / MASA /
MATAPELAJARAN

KANDUNGAN

SCHOOL LAWN
1.10-1.45 PETANG
(40 minit)

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

PERALIHAN
01.45- 03.20 PETANG
(105 MINIT)
AMALAN BAHASA MELAYU
(ABM)
ENROLMEN:
/

Elemen Merentas Kurikulum


[EMK]:
Bahasa,
Kemahiran Berfikir
Nilai Murni,
Kreativiti dan Inovasi

TMK:
BBB:
Buku Teks,
Buku Aktiviti,
Buku Latihan

2 MELUR
05.00- 05.35 PETANG
(35 minit)
GEOGRAFI
ENROLMEN: /

Tema: BERMAIN CONGKAK


Bidang Pembelajaran: Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan.
menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit.
menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga 5 digit.
Kriteria Kejayaan:
Murid dianggap berjaya sekiranya:
- Mengenal dan menyebut nombor dan simbol operasi dengan tepat
- Menggunakan operasi mengira dalam bentuk symbol dan perkataan dengan betul
Aktiviti:
Guru memberikan Latihan pengukuhan mengira sehingga 5 digit dan menyatakannya dalam bentuk
perkataan
- Murid membuat latihan yang diberikan
- Perbincangan jawapan.
- Penilaian PdP:
Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
Refleksi:

Tema: KEMAHIRAN

GEOGRAFI
Bidang Pembelajaran: KEDUDUKAN

Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
- Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.
Kriteria Kejayaan:
Elemen Merentas Kurikulum
Murid dianggap berjaya sekiranya:
[EMK]:
- Membuat pengiraan waktu tempatan dengan tepat
Bahasa,
Aktiviti:
Pendidikan Alam Sekitar,
- Guru mengimbas konsep Latitud dan Longitud
Nilai Murni,
- Murid dijelaskan konsep zon waktu , waktu piawai dan waktu tempatan
Kreativiti dan Inovasi
- Guru menerangkan Formula untuk mengira waktu tempatan
Kemahiran Berfikir
- Guru memberikan contoh untuk murid cuba jawab sendiri kemudian membincangkan langkahlangkah mengira waktu tempatan
TMK:
Penilaian
PdP:
- Murid menjawab soalan di dalam buku aktiviti.
Refleksi:
BBB:
Buku Teks,
Buku Aktiviti,
Glob

2 CARNATION
06.10-06.45 PETANG
(35 minit)
GEOGRAFI
ENROLMEN: /

Tema: KEMAHIRAN GEOGRAFI


Bidang Pembelajaran: KEDUDUKAN
Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
- Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud
Kriteria Kejayaan:

.
.
LEE POH ENG
PENGETUA
SMK ASSUNTA

Anda mungkin juga menyukai