Anda di halaman 1dari 2

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3

AMBILAN JANUARI 2013

SEMAKAN TINDAKAN
AJK KEHADIRAN DAN DISIPLIN
TINDAKAN

TARIKH

Sebelum
1. Mendapatkan senarai
nama pelajar dari
Jabatan HEP dan
senarai nama pensyarah
dari pejabat IPG
2. Membuat borang

2 Februari 2015

kehadiran pelajar dan


pegawai sebelum dan
selepas acara KOT.
3. Membahagikan tugas

24 Februari 2015

kepada AJK Kehadiran.


9 Februari 2015
Semasa
1. Mengambil kehadiran
pelajar dan pegawai
KOT.
2. Memastikan tiada pelajar

3-5 Mac 2015

dan pegawai
menandatangani nama
orang lain.
3. Memastikan sesi

3-5 Mac 2015

pendaftaran berjalan
dengan lancar.
4. Memastikan setiap

3-5 Mac 2015

pegawai dan pelajar


tidak meninggalkan
majlis sebelum tamat.
3-5 Mac 2015
Selepas
1. Membuat rumusan
kehadiran pelajar

8 Mac 2015

CATATAN

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

2. Mengenalpasti pelajar
dan pegawai yang
membuat salah laku.
3. Membuat data rumusan
kehadiran.
4. Membuat laporan

8 Mac 2015
9 Mac 2015

tentang perjalanan tugas


semasa KOT
berlansung.
11 Mac 2015