Anda di halaman 1dari 3

TEKA SILANG KATA GEOGRAFI

1 2 39

38 37

40 41

3 4 34 35 36

6 33 32

7 30 31

29

9 10 11

28

12

13 27

25 26

14 15 16 24

17 23

22

18 21

20

19

MELINTANG KEBAWAH
1. Alat menentukan arah 1. iklim malaysia
3. pengangkutan orang eskimo 2. spesies burung hutan gunung
5. sungai yg menjadi sepadan 4. titik persilangan antara lajur dan baris
antarabangsa antara m`sia dgn thailand 10. kaum yg berpindah randah
6. rumah dari ais tebal 11. banjaran kedah-thailand
7. iklim sederhana di Russia 13. garisan bumi
8. gunung tertinggi di asia tenggara 14. tanah rancangan luar bandar
9. akar pokok bakau 15. spesies pokok balak cepat matang
12. lapisan hutan hujan tropika 16. negara yg menggunakan sumber angin
13. gurun terbesar didunia 23. empangan hidroelektrik
17. jaringan terusan Menom Chao Phraya 26. spesies tikus di kawasan gurun
18. negara jiran 27. perpindahan penduduk
19. pusat pengumpulan perikanan terengganu32. iklim zon sederhana
20. lautan sebelah timur sabah 35. hutan pokok tirus
21. taufan di lautan 36. stesen keretapi di N.9
22. ciri akar hutan hujan tropika 37. banjaran di sarawak
23. sungai sempadan Perak-Selangor 39. gurun di india
24. pola saliran 41.aktiviti perlombongan di laut
25. lapisan atas hutan
28. kawasan perlombongan petroleum
29. dalam negara
30. laluan sungai mengikut lereng gunung
31. tiupan angin
33. agensi sawit
34. tulang belakang malaysia
38. pengangkutan moden
TEKA SILANG KATA GEOGRAFI
39. kawasan pinggir laut
40. spesies tumbuhan hutan gunung
TEKA SILANG KATA GEOGRAFI

K O M P A S T E L U K
H U H L R T
A R K U L A M P A I R A
T A R E M
U M I A K T I T I W A N G S A
L G O L O K R A E A
I G L O O P O R I M M B
S I B E R I A L E G E H B A Y U
T D E A D S
I K I N A B A L U I
W N D O M E S T I K
J A N G K A N G E
O T A K E R T E H
M K A N O P I R
S A H A R A A M
A D W R E N J U N G I
F R A H A G E G E L A N G
E T K L O N G B E R N A M R
L A A L A B A N I R A
I N D O N E S I A S I K L O N S
A I N S U L A W E S I I
A D U N G U N

MELINTANG KEBAWAH
1. Alat menentukan arah 1. iklim malaysia
3. pengangkutan orang eskimo 2. spesies burung hutan gunung
5. sungai yg menjadi sepadan 4. titik persilangan antara lajur dan baris
antarabangsa antara m`sia dgn thailand 10. kaum yg berpindah randah
6. rumah dari ais tebal 11. banjaran kedah-thailand
7. iklim sederhana di Russia 13. garisan bumi
8. gunung tertinggi di asia tenggara 14. tanah rancangan luar bandar
9. akar pokok bakau 15. spesies pokok balak cepat matang
12. lapisan hutan hujan tropika 16. negara yg menggunakan sumber angin
13. gurun terbesar didunia 23. empangan hidroelektrik
17. jaringan terusan Menom Chao Phraya 26. spesies tikus di kawasan gurun
18. negara jiran 27. perpindahan penduduk
19. pusat pengumpulan perikanan terengganu32. iklim zon sederhana
20. lautan sebelah timur sabah 35. hutan pokok tirus
21. taufan di lautan 36. stesen keretapi di N.9
22. ciri akar hutan hujan tropika 37. banjaran di sarawak
23. sungai sempadan Perak-Selangor 39. gurun di india
24. pola saliran 41.aktiviti perlombongan di laut
25. lapisan atas hutan
28. kawasan perlombongan petroleum
29. dalam negara
30. laluan sungai mengikut lereng gunung
31. tiupan angin
33. agensi sawit
34. tulang belakang malaysia
38. pengangkutan moden
39. kawasan pinggir laut
40. spesies tumbuhan hutan gunung