Anda di halaman 1dari 15

LAMPIRAN

Rancangan Pengajaran Harian 1Bahan Bantu mengajar : Kad Bentuk dan Kad PerkataanSegiemput sumu
Segiemput teput

Segitigu

uIutun

Lembaran Kerja 1

Nama : ______________________________
Tarikh : _____________________________


A . Padankan dengan jawapan yang sesuai.


1.


2.


3.


4.
Segitigu
Segiemput sumu
uIutun
Segiemput teput

. Namakan bentuk-bentuk di bawah.
C. Lukis dan warnakan bentuk

Contoh :


1.


2.


3.


Segiemput
sumu
Segitigu
uIutun
Segiemput
teput

Rancangan Pengajaran Harian 2Bahan Bantu mengajar : GambarKad ImbasanuIutunSegiemput sumuSegitiguSegiemput teput

Lembaran Kerja 1

Nama : ______________________________
Tarikh : _____________________________

Lengkapkan jadual berikut.

entuk 2D ucu Sisi Garis Lurus Lengkung
Lembaran Kerja 2

Bahan Bantu mengajar : Teka-teki dalam sampul surat.

Sayang emak duduk di sini,
Sayang ayah tinggal di sini,
Bentuk ini sama sisi,
Siapa tahu bentuk ini ?
(Segiempat sama)


Buat kaya bersama bonda,
Boleh dihidang di hari raya,
Badan saya macam roda,
Cuba teka siapa saya?
(Bulat)

Dalam semak nampak besi,
Dari fauh nampak bercahaya,
Saya ada tiga sisi,
Cuba teka siapa saya?
(Segitiga)

Pergi Melaka membeli ragi,
Cantik berseri berbafu kebaya,
Badan saya empat segi,
Cuba teka sampai berfaya.
(Segiempat tepat)Nama : ______________________________
Tarikh : _____________________________

A. Labelkan bentuk berikut .

1.

sisi
bucu
Iengkung
guris Iurus

2.

3.

. Isikan tempat kosong berikut.
.
Saya ada ____ bucu dan ____ sisi.
Nama saya ialah _________________.
.
Saya ada ____ bucu dan ____ sisi.
Nama saya ialah _________________.
.
Saya ada ____ bucu dan ____ sisi.
Nama saya ialah _________________.
.
Saya tidak mempunyai bucu.
Nama saya ialah _________________.

Rancangan Pengajaran Harian 3Nama : ____________________________
Tarikh : _____________________________

A. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai.


. ina pola bentuk 2D dengan menggunakan bentuk tersebut dan warnakan.CONTOH:
a.


1.
2.
Rancangan Pengajaran Harian 4Ujian Topikal Tajuk Ruang
Sub Topik Mengenal Pasti entuk Dua Dimensi (2D)

Nama : ____________________________
Tarikh : _____________________________


entuk 2D Perkataan
1.

2.

3.

4.
Seg|t|ga
Seg|empat
tepat
Seg|empat
sama
8u|atan

. Lengkapkan soalan berikut.sisi bucu Garis lurus Lengkung


1. 2.
C. Isiskan tempat kosong berikut.
No entuk 2D
1.
Ini ialah segiempat sama.
Ia ada sisi.
Ia ada bucu.
2.
Ini ialah segitiga.
Ia ada sisi.
Ia ada bucu.
3.

Ini ialah bulatan.
Ia ada sisi (lengkung/lurus).

D. Lukiskan bentuk yang seterusnya.1.


2.
E. Tuliskan bilangan bentuk 2D yang sama pada gambar dalam jadual berikut .

entuk 2D ilangan