PARAGA WAYANG

1.PUNTADEWA

Watak : angin, bumi, geni, segara, mbulan, lintang, srengenge. Sifat : jujur, sabar, temen, loman seneng weweh.

2. WERKUDARA

Watak & Sifat: jujur, jejeg, rawe-rawerantas malang-malang putung wani mbelani kang bener.

lan bisa njaga wadi. ntriman. 2) Kapan wae ana peperangan Janaka mesti unggul.alus. . sabar. jujur.3. uga dadi lananging jagad amarga janaka bisa nglakani telung perkara. RADEN JANAKA Watak & Sifat: alus. 3) Ngendi wae ana wanita kang ayu banget janaka mesti ana. NAKULA Watak & Sifat: jujur. welas asih.sabar. yaiku : 1) Kapan wae Dtewa ngudunake wahyu Janaka bisa nampa. 4.

Dursasana Sifat & Watak: angkara murka.jujur. lan ugal-ugalan.5. sewenang-wenang. degsiya. .bijaksana 6.pinther.Sadewa Sifat & Watak:adil.

7. alus budine. 8. .Kresna Sifat & Watak :Sekti.alus budine.Abimanyu Sifat & Watak:satriya kang bagus citrane. nanging watake getapan (gampang nesu) lan gampang mara-tangan.pinther.

10.9.alus budine. .sekti.bijaksana.keras ati.pemaaf.Baladewa Sifat & Watak: watake getapan (gampang nesu).Srikandi Sifat & Watak:Pinther.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful