PARAGA WAYANG

1.PUNTADEWA

Watak : angin, bumi, geni, segara, mbulan, lintang, srengenge. Sifat : jujur, sabar, temen, loman seneng weweh.

2. WERKUDARA

Watak & Sifat: jujur, jejeg, rawe-rawerantas malang-malang putung wani mbelani kang bener.

sabar.alus. jujur. RADEN JANAKA Watak & Sifat: alus. NAKULA Watak & Sifat: jujur. sabar.lan bisa njaga wadi. ntriman. 4.3. welas asih. 2) Kapan wae ana peperangan Janaka mesti unggul. . 3) Ngendi wae ana wanita kang ayu banget janaka mesti ana. uga dadi lananging jagad amarga janaka bisa nglakani telung perkara. yaiku : 1) Kapan wae Dtewa ngudunake wahyu Janaka bisa nampa.

bijaksana 6.jujur. sewenang-wenang. degsiya. .5.pinther. lan ugal-ugalan.Sadewa Sifat & Watak:adil. Dursasana Sifat & Watak: angkara murka.

. alus budine. nanging watake getapan (gampang nesu) lan gampang mara-tangan. 8.7.pinther.alus budine.Kresna Sifat & Watak :Sekti.Abimanyu Sifat & Watak:satriya kang bagus citrane.

.bijaksana.Baladewa Sifat & Watak: watake getapan (gampang nesu).sekti.keras ati.alus budine.Srikandi Sifat & Watak:Pinther. 10.9.pemaaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful