PARAGA WAYANG

1.PUNTADEWA

Watak : angin, bumi, geni, segara, mbulan, lintang, srengenge. Sifat : jujur, sabar, temen, loman seneng weweh.

2. WERKUDARA

Watak & Sifat: jujur, jejeg, rawe-rawerantas malang-malang putung wani mbelani kang bener.

alus. 2) Kapan wae ana peperangan Janaka mesti unggul. 4. sabar. ntriman. NAKULA Watak & Sifat: jujur. 3) Ngendi wae ana wanita kang ayu banget janaka mesti ana. . uga dadi lananging jagad amarga janaka bisa nglakani telung perkara. welas asih.lan bisa njaga wadi. yaiku : 1) Kapan wae Dtewa ngudunake wahyu Janaka bisa nampa. RADEN JANAKA Watak & Sifat: alus.sabar.3. jujur.

lan ugal-ugalan.Sadewa Sifat & Watak:adil.5. degsiya.jujur.pinther. . sewenang-wenang. Dursasana Sifat & Watak: angkara murka.bijaksana 6.

alus budine. nanging watake getapan (gampang nesu) lan gampang mara-tangan.Abimanyu Sifat & Watak:satriya kang bagus citrane. .pinther.7.Kresna Sifat & Watak :Sekti.alus budine. 8.

pemaaf.Srikandi Sifat & Watak:Pinther.sekti.keras ati. 10.bijaksana.Baladewa Sifat & Watak: watake getapan (gampang nesu).9.alus budine. .