PARAGA WAYANG

1.PUNTADEWA

Watak : angin, bumi, geni, segara, mbulan, lintang, srengenge. Sifat : jujur, sabar, temen, loman seneng weweh.

2. WERKUDARA

Watak & Sifat: jujur, jejeg, rawe-rawerantas malang-malang putung wani mbelani kang bener.

uga dadi lananging jagad amarga janaka bisa nglakani telung perkara. sabar. welas asih. 2) Kapan wae ana peperangan Janaka mesti unggul. jujur.3. NAKULA Watak & Sifat: jujur.alus. yaiku : 1) Kapan wae Dtewa ngudunake wahyu Janaka bisa nampa. RADEN JANAKA Watak & Sifat: alus. ntriman. 4. 3) Ngendi wae ana wanita kang ayu banget janaka mesti ana.sabar.lan bisa njaga wadi. .

jujur.bijaksana 6.Sadewa Sifat & Watak:adil. lan ugal-ugalan.5.pinther. . Dursasana Sifat & Watak: angkara murka. sewenang-wenang. degsiya.

Abimanyu Sifat & Watak:satriya kang bagus citrane. . 8.Kresna Sifat & Watak :Sekti. alus budine.pinther. nanging watake getapan (gampang nesu) lan gampang mara-tangan.7.alus budine.

10.9.alus budine.bijaksana.sekti. .pemaaf.Srikandi Sifat & Watak:Pinther.Baladewa Sifat & Watak: watake getapan (gampang nesu).keras ati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful