PARAGA WAYANG

1.PUNTADEWA

Watak : angin, bumi, geni, segara, mbulan, lintang, srengenge. Sifat : jujur, sabar, temen, loman seneng weweh.

2. WERKUDARA

Watak & Sifat: jujur, jejeg, rawe-rawerantas malang-malang putung wani mbelani kang bener.

welas asih. sabar. uga dadi lananging jagad amarga janaka bisa nglakani telung perkara. 2) Kapan wae ana peperangan Janaka mesti unggul. 3) Ngendi wae ana wanita kang ayu banget janaka mesti ana. 4. . NAKULA Watak & Sifat: jujur. ntriman.alus.lan bisa njaga wadi. yaiku : 1) Kapan wae Dtewa ngudunake wahyu Janaka bisa nampa.3. jujur. RADEN JANAKA Watak & Sifat: alus.sabar.

Sadewa Sifat & Watak:adil.jujur.bijaksana 6. Dursasana Sifat & Watak: angkara murka. degsiya.5. sewenang-wenang.pinther. . lan ugal-ugalan.

.Abimanyu Sifat & Watak:satriya kang bagus citrane.pinther. nanging watake getapan (gampang nesu) lan gampang mara-tangan.alus budine.Kresna Sifat & Watak :Sekti.7. alus budine. 8.

pemaaf.alus budine.Srikandi Sifat & Watak:Pinther.keras ati.sekti. 10. .Baladewa Sifat & Watak: watake getapan (gampang nesu).9.bijaksana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful