PARAGA WAYANG

1.PUNTADEWA

Watak : angin, bumi, geni, segara, mbulan, lintang, srengenge. Sifat : jujur, sabar, temen, loman seneng weweh.

2. WERKUDARA

Watak & Sifat: jujur, jejeg, rawe-rawerantas malang-malang putung wani mbelani kang bener.

ntriman.alus. NAKULA Watak & Sifat: jujur. welas asih. jujur. 3) Ngendi wae ana wanita kang ayu banget janaka mesti ana. uga dadi lananging jagad amarga janaka bisa nglakani telung perkara. sabar. 4. 2) Kapan wae ana peperangan Janaka mesti unggul. .sabar.3.lan bisa njaga wadi. yaiku : 1) Kapan wae Dtewa ngudunake wahyu Janaka bisa nampa. RADEN JANAKA Watak & Sifat: alus.

bijaksana 6. sewenang-wenang.5. Dursasana Sifat & Watak: angkara murka.pinther.jujur. lan ugal-ugalan. .Sadewa Sifat & Watak:adil. degsiya.

pinther. . 8.Abimanyu Sifat & Watak:satriya kang bagus citrane. alus budine.7. nanging watake getapan (gampang nesu) lan gampang mara-tangan.alus budine.Kresna Sifat & Watak :Sekti.

alus budine.pemaaf.keras ati.Baladewa Sifat & Watak: watake getapan (gampang nesu). . 10.sekti.bijaksana.9.Srikandi Sifat & Watak:Pinther.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful