Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 TINGKATAN 1, 2 DAN 3 Peperiksaan Aspek R Ai Meringkaskan karangan - Pendidikan - Ekonomi - Sains

dan Teknologi - Disiplin / Sosial - Kemiskinan - Alam Sekitar - Kempen Kerajaan - Kesihatan - Kebudayaan - Pelancongan - Kekeluargaan Pemahaman Petikan (3) Karangan Bahan Rangsangan Graf Palang Graf Garisan Carta Pai Gambar Ganbar Rajah Jadual S T R S T R S T : Penggal 1 / Penggal 2 Konstruk Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Tahun : Sintesis Penilaian 2009 Bil. Item Catatan

A1

Aii B

ii(1)

ii(3)

ii(2)

Karangan a. Karangan Tidak Berformat Keperihalan Pendapat Bincangkan Imaginasi Cerita Peribahasa Fakta b. Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi Surat Kiriman Tidak Rasmi Ucapan Ceramah Syarahan Perbahasan Wawancara Berita Komsas (Novel) Tingkatan 1: LDDSS Tingkatan 2: TKP Tingkatan 3: Ekspedisi a) Sinopsis b) Tema c) Persoalan d) Watak e) Perwatakan f) Latar tempat

C2 C4 C5

C1

C3

g) Latar Masa h) Latar Masyarakat i) Teknik Plot / Penceritaan j) Plot k) Nilai l) Mesej dan Pengajaran