PENGURUSAN FAIL PANITIA BAHASA ARAB SK GURUN (P) SESI 2012.

FAIL 1 PERKARA Surat dan Minit Mesyuarat Panitia  Surat Panggilan Mesyuarat Panitia  Minit Mesyuarat Panitia Tahun Semasa  Minit Curai Surat Menyurat, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Surat Siaran/Edaran  Surat Menyurat  Surat Pekeliling Ikhtisas  Surat Siaran/Edaran Profil dan Maklumat Guru  Carta Organisasi Panitia Bahasa Arab  Butiran Peribadi Guru Bahasa Arab  Jadual Peribadi Guru Bahasa Arab  Perkembangan Staf / Surat Kursus / Surat Lantikan / Sijil Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran  Sukatan Pelajaran Bahasa Arab  Huraian Sukatan Pelajaran (Tahun 3-6)  Rancangan Pelajaran Tahunan ( Tahun 3-6 ) Perancangan Peningkatan Panitia  Perancangan Strategik Jangka Panjang (3 Tahun)  Perancangan Tahunan Semasa Rekod & Analisa Pencapaian Ujian / Peperiksaan  Senarai Nama Murid Tahun Semasa  Takwim Peperiksaan Tahun Semasa  Jadual Peperiksaan Tahun Semasa  Rekod Pencapaian Peperiksaan  Analisa Pencapaian Peperiksaan  Borang PKSR Bulanan (Tahun 3)  Post Mortem Dan Penambahbaikan  Kontrak Latihan Murid Pencerapan dan Penyemakan Buku Latihan  Jadual Pencerapan GB/PK/KP  Laporan Pencerapan GB/PK/KP  Jadual Semakan Buku Latihan GB/PK/KP Persatuan Bahasa Arab (Kokurikulum)  Minit Mesyuarat Persatuan  Perancangan Tahunan Persatuan  Carta Organisasi Persatuan  Perlembagaan Persatuan  Senarai Nama Ahli Persatuan  Rekod Kehadiran Ahli  Laporan Aktiviti Mingguan Bank Soalan  Soalan-Soalan Tahun Lalu  Soalan Ujian / Peperiksaan Tahun Semasa Pengurusan Kewangan  Anggaran Perbelanjaan Program/Aktiviti Tahunan  Penyata Kewangan  Lampiran Invois dan Resit Pembelian Pengurusan Stok dan Inventori  Buku Stok dan Inventori Bahan P&P/BBM  Rekod Penggunaan BBM Laporan dan Dokumentasi (Program/Aktiviti Panitia)  Kertas Kerja Program / Aktiviti  Laporan Dan Dokumentasi Program / Aktiviti KSSR (Rujuk Lampiran A)  Fail Portfolio Perkembangan Murid ADA TIADA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

8. 4. 2. 2. 13. 2. 14. Fail Portfolio Showcase 4. buku skrap. 11. 17. Maklumat murid Laporan pencapaian standard prestasi bagi mata pelajaran Bahasa Arab Graf perkembangan murid bagi mata pelajaran Bahasa Arab Catatan refleksi/ulasan guru mata pelajaran Bahasa Arab Evidens terbaik bagi mata pelajaran Bahasa Arab Laporan perkembangan keseluruhan (graf/carta perkembangan murid) bagi mata pelajaran Bahasa Arab   1. 9. Fail Portfolio Showcase Lampiran A : (Fail KSSR) Bil. 12. 15. folio. Jenis Fail 1. Isi Kandungan Maklumat murid Isi kandungan Dokumen Standard Prestasi Tahun 1/Tahun 2 Borang pencapaian prestasi individu Graf perkembangan murid secara individu bagi mata pelajaran Bahasa Arab Catatan refleksi/ulasan guru mata pelajaran Bahasa Arab Instrumen pentaksiran & evidens bahan (Folio. Fail Portfolio Guru    1 fail sahaja Cadangan : (Ring File) Disimpan oleh guru mata pelajaran Bahasa Arab . pemilihan anugerah dll Akan dibawa sehingga tahun 6 3. 4. 5. kad ucapan. 7. 10. 5. ujian lisan. 3. ujian bertulis dll) Evidens murid (borang pentaksiran individu) Salinan slip laporan pentaksiran (SPPBS) online Catatan 1. 8. 9. 6. Maklumat guru Jadual waktu mengajar Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab Tahun 1 & 2 Dokumen Standard Prestasi Bahasa Arab Tahun 1 & 2 Instrumen & Lampiran (simpanan guru) Evidens Murid (borang pentaksiran individu & kelompok) Instrumen pentaksiran berdasarkan 4 kemahiran & Evidens Bahan untuk simpanan guru (buku skrap. Fail Portfolio Perkembangan Murid    1 fail setiap murid Cadangan : (Pocket File) Disimpan oleh Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab     1. 3. kad ucapan dll) Salinan Sijil kursus KSSR (Tahun 1 & 2) Salinan surat pelantikan sebagai pentaksir oleh pihak sekolah Jadual pelaksanaan pentaksiran KSSR Salinan slip laporan pencapaian prestasi murid KSSR (SPPBS) online Rancangan pengajaran tahunan Post mortem & penambahbaikan Salinan modul teras asas & modul tema KSSR Takwim perancangan tahunan Surat pekeliling ikhtisas pelaksanaan KSSR Surat siaran pelaksanaan modul elektif KSSR 1 fail setiap murid Cadangan : (Pocket File) Disimpan oleh Guru Kelas Cadangan : Sediakan 1 salinan fail untuk Panitia Bahasa Arab Kandungan pameran diambil dari Portfolio Perkembangan Murid (yang terbaik sahaja) untuk rujukan keseluruhan prestasi murid bagi memberi penghargaan. 5. 2. 7. 3. 16. 6. 6.