Anda di halaman 1dari 2

Surat Perjanjian Sewa Kenderaan

Tarikh : 26 Jun 2012

Masa : ____________________

Perjanjian ini adalah antara MOHD NAZRI BIN MASH TUKI No.KP 721218105885
dengan
___________________________________ No.KP : ___________________________
Alamat :

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

No.Tel

: _____________________________________

No pendaftaran lessen memandu : ______________________


Tarikh Tamat Lesen Memandu

:______________________

Saya ____________________________ dengan ini berjanji akan mematuhi syarat-syarat sewa


kenderaan yang bernombor WMB 5390 jenis Naza Ria( MPV). Saya berjanji akan
bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kecacatan kenderaan ini yang disebabkan
kecuaian saya semasa saya menyewa kenderaan ini. Saya berjanji akan menanggung kos
kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian saya. Dengan ini saya mengaku bahawa saya
memahami terma perjanjian ini.

Yang benar

Saksi

_________________________

___________________________

No.KP ___________________

(
No.KP ______________________