Anda di halaman 1dari 2

PERJANJIAN SEWA KERETA RAO_CAR RENTAL

PERJANJIAN PENYEWAAN KERETA UNTUK KERETA BERPENDAFTARAN MAW 7883 JENIS WIRA WARNA KELABU DIANTARA TINES A/L ATHINARAYANAN 940101-07-5627 (TUAN KERETA) DAN NAMA : NO. I/C :.. NO. TEL : ... (PENYEWA) PADA

TARIKH.....JAM.. HINGGA TARIKHJAM.. MAKA PENYEWA DISINI BERSETUJU DENGAN TUAN KERETA SEPERTI BERIKUT: 1.Membayar sewa pada hari sepertimana DITETAPKAN. 2.Bertanggungjawab atas kehilangan pada kereta. 3.Bertanggungjawab membayar segala bil-bil atau saman-saman yang dikenakan pada kereta tersebut semasa penyewaan ini berjalan. 4.Tidak menggunakan dan membenarkan kereta tersebut digunakan untuk Aktiviti Jenayah dan Maksiat. 8.Bertanggungjawab membaiki sebarang kerosakan yang disebabkan oleh

Penyewa atau Penumpang yang dibawa.Membaiki dibahagian yang Berkenaan atau membayar kepada Tuan kereta semua perbelanjaan yang Dibelanjakan bagi membaiki kerosakan itu. 9. Menyerahkan kembali kereta tersebut dengan keadaan baik dan bersih kepada Tuan kereta apabila tempoh perjanjian penyewaan ini tamat atau pun ditamatkan mengikut syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian.

PADA MASA MENYAKSIKAN HAL-HAL DI ATAS pihak-pihak yang tersebut dalam Perjanjian ini telah menurunkan di sini tandatangan mereka pada hari bulan dan tahun yang tersebut di atas.

(Tuan Kereta ) Nama: Tines a/l Athinarayanan No. Kad Pengenalan: 940101-07-5627 Tarikh:

(Penyewa) : Nama : KadPengenalan: Tarikh :

(Penjamin ) Nama: No. KadPengenalan: Tarikh:

(Saksi) Nama : KadPengenalan: Tarikh :