Anda di halaman 1dari 8

4

...................................................... :

...................................................... :

KERTAS 2

MODUL KECEMERLANGAN

BAHASA ARAB
BULAN MEI
KERTAS 2
TAHUN 4
2012

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi TUJUH bahagian iaitu


2. Jawab semua soalan.

dan

-- -
-
-
- - / -- -
(

-
- -
(

-
/ - - - -
BILIK GURU BESAR

-
( -- - / - - - -

- -- -
-
( - - / - -

- -
-
/
(- -

) (

) (

.
)_____ . (

.
(
)

.
) (

) ( .

.

) (

) (.
5

) (


- - - .
.
____________________________.

- -
- .
.
____________________________.

-
- .

.
____________________________.

- - - .
.
____________________________.
. - - - .
____________________________.

) (

.
) / (

.
(
) /.
/ (
)


.
) / (

,

.
(

/
)

) (

.
-

) (