Anda di halaman 1dari 44

SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

1249/1 No. Kad Pengenalan


Sejarah
Kertas 1
September. Angka Giliran
2009
1 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009.

SEJARAH

Kertas 1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan AM :

1. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C , dan D.

2. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan.

3. Jawab semua soalan.

Kertas ini mengandungi 13 halaman bercetak

@PKPSM Pahang
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

1 • Syed Naquib al-Attas


• Richard Sullivan

Apakah persamaan kedua-dua sarjana di atas berkenaan konsep


tamadun?

A Merangkumi keadilan dan kesempurnaan


B Merangkumi pembangunan lahiriah
C Merangkumi pembangunan rohaniah
D Merangkumi pembangunan lahiriah dan kerohanian

Pusat ibadat

Zigurat Pusat perdagangan

2 Rajah di atas menunjukkan fungsi Zigurat dalam tamadun Mesopotamia.


X ialah

A kerajaan pusat
B pusat bandar
C pusat pentadbiran
D pusat penyimpanan khazanah negara

3 Apakah prinsip utama yang menjadi teras perundangan Tamadun China


pada zaman Dinasti Chin?

I Hukuman berat
II Bersifat kolektif
III Sebagai pemulihan
IV Keputusan pembesar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

2 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

Sarjana

Petani

Tukang

Pedagang

4 Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran


Confucius.
Mengapakah Confucius meletakkan golongan petani dalam status yang
lebih tinggi?

A Golongan petani merupakan golongan yang kaya


B Golongan petani lebih berilmu pengetahuan
C Golongan petani lebih taat setia kepada raja
D Golongan petani merupakan tulang belakang ekonomi

Funan

Kerajaan Agraria
Angkor

5 Perkembangan pertanian kerajaan-kerajaan tersebut dipengaruhi oleh

A tenaga buruh yang ramai


B kedudukan yang strategik
C sistem pengairan yang baik
D teknik pertanian yang moden

6 Apakah manfaat masyarakat maritim yang mempunyai kemahiran


membuat perahu dan kapal layar dalam kerajaan awal di Asia Tenggara?

A Membentuk kerajaan berasaskan aktiviti kelautan


B Menggalakkan aspek penerokaan dan penjelajahan
C Menjadi sumber pekerjaan utama penduduk pesisir pantai
D Menjadi tumpuan para pedagang memperbaiki kerosakan kapal

3 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

Pada 6 Ogos tahun 610M., bersamaan 17 Ramadhan, wahyu yang


pertama telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. menerusi
Jibril.

7 Apakah implikasi turunnya wahyu tersebut?

A Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pesuruh Allah


B Bermula era baru dalam sejarah tamadun masyarakat Arab Jahiliah
C Berlaku penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah
D Penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka

8 Apakah langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk


mengurangkan tekanan dan penindasan kaum Quraisya terhadap Islam?

I berhijrah ke Habsyah
II berhijrah ke Taif
III berhijrah ke Syam
IV behijrah ke Madinah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Tarikh Peristiwa
621 Masihi Perjanjian Aqabah Pertama

9 Apakah isi penting Perjanjian Aqabah Pertama di atas?

A Orang Madinah memeluk agama Islam


B Orang Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah
C Orang Madinah menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w.
D Orang Madinah berjanji akan beriman kepada Allah

4 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

Pembukaan semula kota Makkah

10 Apakah faktor utama yang membawa kepada kejayaan pembukaan


semula kota Makkah?

A Pengislaman Abu Suffian dan Abbas


B Bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah
C Jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung
D Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w.

11 Bagaimanakah Saidina Umar bin al-Khattab dilantik menjadi khalifah?

A Melalui musyawarah atau syura


B Melalui cadangan satu nama sahaja
C Melalui pemilihan daripada beberapa calon
D Melalui pencalonan oleh sekelompok masyarakat

12 Antara berikut yang manakah merupakan punca perpecahan masyarakat


Islam semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq?

I Kewujudan orang Islam yang murtad


II Kewujudan gerakan golongan al-Riddah
III Kewujudan golongan mawali
IV Kewujudan tentera Parsi dan Rom

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

• Kerajaan Bani Abbasiyah


• Kerajaan Turki Uthmaniyah
13 Apakah persamaan kedua-dua buah kerajaan dalam pengubahsuaian
sistem pemerintahan berasaskan Islam di Asia Tenggara?

A Memperkenalkan institusi kesultanan


B Memperkenalkan amalan protokol
C Memperkenalkan Adat Perpatih
D Memperkenalkan Adat Temenggung

5 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

14 Islam telah mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara


sejak dahulu lagi.
Apakah nilai-nilai murni yang disarankan dalam bidang ekonomi?

A Amalan riba
B Berjimat cermat
C Mencari rezeki yang tidak halal
D Perbuatan mengemis

Mengandungi unsur keagamaan.


X Berkaitan dengan kepahlawanan Saidina Ali
Diiringi pukulan rebana besar, rebana kecil serta gong

15 X merujuk kepada

A Seni dikir
B Puisi Ghazal
C Tarian Dabus
D Nyanyian Nazam

Seikat seperti sirih


Serumpun seperti serai
Sedencing seperti besi

16 Apakah nilai murni yang ditekankan melalui kata-kata perbilangan di atas?

A Perpaduan
B Kerjasama
C Persahabatan
D Bermasyarakat

6 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

17 Mengapakah masyarakat Eropah mengalami Zaman Gelap?

I Kemerosotan perdagangan
II Kemerosotan sistem feudal
III Kemerosotan golongan baron
IV Kemerosotan ilmu pengetahuan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

18 Pada tahun 1842, Akta Lombong telah digubal bagi melindungi


kepentingan pekerja di Britain.
Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut?

A Penggunaan mesin ditegah


B Pengambilan buruh mahir ditingkatkan
C Melarang wanita bekerja di lombong arang batu
D Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

Pasaran yang kecil

Ekonomi X Menggunakan teknologi mudah

Modal yang kecil

19 Aktiviti ekonomi X menghasilkan pengeluaran dalam skala yang kecil.


Apakah ekonomi X?

A perdagangan
B sara diri
C komersial
D dwi ekonomi

7 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

“Pada mulanya saya diambil oleh kheh-


thau. Selepas itu saya buat perjanjian
untuk bekerja dengan majikan bagi
menjelaskan hutang saya.”
Seorang buruh
dari China

20 Merujuk kata-kata di atas, buruh tersebut datang ke Tanah Melayu melalui

A Sistem Kontrak
B Sistem Tiket Kredit
C Sistem Pengambilan Kakitangan
D Sistem Pengambilan Rumah Kongsi

• Pertugal
• Sepanyol

21 Negara-negara barat di atas melaksanakan dasar inperialismenya di Asia


Tenggara pada kurun ke-16.
Apakah tujuan asal dasar tersebut?

A Meluaskan tanah jajahan


B Menguasai perdagangan rempah ratus
C Menyebarkan agama Kristian
D Mentamadunkan penduduk Asia Tenggara

Tahun Peristiwa
1932 Revolusi Thai

22 Apakah implikasi peristiwa di atas kepada Thailand?

A Menukar nama Siam kepada Thailand


B Menamatkan sistem raja berkuasa mutlak
C Thailand menjadi sebuah negara berdaulat
D Berakhirnya penguasaan ekonomi oleh orang China

8 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

23 Mengapakah Rentap menyerang pasukan James Brooke di Nanga


Skrang?

A Menghalau James Brooke


B Membunuh James Brooke
C Menyekat pengaruh James Brooke
D Menghalang kezaliman James Brooke

24 Apakah faktor luar yang mempengaruhi nasionalisme di Tanah Melayu


sebelum Perang Dunia Kedua?

I Kesedaran politik di Tanah Melayu


II Gerakan Pan-Islamisme Sedunia
III Gerakan ideology komunis sedunia
IV Pengaruh Siam yang mampu mengekalkan kedaulatannya

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

25 Mengapakah Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap sebagai pertubuhan


politik pertama di Tanah Melayu?

A Diasaskan oleh tokoh politik tempatan


B Berjaya menganjur Kongres Melayu
C Pertubuhan Melayu yang bersifat kebangsaan
D Memulakan perjuangan kebebasan daripada penjajahan

26 Apakah ciri keistimewaan pembentukan kerajaan Islam di Madinah


berbanding proses pembentukan negara bangsa di Eropah?

A Penyatuan melalui prinsip Islam


B Dijayakan oleh khalifah
C Hanya memberi tumpuan kepada umat Islam
D Menolak segala fahaman yang berunsur Barat

9 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

27 Sultan Muhammad II membentuk Sistem Jemaah Menteri untuk


memperkemaskan sistem pentadbiran di Kelantan.
Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Sistem Jemaah Menteri?

A Setiap badan Jemaah Menteri diketuai oleh kerabat diraja


B Setiap Jemaah Menteri dianggotai oleh empat pembesar
C Menteri menentukan bidang kuasa Sultan Kelantan
D Menteri berkuasa mutlak dalam pentadbiran

28 Orang Melayu telah mengadakan rapat umum bagi menunjukkan


bantahan terhadap Malayan Union kepada ahli-ahli parlimen British.

Siapakah ahli parlimen British yang dimaksudkan dalam pernyataan di


atas?

I Sir Harold Briggs


II L.D. Gammans
III David Reese Williams
IV Sir Edward Gent

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

29 Permuafakatan dan kegigihan Raja-raja Melayu berserta pembesar


Melayu dalam memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu diibaratkan
seperti peribahasa

A Bagai menatang minyak yang penuh


B Bagai bulan jatuh ke riba
C Bagai aur dengan tebing
D Bagai ular meyusur akar

10 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

• Rukun Tiga Belas


• Rosli Dhobi

30 Gerakan penentangan di atas telah berlaku di Sarawak namun tidak berjaya.


Mengapa?

A Kesedaran kebangsaan di Sarawak merosot


B Kedudukan British di Sarawak terlalu kukuh
C Pemimpin Sarawak tidak bersatu
D Gerakan tidak mendpat sokongan penduduk tempatan

Perpaduan kaum adalah asas


kemerdekaan bagi Tanah Melayu.
Dato` Onn bin Ja`afar

31 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah langkah pertama tokoh di atas


ke arah kemerdekaan Tanah Melayu?

A Menerima ahli bukan Melayu ke dalam UMNO


B Memulakan rundingan dan kerjasama dengan kaum lain
C Mencalonkan Tunku Abdul Rahman sebagai penggantinya
D Membubarkan UMNO untuk menubuhkan parti pelbagai kaum

Tarikh Peristiwa

Februari 1956 Rombongan Kemerdekaan

32 Apakah hasil yang dibawa pulang oleh rombongan di atas dari London?

A Perpaduan kaum
B Tanah Melayu mendapat kemerdekaan
C Pengikhtirafan gabungan UMNO-MCA-MIC
D Suruhanjaya mengkaji perlembagaan baru Tanah Melayu

11 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

Sultan Brunei : Beta bersetuju dengan Gagasan Malaysia


Pembesar : Tapi tuanku, ada sebuah parti yang menentang.

33. Berdasarkan dialog di atas, siapakah pemimpin parti tersebut?

A A.M. Azahari
B Donald Stephen
C Datu Mustapha
D Temenggung Jugah

Ganyang Malaysia – 20 Januari 1963

34 Hubungan tegang antara Malaysia dan Indonesia telah tamat apabila


peristiwa di atas dihentikan oleh Indonesia.
Apakah yang menamatkan peristiwa di atas?

A Kekalahan Indonesia
B Kejatuhan Soekarno
C Campurtangan Amerika Syarikat
D Arahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

35 Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi.


Apakah peranan perlembagaan?

A Menentukan kesahihan undang-undang


B Menjamin kestabilan sesebuah negara
C Membuat pembahagian kuasa
D Melindungi kepentingan rakyat

12 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

36 Antara berikut, yang manakah menerangkan bidang kuasa Yang di-Pertuan


Agong?

I Melantik wakil rakyat


II Melantik Perdana Menteri
III Mengisytiharkan undang-undang darurat
IV Menggubal dasar-dasar kerajaan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Rukun Negara - Diisytihar pada 31 Ogos 1970

37 Berdasarkan pernyataan di atas, Rukun Negara merupakan ideologi


negara untuk

A dijadikan panduan dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat


B dihayati dan dijadikan amalan dalam kehidupan harian
C dibanggai kerana merupakan identiti bangsa yang merdeka
D diyakini sebagai cara hidup ke arah kesejahteraan rakyat

Cabaran kelima
Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal,
dan bertoleransi.

38 Apakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?

I Tidak bertindak melulu


II Sedia menerima perubahan
III Sentiasa bersifat terbuka
IV Bangga dengan apa yang dicapai

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

13 [Lihat sebelah
SULIT PAHANG SPM TRIAL 09 1249/1

39 Apakah matlamat penubuhan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)?

A Mengekalkan keamanan dunia


B Membina semangat setia kawan dalam kalangan negara anggota
C Mengeratkan hubungan sesama negara Islam
D Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota

40 Selain memberi sumbangan dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC),


Malaysia turut mendapat bantuandaripada pertubuhan ini.
Antara berikut, manakah hasil bantuan daripada OIC?

I Bank Islam
II Pusat Islam
III Lembaga Tabung Haji
IV Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

14 [Lihat sebelah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN 5 TAHUN 2009

JAWAPAN SEJARAH KERTAS 1249/1

NO. SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT


1 C 5
2 D 13
3 A 47
4 D 63
5 C 76
6 B 80
7 B 107
8 D 113
9 D 119
10 C 135
11 B 143
12 A 145
13 A 185
14 B 191
15 C 207
16 A 208
17 D 215
18 C 236
19 B 244
20 B 254
21 B 3
22 B 22
23 D 34
24 A 45-48
25 D 56
26 A 71
27 B 82
28 B 101
29 C 110
30 C 111
31 B 119-120
32 D 124
33 A 145
34 B 147
35 B 163
36 B 168
37 B 211
38 A 221
39 C 251
40 D 252
1249/2 No. Kad Pengenalan
Sejarah
Kertas 2
September Angka Giliran
2009
2 ½ jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009.

SEJARAH

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa


1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian Soalan Markah
Bahagian A dan Bahagian B
1
1
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga A 22
Soalan dalam Bahagian B A 33
4
3. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada 4
kertas jawapan yang berasingan yang disediakan
55
4. Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar B 66
bersama dengan kertas jawapan Bahagian B B 7
7
8
9
Kertas ini mengandungi 9 halaman bercetak JUMLAH

@PKPSM Pahang
SULIT 1249/2

Bahagian A

[ 40 markah ]

Jawab semua soalan.

1 Ilustrasi di atas menunjukkan tinggalan bandar terancang tamadun Indus.

(a) Namakan dua bandar terancang tersebut.

(i) ......................................................................................................

(ii) ......................................................................................................
[2 markah]

(b) Nyatakan tiga ciri bandar terancang dalam tamadun Indus.

(i) ......................................................................................................

(ii) ......................................................................................................

(iii) ......................................................................................................
[3 markah]

(c) Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan bandar tersebut?

..................................................................................................................
[1 markah]

2 [ Lihat sebelah
SULIT 1249/2

(d) Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat Indus dapat membina


bandar yang terancang?

(i) ...........................................................................................................

.(ii) ..........................................................................................................
[2 markah]

(e) Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi


dalam memajukan negara kita?

(i) ...........................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................
[2 markah]

3 [ Lihat sebelah
SULIT 1249/2

Masyarakat Melayu mempunyai peraturan hidupnya tersendiri.


Peraturan tingkah laku yang dipersetujui ini kemudiannnya telah
digubal menjadi undang – undang.

2. a) Namakan dua jenis undang – undang yang terdapat dalam masyarakat


Melayu.

i) ......................................................................................................................

ii) ......................................................................................................................
[ 2 markah ]

b) Berikan tiga perkara yang terkandung dalam Undang- undang Melaka/


Hukum Kanun Melaka.

i) ......................................................................................................................

ii) ......................................................................................................................

iii) ......................................................................................................................
[ 3 markah ]

c) Nyatakan pengaruh Islam terhadap sistem perundangan masyarakat Melayu.

i) ......................................................................................................................

ii) ......................................................................................................................

iii) ......................................................................................................................
[ 3 markah ]

d) Apakah kepentingan undang – undang terhadap negara?

i) ......................................................................................................................

ii) ......................................................................................................................
[ 2 markah ]

4 [ Lihat sebelah
SULIT 1249/2

Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf sebagai


sebuah negara dan bangsa. Walaupun kerajaan ini telah
runtuh pada tahun 1511, namun warisannya tetap unggul dan
masih terus diamalkan di Negeri-Negeri Melayu kecuali
Negeri Sembilan.

3 (a) Berikan dua ciri bagi negara dan bangsa kerajaan Kesultanan Melayu Melaka.

(i) ...........................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................
[ 2 markah ]

(b) Senaraikan warisan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan


di Negeri-Negeri Melayu.

(i) ...........................................................................................................

(ii) ..........................................................................................................

(iii) ...........................................................................................................
[ 3 markah ]

(c) Sistem pemerintahan di Negeri Sembilan amat berbeza dengan Negeri-


Negeri Melayu yang lain.
Nyatakan amalan sistem pemerintahan bagi negeri ini.

(i) ...........................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................

(iii) ...........................................................................................................
[ 3 Markah ]

(d) Pada pandangan anda, bagaimanakah kita sebagai warganegara dapat


memperkukuh negara dan bangsa Malaysia?

(i) ...........................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................
[ 2 markah ]

5 [ Lihat sebelah
SULIT 1249/2

Bendera kebangsaan yang dikenali juga dengan nama Jalur


Gemilang merupakan salah satu lambang kedaulatan bagi
negara kita Malaysia.

4(a) Apakah peranan Majlis Perundangan Persekutuan dalam menentukan


pemilihan bendera kebangsaan?

(i) ...........................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................
[ 2 markah ]

(b) Berikan maksud bagi lambang-lambang berikut;

(i) Warna Kuning

...........................................................................................................

(ii) Bulan Sabit

...........................................................................................................

(iii) Bintang Berpecah Empat Belas

...........................................................................................................

[ 3 markah ]
(c) Mengapakah bendera kebangsaan penting kepada kita?

(i) ...........................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Sebagai generasi muda, bagaimanakah anda harus berusaha untuk


mengukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia?

(i) ...........................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................

(iii) ...........................................................................................................
[3 markah]

6 [ Lihat sebelah
SULIT 1249/2

Bahagian B
[ 60 markah ]

Jawab tiga soalan sahaja.

.5. (a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, senaraikan ciri-ciri kerajaan -


kerajaan Maritim.
[ 6 markah ]

(b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Kedah Tua sebagai


Kerajaan Maritim di Asia Tenggara?
[ 9 markah ]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah kerajaaan maritim perlu berbaik-baik dan
bekerjasama dengan kerajaan agraria?
[ 5 markah ]

Kerajaan Bani Abbasiyah telah terbentuk pada tahun 750 Masihi dan
mencapai kegemilangan pada abad ke-9 Masihi. Zaman ini telah
memperlihatkan peranannya sebagai pusat intelektual dan keilmuan
yang telah menyumbang kepada perkembangan ketamadunan dunia
secara keseluruhannya.

6 (a) Kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah telah membawa kepada


terbentuknya Kerajaan Bani Abbasiyah.
Jelaskan. [ 6 markah ]

(b) Terangkan sumbangan kerajaan ini dalam bidang keilmuan.


[10 markah ]

(c) Pada pandangan anda, apakah usaha yang harus dilaksanakan oleh
Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu?
[4
markah ]

7 [ Lihat sebelah
SULIT 1249/2

7. a) Pentadbiran penjajah yang mengamalkan diskriminasi dan penindasan


tidak disenangi oleh penduduk tempatan telah mencetuskan gerakan
nasionalisme.
Jelaskan faktor – faktor pencetus gerakan nasionalisme di Asia Tenggara.
[ 7 markah ]

b) Berdasarkan tokoh – tokoh di bawah, nyatakan sumbangan mereka dalam


gerakan nasionalisme di asia Tenggara .

i) Jose Rizal [ 3 markah ]


ii) Raden Adjeng Kartini [ 3 markah ]
iii) Phibul Songram [ 3 markah ]

c) Sebagai generasi selepas merdeka , apakah iktibar yang boleh anda


diperolehi daripada perjuangan nasionalis silam ?
[ 4 markah ]

Pembentukan Malaysia telah berjaya menggabungkan


Persekutuan Tanah Melayu dengan negara – negara
jirannya bagi kepentingan bersama.

8. a) Pada pendapat anda, sejauhmanakah aspek politik, ekonomi dan sosial


mempengaruhi pembentukan Malaysia.
[ 8 markah ]

b) Jelaskan peranan Suruhanjaya Cobbold dalam proses pembentukan


negara Malaysia.
[ 8 markah ]

c) Kejayaan pembentukan Malaysia membuktikan ketokohan pemimpin –


pemimpin tempatan.Berikan pendapat anda.
[ 4 markah ]

8 [ Lihat sebelah
SULIT 1249/2

Dasar Luar Malaysia


• Tahap Pertama - 1957 – 1970
• Tahap Kedua - 1972 – 1976
- 1976 – 1981
• Tahap Ketiga - 1981 – 2003

9. (a). Huraikan faktor-faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara
Malaysia.
[ 9 markah ]

(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan perkembangan dasar luar


Malaysia pada tahap kedua.
[ 6 markah ]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah dasar luar negara amat penting bagi
sesebuah negara?
[ 5 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

9 [ Lihat sebelah
SULIT 1249/2 1

Soalan Butiran Markah


1 (a) F1 Mohenjo Daro 1
F2 Harappa 1
Maks. [2m]

1 (b) F1 Bandar dikelilingi oleh tembok 1


F2 Terbahagi kepada dua bahagian 1
F3 Bahagian utama – pusat pentadbiran/keagamaan/
tempat mandi /awam / tempat penyimpanan hasil pertanian 1
F4 Bahagian kedua – kawasan perumahan 1
F5 Disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat 1
F6 Dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus dan 1
bersambung antara satu sama lain
F7 Setiap bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang 1
F8 Bandar- bandar ini juga dihubungi dengan sungai yang berfungsi
sebagai jalan perhubungan 1
F9 Menggunakan batu bata daripada tanah liat 1
F10 Dihasilkan melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi 1
Maks [3m]

1 (c) F1 Kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar 1


F2 Peningkatan penghasilan pertanian 1
F3 Pertambahan jumlah penduduk 1
Maks [1 m ]

1 (d) F1 Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri 1


F2 Matematik 1
F3 Kesenian 1
F4 Teknologi pembakaran batu bata 1
F5 Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun
Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir 1
Maks [2m]

1 (e) F1 Hubungan dengan tamadun lain membolehkan kedua-dua pihak 1


memperoleh manfaat
F2 Berlaku pertukaran teknologi 1
F3 Menerima pengaruh dari luar yang disesuaikan dengan keadaan
dan suasana tempatan 1
F4 Peningkatan kemahiran 1
F5 Peningkatan dalam aspek seni bina 1
F6 Keamanan dan kedamaian merupakan tunjang kekuatan
sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan 1
kecemerlangan
F7 Sesebuah masyarakat tidak akan mencapai kemajuan tanpa 1
membuat hubungan dengan negara/ pihak luar
F8 Sesebuah masyarakat tidak akan mencapai kemajuan tanpa 1
bertukar pandangan dengan pihak luar [2m]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 2

Maks.
Soalan Butiran Markah
2 (a) F1 Undang- undang bertulis 1
F2 Undang- undang tidak bertulis 1
Maks [ 2 m ]

2 (b) F1 Menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar 1


F2 Pantang larang di kalangan anggota masyarakat 1
F3 Hukuman terhadap kesalahan jenayah 1
F4 Undang- undang keluarga 1
F5 Permasalahan ibadah 1
F6 Jenis – jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu 1
Maks [3m]

2 (c) F1 Hukum - hukum Islam dijadikan asas undang- undang 1


F2 Memperkembangkan undang- undang bertulis seperti Undang-
undang Melaka/ Pahang/ Perak / Kedah /Johor. 1
F3 Kitab perundangan ini menjadi pencorak kepada perjalanan
pemerintahan dan pentadbiran kerajaan. 1
F4 Undang- undang Melaka/ Hukum Kanun Melaka 1
F5 Menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar 1
F6 Pantang larang di kalangan anggota masyarakat 1
F7 Hukuman terhadap kesalahan jenayah 1
F8 Undang- undang keluarga 1
F9 Permasalahan ibadah 1
F10 Jenis – jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu 1
F11 Terdapat peraturan khas berkaitan aktiviti maritim dan
perdagangan
C10a undang- Undang Laut Melaka/ Undang- undang Pelabuhan di 1
Kedah 1
F12 Undang- Undang Laut Melaka
F13 Menerangkan bahawa seorang nakhoda kapal diertikan sebagai 1
imam dan anak kapal sebagai makmum. [3m]
Maks

2 (d) F1 Menjamin keamanan negara/ kestabilan politik 1


F2 Kemakmuran negara 1
F3 Kemajuan ekonomi 1
F4 Keharmonian masyarakat 1
F5 Keadilan 1
F6 Perpaduan rakyat 1

( Terima mana – mana jawapan munasabah )


Maks [ 2 m ]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 3

Soalan Butiran Markah


3 (a) Ciri negara dan bangsa KMM
F1 Wilayah pengaruh 1
F2 Kedaulatan 1
F3 Keunggulan undang-undang 1
F4 Kerajaan 1
F5 Lambang-lambang 1
F6 Rakyat 1
Maks. [2m]
(b) Warisan KMM di Negeri-Negeri Melayu
F1 Sistem pemerintahan/Sistem Pembesar Empat Lipatan 1
F2 Adat istiadat 1
F3 Agama Islam 1
F4 Bahasa Melayu 1
F5 Penggunaan gelaran sultan 1
F6 Sistem pewarisan takhta 1
F7 Perundangan/kitab undang-undang/Undang-Undang Pahang/
Johor/Perak 1
Maks. [3m]
(c) Amalan sistem pemerintahan di NS
F1 Gelaran raja ialah Yang Dipertuan Besar 1
F2 Adat Perpatih/kedaulatan di tangan rakyat 1
F3 Mirip Persekutuan 1
F4 Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah 1
F5 Tidak mengamalkan kuasa mutlak 1
F6 Mengamalkan pengagihan kuasa mengikut peringkat 1
F7 Sistem memilih pemimpin mempunyai unsur demokrasi 1
F8 YDPB pemerintah tertinggi tetapi tidak berhak melantik pembesar 1
F9 Pelantikan pembesar oleh Undang/Lembaga/Buapak/Anak Buah 1
F10 YDPB mesti berunding dengan Undang bagi setiap keputusan 1
F11 Terdapat 4 luak utama 1
F12 Undang sebagai ketua luak 1
F13 Undang dipilih oleh Lembaga 1
F14 Tanggungjawab Undang melantik YDPB 1
F15 Di bawah Undang ialah Lembaga 1
F16 Lembaga dilantik oleh Buapak 1
F17 Lembaga ialah ketua suku anggota masyarakat 1
F18 Tanggungjawab Lembaga ialah menjaga suku masing-masing 1
F19 Juga bertanggungjawab melantik Undang 1
F20 Di bawah Lembaga ialah Buapak 1
F21 Buapak sebagai Ketua Perut 1
F22 Tanggungjawab Buapak ialah rujukan menyelesaikan masalah/
terutama adat 1
F23 Di bawah Buapak ialah Anak Buah/setiap anggota perut 1
Maks. [3m]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 4

3 (d) Bagaimana kita dapat mengukuhkan negara dan bangsa


Malaysia?

F1 Amalan toleransi/tolak ansur antara kaum 1


F2 Perpaduan yang jitu 1
F3 Hormat-menghormati budaya/agama kaum-kaum lain 1
F4 Cinta akan negara/semangat patriotik yang tinggi 1
F5 Sedia berkorban demi negara 1
F6 Memelihara nama baik negara 1
F7 Mematuhi perlembagaan negara/undang-undang 1
F8 Menempa nama/menjulang nama negara dalam pelbagai bidang 1
Menjadi warganegara cemerlang/gemilang/terbilang
F9 Menguasai kemahiran/pengetahuan/ilmu 1
F10 Menjadi inovatif/kreatif 1
F11 Mengamalkan warisan budaya/tradisi bangsa 1

(Terima mana-mana jawapan munasabah)


Maks. [2m]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 5

Soalan Butiran Markah


4 (a) Peranan MPP menghasilkan bendera kebangsaan

F1 Mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan 1


F2 Memilih tiga reka bentuk bendera ke peringkat akhir 1
F3 Meminta orang ramai memberikan pendapat tentang reka bentuk
bendera 1
F4 Meluluskan reka bentuk bendera 1
Maks. [2m]

(b) Maksud lambang pada bendera kebangsaan

F1 Melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu 1


F2 Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
Malaysia 1
F3 Melambangkan gabungan empat belas buah negeri dalam
Persekutuan Malaysia 1
Maks. [3m]

(c) Kepentingan bendera kebangsaan

F1 Membezakan Malaysia daripada negara lain 1


F2 Membangkitkan semangat perjuangan 1
F3 Menimbulkan rasa bangga rakyat terhadap negara 1
F4 Tanda ketaatan rakyat kepada raja dan negara 1
F5 Membangkitkan semangat patriotik warganegara Malaysia 1
F6 Sebagai simbol perpaduan 1
F7 Sebagai simbol kedaulatan negara 1
Maks. [2m]

(d) Usaha generasi muda untuk mengukuhkan jati diri

F1 Mempunyai semangat cinta akan negara/raja/pemimpin/patriotik 1


F2 Mempunyai rasa bangga terhadap negara 1
F3 Mengamalkan/meneruskan tradisi warisan bangsa 1
F4 Mengekang/tidak mengamalkan budaya luar/mengamalkan
budaya Malaysia 1
F5 Bertanggungjawab kepada diri/keluarga/sekolah/masyarakat/
agama/negara 1
F6 Mengamalkan nilai-nilai murni 1
F7 Sentiasa berhemah/hemah tinggi 1

(Terima mana-mana jawapanyang munasabah )


Maks. [3m]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 6

Soalan Butiran Markah


5. (a) Ciri-ciri kerajaan Maritim
F1 Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan
perdagangan / kelautan 1
F2 Menjadi ahli pelayaran / perkapalan 1
F3 Pelabuhannya mempunyai kedudukan yang strategik 1
F4 Terletak di lembah sungai/di kawasan pesisir pantai/di kepulauan
Contoh : Langkasuka (Sg. Yarang) / Kataha / Chieh-cha/
Kedah Tua (Sg. Merbok dan Sg. Muda), Chih-tu (Sg. Kelantan)/
Srivijaya (Sg. Musi)/ Mo-lo-yu(Sg. Batang Hari) / Kalah (Sg.
Takuapa)/ Fo-lo-an (Sg. Terengganu)/ Peng-Keng (Sg. Pekan)/
dan Tiumah (Pulau Tioman). 1
F5 Kegiatan menangkap ikan/ mengumpul hasil laut. 1
F6 Berperanan sebagai pelabuhan awal/ Pembekal dan pengeluar
bijih logam tempatan/emas dan timah/pembekal makanan 1
F7 Mempunyai pelabuhan yang berfungsi sebagai pelabuhan
pembekal / pelabuhan kerajaan / pelabuhan entreport 1
F8 Pelabuhan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan 1
F9 Pelabuhannya mempunyai kedudukan yang strategik 1
F10 Penduduknya terdiri daripada orang tempatan / orang laut /
pedagang luar 1
F11 Penduduk menggunakan lebih daripada satu bahasa 1
F12 Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca 1
F13 Peranan Brahmin/Pendeta 1
Maks. [6m]
(b) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Kedah Tua
sebagai kerajaan maritim di Asia Tenggara

F1 Kemunculannya mempunyai kaitan dengan kerajaan Srivijaya 1


F2 Menjadi pelabuhan entreport sejak abad ke-5 M 1
F3 Pelabuhan dan kerajaan tertua / sebelum Melaka 1
F4 Pusat agama Buddha-Hindu di Candi Batu Pahat, Lembah Bujang 1
F5 Berfungsi sebagai pelabuhan pembekal 1
F6 Kekayaan hasil hutan seperti damar, rotan 1
F7 Pengeluar bijih logam seperti timah dan emas 1
F8 Mendapat status pelabuhan kerajaan apabila wujud kerajaan 1
F9 Terdapat Gunung Jerai yang menjadi panduan kapal pedagang 1
F10 Kedudukannya yang strategik di Selat Melaka 1
F11 Menjadi kawasan perdagangan strategik kerana laluan
perdagangan di antara China dan India 1
F12 Jalin hubungan dagang dengan kerajaan besar iaitu China dan
India 1
F13 Terlindung daripada tiupan angin monsun 1
F14 Adanya kemudahan menyimpan barang dagangan 1
F15 Banyak barang dagangan dari luar seperti kain kapas, sutera, teh, 1
F16 Berdekatan kerajaan maritim lain iaitu kerajaan Kalah di utaranya 1

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 7

Maks. [ 9 m]
(c) Faktor-faktor kerajaaan maritim perlu berbaik-baik dan
bekerjasama dengan kerajaan agraria

Kerajaan Agraria membekalkan :


F1 Tenaga kerja 1
F2 Sumber makanan utama/beras 1
F3 Hasil hutan 1
F4 Bahan kayu yang baik untuk membuat kapal 1
F5 Gajah untuk kenderaan raja 1
F6 Tukang kayu 1
F7 Tukang batu 1

Kerajaan Maritim :
F8 Memasarkan barangan mewah dari negara luar seperti China dan
India kepada kerajaan agraria 1
F9 Barang mewah sebagai sumber kekayaan kerajaan agraria 1
F10 Barang mewah sebagai keagungan kerajaan agraria 1
Maks. [5m]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 8

Soalan Butiran Markah


6 (a) Kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah membawa kepada
terbentuknya kerajaan Bani Abbasiyah

F1 Berlaku penentangan pada peringkat akhir pemerintahan


kerajaan Bani Umaiyah 1
F2 Orang Islam bukan keturunan Arab menganggap mereka
didiskriminasikan 1
F3 Mereka tidak mendapat jawatan 1
F4 Mereka dikenakan kadar cukai yang tinggi 1
F5 Mereka menyokong dan menyertai gerakan Abbasiyah
menentang kerajaan Bani Umaiyah 1
F6 Khalifah Bani Umaiyah telah mengabaikan tanggungjawab
terhadap rakyat 1
F7 Khalifah Bani Umaiyah juga mengabaikan ajaran Islam 1
F8 Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan telah ditentang 1
Mana-mana 6 x 1= 6Markah [6m]

(b) Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam keilmuan

F1 Kota Baghdad berperanan sebagai pusat intelektual 1


H1a Keilmuan berkembang 1
H1b Kegiatan penulisan berkembang 1
H1c Kegiatan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab 1

F2 Dibina baitulhikmah/perpustakaan 1
H2a Kegiatan utama penterjemahan karya falsafah/sains daripada
bahasa Yunani 1
H2b Bahan penulisan tamadun lain disimpan/dikaji oleh cendekiawan
Islam 1

F3 Perkembangan kegiatan penulisan


H3a Dilakukan mengikut tiga tahap 1
H3b Tahap pertama mencatat segala idea/percakapan 1
H3c Tahap kedua mengumpul idea yang serupa/hadis Nabi 1
Muhammad s.a.w. ke dalam sebuah buku
H3d Tahap ketiga peringkat mengarang 1
H3e Segala catatatan diatur ke dalam bahagian/bab tertentu 1
H3f Terdapat pemisahan antara ilmu tafsir/ilmu sirah dan ilmu hadis 1

F4 Peranan/penglibatan golongan ulama dalam penulisan 1


H4a Ulama menyusun hadis 1
H4b Ulama menghasilkan tulisan dalam pelbagai bidang/fikah/
tafsir/sejarah 1

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 9

F5 Melahirkan ulama terkenal 1


H5a Imam Malik (menyusun buku al-Muwatta’)/Ibn Ishaq(penyusun
sejarah hidup Nabi Muhammad s.a.w.)/Abu Hanifah
(Penyusun fikah dan pendapat ijtihad)/Imam Abu Hanifah/
Imam Malik/Imam Syafi’i/Imam Ahmad Hanbal 1

F6 Cendekiawan Islam mencipta/membuat pembaharuan 1


terhadap karya yang diterjemahkan 1
H6a Karya dihuraikan/dibuat penambahbaikan 1
H6b Dimuatkan keterangan/ulasan

F7 Berbakti kepada kebudayaan/ketamadunan dunia 1


H7a Memelihara warisan ilmu daripada lenyap 1
H7b Mempertingkat kegiatan penyelidikan 1
H7c Hasil kajian sarjana Islam digunakan di Eropah 1
H7d Hasil kajian telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing 1

F8 Melahirkan cendekiawan Islam/sains 1


H8a Ilmu perubatan/Zakaria al-Razi/Ibn Rushd/Ibn Sina 1
H8b Mendedahkan kepentingan perubatan klinikal 1
H8c Menghasilkan lebih 20 karya/kitab Al-Hawi/ensiklopedia
perubatan 1
H8d Menterjemah karya Galen/ahli perubatan Greek 1
H8e Bidang kajian perubatan/farmasi/Al-Zahrawi 1
H8f Bidang matematik dan astronomiAl-Khawarizmi/ al-Battani/
Abu Ishaq al-Biruji/al-Bitruni/Ibn Rushd 1

F9 Melahirkan cendekiawan/tokoh-tokoh pemikir 1


H9a Bidang politik/undang-undang 1
H9b Menghasilkan karya penting 1
H9c Penulisannya digunakan di Barat 1
H9d Tokoh Al-Farabi/al-Miskawayh/al-Mawardi 1
H9e Bidang ilmu mantik/falsafah 1
H9f Memberi kesan terhadap perkembangan ilmu usuluddin/falsafah
sains/pemikiran kritis/kesedaran agama 1
H9g Tokoh Ibn Sina/al-Kindi/Fakhr al-Din/al-Razi/Ibn al-Arabi/Ibn
Rushd/Imam Ghazali 1

5 Fakta + 5H = Mak.10 m [ 10 m ]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 10

6 (c) Usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi pusat


kecemerlangan ilmu

F1 Menggalakkan kegiatan penterjemahan 1


F2 Menggalakkan kegiatan penulisan 1
F3 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D 1
F4 Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam
pelbagai bidang ilmu 1
F5 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa
menuntut di IPT negara 1
F6 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia 1
F7 Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu
bertaraf antara bangsa 1
F8 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju 1

(Mana-mana jawapan munasabah diterima)


Mana-mana 4 x 1 = Mak. 4M [4m]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 11

Soalan Butiran Markah


7 (a) F1 Dasar Penjajahan Barat. 1
H1a tidak memberi peluang kepada rakyat dalam sistem pentadbiran
moden. 1
H1b rakyat terus kekal dalam ekonomi tradisional 1
H1c dasar ekonomi penjajah menindas penduduk. 1
C1a Sistem Tanaman Paksa (Indonesia),/ Sistem Polo (Filipina) 1
H1d Wujudnya jurang sosial 1
H1e Kemasukkan imigran menimbulkan rasa tidak puashati rakyat
tempatan 1

F2 Pengaruh Agama 1
H2a berjaya menyatukan rakyat tempatan menghadapi penindasan
dan pengaruh Barat dan agama Kristian. 1
H2b Agama sebagai alat perpaduan . 1
H2c Golongan agama sebagai pencetus Nasionalisme. 1
H2d Gerakan Islah di Indonesia dan Tanah Melayu / Persatuan Belia 1
C2a Buddha di Burma . 1

F3 Karya Kesusasteraan 1
H3a media untuk menyampaikan mesej kesengsaraan terhadap
penindasan penjajah. 1
H3b Bangkit kesedaran bangsa dan kecintaan terhadap tanah air 1
C3a Putera Gunung Tahan (karya Pak Sako)/ Noli Me Tengere
(Jose Rizal )/ Kerikil –kerikil Tajam ( Chairil Anwar ) 1

F4 Sistem Pendidikan 1
H4a Sikap pilih kasih penjajah dalam menyediakan kemudahan
pendidikan 1
H4b Mengutamakan sekolah menggunakan bahasa penjajah sebagai
bahasa penghantar 1
H4c penjajah hanya memberikan pendidikan peringkat rendah. 1
H4d terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar. 1
C4a di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakular sukar mendapat
pekerjaan 1
C4b Di Indonesia anak golongan Priyayi diberi pendidikan sendiri dan
diasingkan daripada anak orang kebanyakkan 1

F5 Kemunculan golongan intelek. 1


H5a berpeluang melanjutkan pelajaran di Barat atau Asia Barat. 1
H5b sedar penjajah tidak mentadbir tanah jajahan seperti mentadbir
negara sendiri. 1
H5c memimpin gerakan nasionalisme apabila pulang ke tanah air.
H5d Peringkat awal tuntut taraf hidup bangsa dibela 1

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 12

H5e Akhirnya meminta penjajah membebaskan negara mereka 1


F6 Pengaruh media massa 1
H6a menyemarakkan semangat nasionalisme 1
H6b menyebarkan idea- idea nasionalisme 1
H6c menanam perasaan antipenjajah kepada rakyat. 1
C6a Warta Malaya, Majlis (Tanah Melayu)/Tribune Indigene
(Vietnam )/ Kalayan (Filipina ) 1

F7 Perkembangan sistem pengangkutan 1


H7a Pembinaan jalan kereta api dan jalan raya. 1
H7b menghubungkan kawasan yang terpisah 1
H7c memudahkan pemimpin dan rakyat bertemu untuk berbincang. 1

F8 Perkembangan sistem perhubungan. 1


H8a kewujudan perkhidmatan telefon dan telegraf. 1
H8b Memudahkan hubungan di kalangan nasionalis 1

F9 Pengaruh Luar 1
H9a Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia. 1
H9b perjuangan Mathma Gandhi di India menentang British
memberi Inspirasi kepasa nasionalis 1
H9c menunjukkan keupayaan negara kecil mengalahkan 1
H9d menewaskan negara besar. 1

Maks [7m]

7 (b) Jose Rizal

F1 Memimpin gerakan dakyah di Filipina 1


F2 Menuntut supayaFilipina dijadikan wilayahSepanyol 1
F3 Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti di perolehi
bangsa Sepanyol 1
F4 Bangsa Filipina diberi kebebasan bersuara 1
F5 Menubuhkan Liga Filipina pada 1892 dengan tujuan mendesak 1
kerajaan sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi
dan sosial. 1
F6 Ditangkap oleh Sepanyol dan dibuang negeri ke Dapitan di
Mindanao. 1
F7 Dikenakan hukuman bunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan
pemberontakan. 1
Maks [3m]

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 13

Raden Adjeng Kartini

F1 Berusaha memajukan pendidikan untuk kaum wanita. 1


F2 Karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan seorang
Puteri Jawa. 1
F3 Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan
oleh penjajah Belanda 1
F4 Perjuangannya telah memberi inspirasi kepada pejuang –
pejuang selepasnya 1

Maks [3m]

Phibul Songram

F1 Tubuh Parti Rakyat pada 1932 bersama Nai Pridi


Panomyong 1
F2 Melancarkan Revolusi Thai pada 1932 yang menamatkan
sistem raja berkuasa mutlak. 1
F3 Menjadi Perdana Menteri Thailand 1
F4 Meluluskan undang –undang menyekat kebebasan dan
penguasaan ekonomi oleh orang cina. 1
F5 Membubarkan sekolah dan akhbar cina 1
F6 Penduduk digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi. 1
F7 Jawatan tertinggi keraaan untuk penganut Buddha 1
F8 1939 menukar nama Siam kepada Thailand 1
F9 Kerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua 1
F10 Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah di IndoChina dan
Tanah Melayu 1

Maks [3m]

7 (c) F1 Semangat perjuangan yang kental 1


F2 Keberanian 1
F3 Pengorbanan 1
F4 Perpaduan 1
F5 Kepimpinan 1
F6 Kebijaksanaan 1
F7 Semangat cintakan negara 1

( mana – mana jawapan munasabah )


Maks 4m

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 14

Soalan Butiran Markah


8 (a) Faktor Politik 1
F1 Lee Kuan Yew 1
H1a Berminat untuk bergabung dengan Malaysia 1
H1b Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura
pada April 1961 1
H1c Pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan Parti Tindakan
Rakyat ( PAP) pimpinannya 1
H1d Bimbang akan menggugat rancangan British memberikan
kemerdekaan kepada Singapura. 1
H1e Barisan Sosialis dianggap sebagai gerakan berhaluan kiri. 1

F2 Keselamatan / ancaman komunis 1


H2a Lee Kuan yew telah mendesak British menggabungkan
Singapura dengan PTM 1
H2b PTM mempunyai pengalaman dalam membanteras pengaruh
Parti komunis Malaya semasa darurat. 1
H2c Di Sarawak perjuangan Clandestine Communist Organization
( CCO ) bermatlamat menjadikan Sarawak sebagai negara
komunis. 1
H2d Faktor terpenting mendorong Tunku Abdul Rahman
mengemukakan idea pembentukan Malaysia 1
H2e Penyertaan Singapura, Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia
diharap dapat menjadi benteng kukuh bagi menghadapi
ancaman komunis. 1

F3 Kemerdekaan
H3a Mempercepatkan kemerdekaan Singapura, Sabah, Sarawak dan
Brunei . 1
H3b Sabah, Sarawak dan Brunei masih belum mampu berkerajaan
sendiri. 1
H3c Penyertaan Sabah, Sarawak dan Brunei menjamin
kemerdekaan lebih awal 1
H3d Sabah, Sarawak dan Brunei dapat menikmati pembangunan
ekonomi, sosial dan politik. 1

F4 Dekolonisasi 1
H4a Proses dekolonisasi British terhadap negeri- negeri kecil yang
belum membangun. 1
H4b Perhimpunan Agung PBB pada 1960 timbul usul agar tanah-
tanah jajahan dimerdekakan 1
H4c Kejayaan pembentukan Malaysia diharap dapat memberikan
kestabilan politik di asia Tenggara. 1
H4d Menghalang pengaruh komunis di Singapura dan Borneo 1
H4e British perlu memastikan kepentingan mereka terus terkawal
terutama pangkalannya di Singapura. 1

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 15

Faktor Ekonomi
F1 Penubuhan Malaysia akan mewujudkan satu pasaran lebih luas
H1a bagi menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri
pertanian. 1
F2 Kerjasama di bidang ekonomi dapat memanfaatkan
keistimewaan dan sumber-sumber yang ada di negeri- negeri ini. 1
F3 Tanah Melayu kaya dengan getah dan bijih Timah/ Sabah dan
Sarawak ( balak ) / Brunei kaya dengan minyak. 1

Faktor Sosial
F1 Mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan
negeri anggota dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan Brunei. 1
F2 Menyegerakan kemerdekaan bagi negera – negara anggota 1
F3 Memajukan negari – negeri belum membangun seperti Sabah
dan Sarawak. 1
F4 Memperlihatkan kesepakatan dan semangat setiakawan antara
PTM dengan Sabah, Sarawak dan Singapura memajukan
negeri masing- masing demi kkepentingen bersama. 1
Maks [8m]
8 (b) F1 Meninjau pendapat pendapat penduduk Sarawak dan Sabah
tentang gagasan Malaysia
F2 Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada pihak 1
British.
F3 Suruhanjaya telah meninjau pendapat penduduk Sabah dan 1
Sarawak.
F4 Suruhanjaya menerima memorandum yang dikemukakan oleh 1
pelbagai pihak
F5 Memulakan tugas pada bulan Febuari hingga April 1962. 1
F6 Menggemukakan laporan mereka pada kerajaan British pada 1
bulan Jun1962
F7 Satu per tiga penduduk Sabah dan Sarawak menyokong 1
gagasan Malaysia tanpa syarat.
F8 Satu per tiga menyokong dengan syarat kepentingan mereka 1
harus dilindungi.
F9 Satu pertiga llagi inginkan kemerdekaan sebelum menyertai 1
Malaysia. 1
F10 Suruhanjaya telah mengemukakan beberapa cadangan 1
F11 Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan
Perlembagaan PTM 1957. 1
F12 Sabah dan Sarawak diberi kuasa menentukan dasar
imigresennya 1
F13 Bahasa Melayu dijadikan sebagai Bahasa Kebangsaan. 1
F14 Jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputera Sabah dan
Sarawak. 1
F15 Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk 1
F16 Penentuan tarikh penubuhan Malaysia. 1

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 16

Maks. [8m]
8 (c) F1 Menyelesaikan masalah pembentukan Malaysia menerusi
diplomasi 1
F2 Sanggup bekerjasama dan bertolak ansur demi mencapai
kesejahteraan bersama . 1
F3 Memastikan kedaulatan negeri- negeri terjamin.
F4 Mengambilkira kepentingan semua negeri anggota untuk 1
mengekalkan kesejahteraan dan perpaduan antara negeri. 1
F5 Berjaya menggabungkan PTM dengan negeri - negeri jirannya
bagi kepentingan bersama.
F6 Menubuhkan Jawatan kuasa Antara Kerajaan 1
( JAK ) bagi mewajarkan kemasukkan Sabah dan Sarawak
dalam Persekutuan Malaysia. 1
F7 Bersetuju mencari jalan penyelesaian masalah Pembentukan
Malaysia dengan bantuan PBB.
F8 Membincangkan hak dan kepentingan penduduksabah dan 1
Sarawak
F9 Semangat perpaduan dan sikap toleransi pemimpin-pemimpin 1
F10 Kerjasama daripada pemimpin Sabah dan Sarawak 1

( mana- mana jawapan munasabah )


Maks 4m

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 17

Soalan Butiran Markah


9 (a) Faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar Malaysia

F1 Faktor Sejarah 1
H1a Sejak Melaka, telah terjalin hubungan dengan negara
luar/China / Arab /Siam 1
H1b Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu/Indonesia /
Brunei/Singapura 1
H1c Hubungan luar berbentuk hubungan perdagangan 1
H1d Setelah merdeka, sertai Komanwel 1
H1e Jalinkan hubungan diplomatik/Australia/New Zealand 1
H1f Ancaman komunis oleh PKM menggugat keselamatan negara 1
H1g Mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan anti-komunis 1
H1h Bergantung kepada kuasa barat kerana belum punyai
keupayaan pertahanan 1

F2 Faktor Ekonomi 1
H2a Malaysia mengamalkan pasaran bebas 1
H2b Menjalin hubungan baik dengan negara lain/maju/Britain/
Amerika Syarikat untuk memajukan ekonomi 1
H2c Sejak zaman British, menjadi negara pengeluar utama bijih
timah dan getah 1
H2d Setelah merdeka, masih mengharap pasaran dan modal dari
negara itu 1
H2e 1980-an, Dasar Pandang Ke Timur 1
H2f Galakkan pelaburan asing dari negara di Timur seperti Jepun
dan Korea 1
H2g Jalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun
dan dengan negara-negara Islam 1
H2h Meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia 1
H2i Mengadakan pelaburan di negara berkenaan 1

F3 Faktor Politik 1
H3a Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi
berparlimen 1
H3b Menentukan masa depan sendiri berdasarkan prinsip keamanan
sejagat 1
H3c Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain 1
C3c Sokong Palestin untuk wujudkan keamanan di rantau Asia Barat 1
C3c Berpegang teguh kepada prinsip dan Piagam PBB 1
C3c Tegas dengan pendirian menyokong resolusi PBB untuk
keamanan dunia 1

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 18

F4 Faktor Geografi 1
H4a Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara
Bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini / 1
H4b Singapura
Perairan negara menjadi laluan utama kapal dagang dunia 1
H4c Keselamatan negara serantau memberi kesan terhadap negara 1
H4d ini
1

Faktor Demografi
F5 Jalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara Islam 1
H5a Sejajar dengan penduduknya yang majoriti beragama Islam 1
H5b Tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Israel 1
H5c Beri kebebasan kepada rakyat untuk amal budaya dan agama 1
H5d masing-masing
Amalan konsep perpaduan 1
H5e Komited terhadap hak asasi manusia 1
H5f Menentang Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan 1
C5f Tiada hubungan diplomatik dengan A. Selatan sehingga dasar 1
C5f dihapuskan
Kepelbagaian kaum di negara ini 1
H5g Maks. 1
[9m]
Perkembangan dasar luar negara Malaysia - Tahap Kedua
(b)
Semasa pentadbiran dua orang Perdana Menteri
Tun Abdul Razak, (1972 – 1976 ), Perdana Menteri kedua 1
F1 Tun Hussein Onn, (1976 – 1981), Perdana Menteri ketiga 1
F2 Berubah kepada dasar berkecuali 1
F3 Berbaik-baik dengan semua negara/tanpa mengira blok 1
F4 Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu/AMDA kurang 1
F5 memainkan peranannya
F6 Kurangnya pengaruh Britain di Timur 1
Pergolakan di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan 1
F7 China
F8 Mengisytiharkan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali/ZOPFAN 1
Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman 1
F9 komunis/ China/Jerman Timur/ Korea Utara/ Vietnam Utara/
F10 Mongolia
1

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT
SULIT 1249/2 19

Malaysia jalin hubungan hubungan persahabatan dengan


F11 negara jiran 1
Jalin hubungan diplomatik dengan Vietnam untuk mengatasi
(c) F12 masalah pelarian Vietnam 1
Maks.
[6m]

Kepentingan dasar luar negara bagi sesebuah negara

F1 Menjamin keselamatan rakyat dan negara


F2 Memelihara kepentingan nasional 1
F3 Mengekalkan kedaulatan negara 1
F4 Menggalakkan pembangunan ekonomi/elak kemelesetan 1
F5 Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama 1
antarabangsa
F6 Menjadi warga global yang bertanggungjawab 1
F7 Peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia 1
F8 Mudah mendapat bantuan politik/sosial /ekonomi 1
F9 Menggalakkan kemasukan pelabur asing/ bantuan kewangan 1
F10 Membasmi kemiskinan/ peluang pekerjaan 1
F11 Meningkatkan imej negara di peringkat dunia /antarabangsa 1
F12 Menegakkan hak asasi manusia /elak penindasan 1
F13 Perkongsian ilmu/ sains dan teknologi/ globalisasi 1
1
Terima mana-mana jawaban yang munasabah
Maks.
[5m]

SKEMA JAWAPAN TAMAT

1249/2 [Lihat sebelah


SULIT