Anda di halaman 1dari 3

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Terdapat 3 jenis ketakselajaran iaitu :


1. Ketakselajaran boleh dibuang pada suatu titik (Removable discontinuity at a point)
y
(c)

Mempunyai had pada c.


Ia tak selanjar pada c kerana had pada c bukan nilainya pada c.
Keselanjaran telah dibuang.
Ia boleh diubah dengan menurunkan bintik ( dot ) kepada tempat ( dengan f ditakrifkan
semula pada c menjadi L ).

2. Ketakselanjaran Melompat ( Jump discontinuity )


y

.
f
x

Fungsi f tidak selanajr pada c kerana ia tidak mempunyai had pada c.


Ketakselanjaran jenis ini dikenali sebagai ketakselanjaran melompat.
Ketakselanjaran melompat tidak boleh dibuang.

3. Ketakselanjaran Infiniti ( Infinite discontiunuity )


y

f
f

.
c
c

Sekurang-kurangnya had satu hujung had f (x) atau had f (x) tidak wujud. x c- x c+
Ketakselanjaran jenis ini dikenali sebagai ketakselanjaran infiniti
Ketakselanjaran infiniti tidak dapat dibuang.

Tak
Selanjar
pada
s
uatu
(Discontinuous
at
aa,
tak
selanjar
pada
a
ketakselajaran
f
a
m
selang
engandungi
(a
p,
aafpada
+
p),
p
tertakrif
>atau
0
selanjar
pada
atas
dua
ada
)()(had
sebab;
afxf
sama

jika
f(supaya
a.
mempunyai
x
menuju
atau
had
had
bila
x-a,
menuju
tetapi
.b
oleh
dibuang
suatu
(Removable
titik
point)
discontinuity
at
abila
ax