Anda di halaman 1dari 5

PANITIA RESEPSI KENAIKAN KELAS DAN PERPISAHAN KELAS VI

SD NEGERI BALANDONGAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2013
Jl. Raya Parakansalak Km. 6 Desa Bojonglongok Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi Kode Pos 43355

Nomor
Lampiran
Perihal

: 001/Panitia/VI/2013
:: Undangan

Kepada Yth.
Bapak Camat Kec. Parakansalak
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.


Seiring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita
semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Amin.
Kami Panitia perayaan kenaikan kelas dan perpisahan kelas VI Sekolah Dasar Negeri Balandongan
Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi mengundang kepada Bapak/Ibu untuk hadir pada :
Hari, Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

: Rabu, 19 Juni 2013


: Pukul 08.00 WIB s.d selesai
: SDNegeriBalandongan
: Perayaan Kenaikan Kelas dan Perpisahan kelas VI

Demikian undangan ini kami sampaikan, kami mohon kehadirannya,atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Parakansalak, 17 Juni 2013


Ketua Panitia

Sekretaris

Sulaemah Hartati, S.Pd.SD


NIP. 19600702 197809 2 001

Lilis Sulistina, S.Pd


NIP. 19741123 199903 2 002

PANITIA RESEPSI KENAIKAN KELAS DAN PERPISAHAN KELAS VI

SD NEGERI BALANDONGAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2013
Jl. Raya Parakansalak Km. 6 Desa Bojonglongok Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi Kode Pos 43355

Nomor
Lampiran
Perihal

: 002/Panitia/VI/2013
: 3 lembar
: Permohonan izin keramaian

Kepada Yth
Kapolsek Parakansalak
Di
tempat
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat
Seiring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita
semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Amin.
Kami Panitia perayaan kenaikan kelas dan perpisahan kelas VI Sekolah Dasar Negeri Balandongan
Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi mengundang kepada Bapak/Ibu untuk hadir pada :
Hari, Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

: Rabu, 19 Juni 2013


: Pukul 08.00 WIB s.d selesai
: SDNegeriBalandongan
: Perayaan Kenaikan Kelas dan Perpisahan kelas VI

Sehubungan dengan kegiatan tersebut kami memohon izin untuk kegiatan ini. Dalam surat ini kami
lampirkan susunan panitia dan susunan acara.
Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian yang telah diberikan kami ucapkan terima
kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Parakansalak, 17 Juni 2013


Ketua Panitia

Sekretaris

Sulaemah Hartati, S.Pd.SD


NIP. 19600702 197809 2 001

Lilis Sulistina, S.Pd


NIP. 19741123 199903 2 002

SUSUNAN PANITIA
RESEPSI KENAIKAN KELAS DAN PERPISAHAN KELAS VI
SD NEGERI BALANDONGAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2013

1. Penanggung Jawab
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

: Kepala SDN 01 Balandongan


Kepala SDN 02 Balandongan
: Sulaemah Hartati, S.Pd.SD
: Lilis Sulistina, S.Pd
: Nenah Sutianah. S.Pd
: Apidudin. S.Pd.I

Ketua Panitia
Sekretaris
Bendahara
Koordinator Pelaksana
Seksi Bidang
Kesenian
: Ika Surtika. S.Pd.SD
Konsumsi
: Tita Rospitasari. A.Ma.Pd
Peralatan
: Ues Salkoni. S.Pd.SD
Humas
: Hendri Gunawan. S.Pd.I
Dokumentasi
: Siti Fatimah
Acara
: Hendri Gunawan. S.Pd.I

SUSUNAN ACARA
RESEPSI KENAIKAN KELAS DAN PERPISAHAN KELAS VI
SD NEGERI BALANDONGAN

TAHUN PELAJARAN 2013/2013


No

Jenis Kegiatan

Waktu

Pembukaan
Pembacaan Ayat Suci Al Quran & Sari Tilawah
Sambutan dari Ketua Panitia
Sambutan Kepala Sekolah
(Laporan Kenaikan Kelas dan Kelulusan)
Sambutan Komite Sekolah
Sambutan Kepala UPTD Pend. Kec. Parakansalak
Sambutan Kepala Desa Bojonglongok
Doa /Tutup
Pentas Seni

PANITIA RESEPSI KENAIKAN KELAS DAN PERPISAHAN KELAS VI

SD NEGERI BALANDONGAN

Ket

TAHUN PELAJARAN 2012/2013


Jl. Raya Parakansalak Km. 6 Desa Bojonglongok Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi Kode Pos 43355

Nomor
Lampiran
Perihal

: 002/Panitia/VI/2013
:: Surat Izin

Kepada Yth.
Direktur PT PLN
Di
Cicurug
Dengan Hormat
Sehubungan di SDN Balandongan Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi akan
diadakanRESEPSI KENAIKAN KELAS DAN PERPISAHAN KELAS VI yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal
Waktu
Tempat
Acara
-Pagi sampai siang
-Malam jam 20 s/d selesai

: Rabu malam Kamis,19 Juni 2013


: Pukul 08.00 WIB s.d selesai
: SDNegeriBalandongan
: Pentas seni anak-anak
: Seni Sunda Tradisional Calung dari Pelabuhan Ratu

Untuk itulah kami mohon izin penggunaan listrik secukupnya dan tidak ada program pemadaman pada
hari tersebut.
Demikianlah permohonan ini. Atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.
Hormat kami

Parakansalak, 17 Juni 2013

Ketua Panitia

Sekretaris

Sulaemah Hartati, S.Pd.SD


NIP. 19600702 197809 2 001

Lilis Sulistina, S.Pd


NIP. 197411231999032002