Anda di halaman 1dari 1

GURU MEMBINA IKHLAS DAN GIGIH GURU PERLU YAKIN

DALAM DAN PERCAYA


HUBUNGAN YANG
DENGAN KEUPAYAAN
BAIK ANTARA MERANGSANG
DIRI UNTUK
MURID PROSES MENGENDALIKAN

KUALITI PERIBADI GHAYATAN DAN AMALAN NILAI

CIRI-CIRI GURU YANG


EFEKTIF DALAM GURU PERLU PATUH KEPADA
PERATURAN YANG
PENGURUSAN BILIK DITETAPKAN DALAM KOD
ETIKA PROFESION
DARJAH KEGURUAN

MAHIR DALAM
MENGAPLIKASIKAN TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
DALAM PENDIDIKAN

TANGGUNGJAWAB TERHADAP
KOMPETENSI PENGAJARAN DAN PEMBELA
MURID
MERANGKA AKTIVITI YANG DAPAT
TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAKAT DI SAMPING
MENCUNGKIL
MENAMBAH PENGETAHUAN
BAPA
MURID
TANGGUNGJAWAB TERHADAP
MASYARAKAT & NEGARA
BERPENGETAHUAN DAN
TANGGUNGJAWAB TERHADAP
MENGUASAI SUBJEK TERUTAMA
RAKAN SEJAWAT &PROFESION
TOPIK SUKAR SUPAYA DAPAT
KEGURUAN MEMBERIKAN KEFAHAMAN
MENYELURUH KEPADA MURID