Anda di halaman 1dari 2

CONTOH PERISIAN

JENIS FUNGSI
APLIKASI

1. -membuat pengiraan - MS Excel


HAMPARAN mudah dengan guna
ELEKTRONIK formula dan fungsi serta
menghasilkan graf
2. PEMAIN - Memainkan media - Real Player
MEDIA seperti video, audio atau __________________
kedua-duanya _
3. - Menghasilkan dan __________________
PENYUNTIN menyunting imej Adobe Photoshop
G GRAFIK
4. - Mengarang, __________________
PEMPROSES menyunting dan _
AN KATA mencetak dokumen - Wordstar
5. - Mengurus data dan - MS Access
PANGKALAN maklumat secara teratur - MySQL
DATA
6. - Memaparkan ________________
PERSEMBAH maklumat dalam bentuk - LibreOffice
AN persembahan slaid Impress
ELEKTRONIK
CONTOH PERISIAN
JENIS FUNGSI
APLIKASI

1. -membuat pengiraan - MS Excel


HAMPARAN mudah dengan guna
ELEKTRONIK formula dan fungsi serta
menghasilkan graf
2. PEMAIN - Memainkan media seperti - Real Player
MEDIA video, audio atau kedua- __________________
duanya _
3. - Menghasilkan dan __________________
PENYUNTIN menyunting imej Adobe Photoshop
G GRAFIK
4. - Mengarang, menyunting __________________
PEMPROSES dan mencetak dokumen _
AN KATA - Wordstar
5. - Mengurus data dan - MS Access
PANGKALAN maklumat secara teratur - MySQL
DATA
6. - Memaparkan maklumat ________________
PERSEMBAH dalam bentuk - LibreOffice
AN persembahan slaid Impress
ELEKTRONIK