Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN (1) SIMPANG LIMA

PENDIDIKAN SENI VISUAL


UJIAN SUMATIF 1
TAHUN 5
1 JAM
Arahan:
1. Pilih dan jawab satu soalan sahaja
2. Setiap murid perlu membawa peralatan sendiri mengikut keperluan tajuk yang dipilih
3. Murid dikehendaki menggunakan kertas lukisan yang disediakan

1. Bidang : Menggambar
Tajuk : Alam Lautan
Bahan/Alatan : Krayon atau pensel warna atau warna air, berus lukisan, kertas
lukisan
Arahan : Murid dikehendaki melukis satu pemandangan dalam laut,
kemudian
warnakan lukisan tersebut .

2. Bidang : Membuat Corak Dan Rekaan


Tajuk ; Pembalut Hadiah
Bahan/alatan : Kertas lukisan, pensel warna atau krayon atau warna air.
Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan satu pembalut hadiah dengan teknik
corak
ulangan dengan cantik dan kemas.

3. Bidang : Mengenal kraf tradisional


Tajuk : Anyaman Tikar
Bahan/Alatan : Kertas warna, kertas lukisan, gam ,gunting, pembaris
Arahan : Murid dikehendaki menghasilkan anyaman tikar dengan
menggunakan
teknik anyaman. Kertas dasarnya menggunakan kertas lukisan
yang
disediakan.Murid boleh menyediakan potongan kertas warna
di rumah.

4. Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan


Tajuk : Bingkai Gambar
Bahan /Alatan : Foto diri atau foto keluarga,gam,gunting,kertas warna, reben dan
lain-lain bahan
yang difikirkan perlu.
Arahan ; Murid di kehendaki menghasilkan satu bingkai gambar dan
menghiaskannya
mengikut kreativiti masing-masing.
Disediakan oleh, Disemak oleh,
Disahkan oleh,

. ......
.
(CIK KU NUR FARHANIM) (PN. SHANMUGA)
(PN.NEOH BEE HA)
GURU SENI KETUA PANITIA
PENOLONG KANAN
TAHUN 5 SENI
PENTADBIRAN
SK(1) SIMPANG LIMA SK(1) SIMPANG LIMA
SK (1) SIMPANG LIMA