Anda di halaman 1dari 6

Highly Immersive Programme (HIP)

Plan Strategik, Taktikal & Operasi HIP SK Terasi Samarahan 2017

PELAN STRATEGIK HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP) SK TERASI SAMARAHAN 2017


TEMPOH/
BIL ISU MATLAMAT OBJEKTIF TOV ETR CATATAN
SASARAN
1 Meningkatkan Menarik minat dan Menambahkan bilangan Januari
penguasaan Bahasa memotivasi murid murid yang lulus Bahasa hingga Semua guru
50% 80%
Inggeris di belajar Bahasa Inggeris Inggeris di sekolah November terlibat
kalangan murid. 2017
2 Memberi pendedahan Menarik minat murid
Membina HIP Zone kepada murid-murid dari terhadap Bahasa Inggeris
di dalam sekolah. Tahun 1 hingga Tahun 6 serta meningkatkan Januari
tentang Bahasa Inggeris. penguasaan Bahasa hingga Semua guru
70% 80%
Inggeris dalam kalangan November terlibat
murid serta warga 2017
sekolah.

PELAN TAKTIKAL HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP) SK TERASI SAMARAHAN 2017


KOS/
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH TOV ETR KPI
SUMBER
1. Learn A Word A Murid-murid dapat Semua guru Bahasa
Day menambah penguasaan Inggeris Februari
PIBG/ 82 orang
perkataanBahasa bertanggungjawab hingga 25% 60%
PCG murid
Inggeris dalam menyediakan perkataan Oktober
kehidupan seharian. tersebut.
2. Assembly in Mendedahkan dan Semua guru
English memberi keyakinan bertanggungjawab untuk Mac
14 orang guru
kepada guru dan murid menggunakan Bahasa hingga PIBG /
40% 80% dan 82 orang
untuk bercakap dalam Inggeris ketika bercakap, November PCG
murid
Bahasa Inggeris di berucap dan membuat 2017
khalayak ramai. pengumuman.

1|Panitia Bahasa Inggeris, SK Terasi Samarahan


Highly Immersive Programme (HIP)
Plan Strategik, Taktikal & Operasi HIP SK Terasi Samarahan 2017

3. Speak English Membantu semua warga Semua warga sekolah


Day sekolah untuk (Guru-guru, murid-murid,
(Wednesday) meningkatkan AKP, kakitangan swasta Mac
penguasaan Bahasa dan pengawal keselamatan hingga PIBG / Semua warga
30% 80%
Inggeris terutamanya bertanggungjawab untuk November PCG sekolah
dalam Komunikasi bercakap dalam Bahasa 2017
sehala (Public Speaking) Inggeris pada setiap hari
Rabu.

2|Panitia Bahasa Inggeris, SK Terasi Samarahan


Highly Immersive Programme (HIP)
Plan Strategik, Taktikal & Operasi HIP SK Terasi Samarahan 2017

PELAN OPERASI HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP) SK TERASI SAMARAHAN 2017

Projek 1
Nama Projek : Learn a Word a Day
Objektif : Murid-murid dapat menambah penguasaan perkataan Bahasa Inggeris
dalam kehidupan seharian.
Tempoh : Februarii hingga Oktober 2017
Kumpulan sasaran : 82 orang murid (semua murid)
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Inggeris
Proses kerja : 1.Taklimat tentang program
-ketua panitia memberi taklimat secara terperinci tentang
perjalanan program kepada Guru Besar dan semua guru.

2. Penerangan secara terperinci kepada guru


matapelajaran.
-tentang menjalankan program
-bahan-bahan yang hendak digunakan.
-menyelaras tentang prestasi semasa murid.

3. Perlaksanaan program
-Murid menyalin perkataan yang dipamerkan oleh guru ke
dalam buku latihan setiap kali perkataan baru diletakkan di
English Corner noticeboard.
-Murid diminta untuk mendapatkan tandatangan guru
Bahasa Inggeris bagi mendapatkan tandatangan bagi
pengesahan bahawa mereka telah menyalin perkataan
baru tersebut.
-Semua murid digalakkan menggunakan Bahasa Inggeris
di dalam perbualan harian. Guru menyemak pengunaan
secara spontan.
Kekangan / Halangan: - Murid malu menggunakan Bahasa inggeris didalam
perbualan harian.

3|Panitia Bahasa Inggeris, SK Terasi Samarahan


Highly Immersive Programme (HIP)
Plan Strategik, Taktikal & Operasi HIP SK Terasi Samarahan 2017

- Kurang pendedahan terhadap perbendaharan kata


(vocabulary)
- Tidak ada keyakinan diri.
Pemantauan : Ketua panitia dan semua guru Bahasa Inggeris
Penilaian Penilaian dibuat dari masa ke semasa
Penambahbaikan : - Memperbanyakkan bahan rujukan dan bahan bacaan dalam
Bahasa Inggeris.
- menggalakkan murid berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris
dengan menggunakan broken English

Projek 2
Nama Projek : Assembly in English
Objektif : Mendedahkan dan memberi keyakinan kepada guru dan murid untuk
bercakap dalam Bahasa Inggeris di khalayak ramai.
Tempoh : Mac hingga November 2017
Kumpulan sasaran : 14 orang guru dan 82 orang murid (semua murid)
Guru Terlibat Semua guru dan semua murid
Proses kerja : 1.Taklimat tentang program
-ketua panitia memberi taklimat secara terperinci tentang
perjalanan program kepada Guru Besar dan semua guru.

2. Penerangan secara terperinci kepada guru


matapelajaran.
-tentang menjalankan program
-bahan-bahan yang hendak digunakan.
-menyelaras tentang tempat yang sesuai

3. Perlaksanaan program
-Semua guru menyediakan text ucapan sendiri untuk
memberi ucapan dan pengumuman semasa perhimpunan
sekolah
-Pemilihan tajuk ucapan juga sesuai dalam Bahasa Inggeris.

4|Panitia Bahasa Inggeris, SK Terasi Samarahan


Highly Immersive Programme (HIP)
Plan Strategik, Taktikal & Operasi HIP SK Terasi Samarahan 2017

-Perhimpunan dalam Bahasa Inggeris diadakan sekali


dalam setiap bulan.
Kekangan / Halangan: - Guru dan murid kurang yakin menggunakan Bahasa inggeris
di dalam perbualan harian.
- Bahan dan kewangan
Pemantauan : Ketua panitia dan semua guru mata pelajaran
Penilaian Penilaian dibuat dari masa ke semasa
Penambahbaikan : - Memperbanyakkan bahan rujukan dan bahan bacaan dalam
Bahasa Inggeris.

Projek 3
Nama Projek : Speak English Day (WEDNESDAY)
Objektif : Membantu semua warga sekolah untuk meningkatkan penguasaan
Bahasa Inggeris terutamanya dalam komunikasi sehala (Public
Speaking)
Tempoh : Mac hingga November 2017
Kumpulan sasaran : Semua warga sekolah
Guru Terlibat Semua guru
Proses kerja : 1.Taklimat tentang program
-ketua panitia memberi taklimat secara terperinci tentang
perjalanan program kepada Guru Besar dan semua guru.

2. Penerangan secara terperinci kepada guru


matapelajaran.
-tentang menjalankan program
-bahan-bahan yang hendak digunakan.
-menyelaras tentang kesesuaian.

3. Perlaksanaan program
-Memastikan semua warga sekolah bercakap menggunakan Bahasa
Inggeris semasa hari Rabu.
-Papan Kenyataan sebagai peringatan diletakkan di tempat yang

5|Panitia Bahasa Inggeris, SK Terasi Samarahan


Highly Immersive Programme (HIP)
Plan Strategik, Taktikal & Operasi HIP SK Terasi Samarahan 2017

sesuai dan mudah dilihat oleh semua.


-Semua warga sekolah mesti menggunakan Bahasa Inggeris
di dalam perbualan harian. Guru menyemak pengunaan
secara spontan.
Kekangan / Halangan: - warga sekolah masih kurang yakin dan malu menggunakan Bahasa
Inggeris di dalam perbualan harian.
- Kurang pendedahan terhadap perbendaharan kata
(vocabulary)
- Tidak ada keyakinan diri.
Pemantauan : Ketua panitia dan semua warga sekolah
Penilaian Penilaian dibuat dari masa ke semasa
Penambahbaikan : - Memperbanyakkan bahan rujukan dan bahan bacaan dalam
Bahasa Inggeris.
- menggalakkan warga sekolah berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris
dengan menggunakan broken English

6|Panitia Bahasa Inggeris, SK Terasi Samarahan